·5 min czytania

Pracownicy z Ukrainy – jak wyglądają możliwości zatrudnienia w Polsce?

Pracownicy z Ukrainy – jak wyglądają możliwości zatrudnienia w Polsce?

Wojna na Ukrainie sprawiła, że w Polsce pojawiło się wielu uchodźców ze wschodu. Większość z nich po znalezieniu schronienia rozpoczęła także poszukiwania pracy. Na polskim rynku jest wiele wolnych etatów, które mogą zostać objęte właśnie przez pracowników z Ukrainy. Istnieją różne możliwości zatrudniania przyjezdnych ze wschodu, którzy mogą uzupełnić kadry firm działających w różnych branżach. Warto wiedzieć, jak wygląda proces zatrudnienia pracowników z Ukrainy tak, aby sprawnie załatwić wszystkie formalności.

Pracownicy z Ukrainy – jakie korki podjąć, aby móc ich zatrudnić?

Pracownicy z Ukrainy coraz częściej szukają pracy w polskich firmach. Proces ich zatrudnienia wymaga spełnienia kilku wymogów, które nie są jednak zbyt skomplikowane. Jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić, chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy, jest odwiedzenie Urzędu Pracy. To właśnie tam należy złożyć i zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dopiero po złożeniu takiego dokumentu, ukraiński pracownik będzie mógł zacząć pracę. Do urzędu należy wybrać się jak najwcześniej, gdyż urząd ma aż 30 dni na wpisanie dokumentu do ewidencji oświadczeń. Warto jednak pamiętać, że oświadczenia nie trzeba składać osobiście, ale można to zrobić również listownie lub elektronicznie. Praca wykonywana na podstawie oświadczenia jest w pełni legalna, jednak dzień jej rozpoczęcia nie może nastąpić później niż 6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia.

Inną opcją jest uzyskania dla pracownika zezwolenia na pracę typu A, które jest wydawane przez Urząd Wojewódzki. To właśnie na podstawie takiego zezwolenia Ukraińcy mogą przyjechać do pracy na dłuższy okres. Przyjazd nie powinien nastąpić jednak później niż 180 dni od daty otrzymania zezwolenia. Po uzyskaniu stosownych dokumentów można przystąpić do podpisania umowy z pracownikiem. Jej forma musi być zgodna z tą, która została podana w Urzędzie Pracy. Może to być np. umowa o pracę lub umowa zlecenie. Zastanawiając się nad tym, jak zatrudnić pracownika z Ukrainy, warto skorzystać z poradnika zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jedną z najczęściej oferowanych Ukraińcom form zatrudnienia jest umowa zlecenie. Pracownik powinien być poinformowany o tym, jak wygląda okres wypowiedzenia, wynagrodzenie oraz urlop w trakcie pracy na umowie tego typu. Po podpisaniu umowy, w ciągu 7. dni należy zgłosić pracownika do ZUS-u. W celu łatwiejszego załatwienia spraw urzędowych, warto wyrobić przyjezdnym z Ukrainy także numer NIP. Aby go pozyskać trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym druk NIP-7 lub ZAP-3. Nowo przyjętym ukraińskim pracownikom, warto pomóc także z zameldowaniem, założeniem konta bankowego oraz wybraniem lekarza POZ.

Pracownicy z Ukrainy – kwarantanna – czy dalej obowiązuje?

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce przez długi okres czasu obowiązywała kwarantanna. Na przełomie wielu miesięcy przepisy w tym zakresie ulegały jednak licznym zmianom. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, od 25 lutego 2022 roku, obywatele ukraińscy są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny po wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli więc do Polski przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy – kwarantanna ich nie obejmuje. Mogą oni od razu udać się w miejsce wskazane przez polskiego pracodawcę i po załatwieniu stosownych formalności, rozpocząć pracę. Warto jednak zaznaczyć, że Ukraińcy mają w Polsce takie samo prawo do korzystania ze szczepień oraz testów na COVID – 19, jak obywatele polscy. O kwestiach ograniczeń związanych z koronawirusem takich, jak np. kwarantanna warto pomyśleć także w momencie wysyłania pracowników na zagraniczne delegacje. Ten specyficzny rodzaj pracy na wyjeździe jest regulowany specjalnymi przepisami, które powinien znać każdy pracodawca.

Zatrudnienie cudzoziemca – na jaki okres można zaoferować pracę?

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wymaga poznania wielu przepisów oraz wypełnienia stosownych formalności. Zastanawiając się nad tym, na jaki okres można dać pracę osobie spoza Polski, warto zapoznać się z obowiązującymi w kraju zasadami. Wiele zależy m.in. od tego, czy dana osoba jest obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, czy też pochodzi spoza granic UE. W dużym skrócie aby zatrudnić cudzoziemca zgodnie z prawem, musi on posiadać pozwolenie na legalny pobyt. Musi to być np. wiza krajowa, wiza Schengen lub zezwolenie na pobyt czasowy. Innym dokumentem może być także zezwolenie na pobyt stały, który uprawnia do wyrobienia karty pobytu. W niektórych przypadkach możliwe jest także zastosowanie ruchu bezwizowego, gdy na podstawie paszportu biometrycznego obcokrajowiec może spędzić 90 dni w Polsce w ciągu 180 dni.

Najczęściej jednak cudzoziemcy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy. Takie zezwolenie jest wydawane na czas określony i uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce, tuż po złożeniu stosownego oświadczenia przez pracodawcę. Jedyną sytuacją, w której pracodawca nie musi ubiegać się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, jest posiadanie przez niego stałego pobytu na terytorium Polski. Długość trwania okresu zatrudnienia, którą można zaoferować cudzoziemcowi, zależy więc m.in. od jego sytuacji prawnej na terenie kraju. Na podstawie zaświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, może on pracować w Polsce nie dłużej niż przez 2 lata. W przypadku uzyskania zezwolenia na pracę typu A, można zaoferować pracownikowi zatrudnienie trwające nawet do 3 lat. Po upływie ważności zezwolenia na pracę, można wystąpić o jego przedłużenie. Pracodawca powinien skrupulatnie przestrzegać okresu trwania umowy, jak i czasu pracy danego pracownika. Rejestracja czasu pracy jest dziś jednym z komfortowych i zautomatyzowanych systemów kontrolowania spóźnień, nieobecności, jak i nadgodzin pracowników. Taka automatyzacja może pomóc pracodawcy m.in. w wygodnym comiesięcznym sporządzaniu listy płac.

Praca dla imigrantów w Polsce – najpopularniejsze zawody

W dzisiejszych czasach wiele firm decyduje się na zatrudnianie obcokrajowców. Dzieje się tak, ponieważ często są oni zainteresowani pracą w zawodach, które nie cieszą zbyt dużą popularnością wśród rodaków. Praca dla imigrantów w Polsce znajdzie się zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i innego rodzaju firmach, które poszukują wykwalifikowanych specjalistów. Do najpopularniejszych zawodów wśród imigrantów w Polsce należą operatorzy i monterzy maszyn, pracownicy przemysłowi, ogrodnicy, rolnicy i różnego rodzaju rzemieślnicy. Obcokrajowców można jednak spotkać również w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. W polskich szpitalach i przychodniach często pojawia się praca dla imigrantów, którzy po dokonaniu nostryfikacji dyplomów pracują jako lekarze lub pielęgniarki.

Pracownicy spoza granic kraju są doceniani przez wielu przedsiębiorców, którzy cenią sobie ich pracowitość. W Polsce istnieje także sporo projektów, które ułatwiają zatrudnianie cudzoziemców. W ich ramach można skorzystać z różnych środków pomocowych, które dają możliwość rozbudowania kadry pracowniczej. Warto wiedzieć, że legalnie pracujący w kraju obcokrajowcy także mają możliwość korzystania z różnego typu pomocy od państwa. Cudzoziemcy posiadający prawo stałego pobytu, w trakcie pandemii koronawirusa mogli korzystać np. z dodatku solidarnościowego. Taki dodatek podobnie, jak inne świadczenia był formą pomocy dla osób, które straciły pracę w wyniku COVID 19. Zważywszy na to, że polski rynek pracy jest atrakcyjny dla wielu cudzoziemców, coraz więcej polskich firm kieruje oferty pracy właśnie w stronę imigrantów.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.