·4 min czytania

Urlop na poszukiwanie pracy – komu przysługuje i w jakim wymiarze?

Urlop na poszukiwanie pracy – komu przysługuje i w jakim wymiarze?

Komu przysługuje prawo do urlopu na poszukiwanie pracy?

Dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują pracownikom spełniającym trzy warunki jednocześnie. Pierwszym z nich jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę. W przypadku, gdy wypowiedzenie nastąpiło za porozumieniem stron lub ze strony pracownika, urlop ten nie przysługuje. Pracownik, który sam decyduje o odejściu z firmy, traci możliwość ubiegania się o urlop. Drugim warunkiem jest przysługujący okres wypowiedzenia w wymiarze minimum dwóch tygodni. Aby dni wolne mogły zaistnieć, warunek ten spełnia pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony. Również pracownicy zatrudnieni na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, mogą mieć ustaloną w umowie możliwość wcześniejszego wypowiedzenia, za dwutygodniowym terminem. Umowy na zastępstwo i okres próbny krótszy niż 3 miesiące powodują, że warunek dwutygodniowego wypowiedzenia nie będzie spełniony. W przypadku umowy na okres próbny trwający pełne trzy miesiące pracownik kwalifikuje się do dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych lub zlecenia nie mogą skorzystać z uprawnienia. Pracodawca jest zobligowany do udzielenia urlopu pracownikowi, który nabył uprawnienia emerytalne, jeżeli spełnia on pozostałe warunki. Prawo do emerytury nie oznacza, że nie ma on prawa do pracy i jej poszukiwania. Jeżeli pracownik ten oświadczy, że odchodzi na emeryturę i nie podejmuje pracy, wtedy traci prawo do dni wolnych. Ostatnim warunkiem jest złożenie wniosku o urlop na poszukiwanie pracy przez pracownika. Nawet w przypadku, gdy osoba zatrudniona spełnia dwa poprzednie warunki, lecz nie złoży wniosku o urlop, ten nie będzie on udzielany obligatoryjnie. Dopiero wniosek złożony przez pracownika daje mu prawo do dni wolnych. Pracodawca powinien wyrazić zgodę na urlop. Wykorzystanie dni wolnych bez zezwolenia pracodawcy może zostać uznane za samowolne oddalenie się z miejsca pracy i stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych.

wymiar-urlopu-na-poszukiwanie-pracy

Wymiar urlopu na poszukiwanie prac

Ilość przysługujących płatnych dni na poszukiwanie pracy zależy od okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za 2 dni na poszukiwanie pracy w przypadku, gdy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub jeden miesiąc. Gdy okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, pracownik może wnioskować o 3 dni wolnego. Również wtedy, gdy wypowiedzenie następuje z powodu upadłości zakładu pracy, zakład podlega likwidacji lub z innych przyczyn niedotyczących pracownika, osobie zatrudnionej przysługują 3 dni wolne. Dotyczy to pracowników, których okres wypowiedzenia wynosi minimum 2 tygodnie. W sytuacji likwidacji zakładu, upadłości pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca. Nie zmienia to jednak prawa do przysługującej ilości dni wolnych na poszukiwanie pracy. Jeżeli pracodawca nie wypłaci pracownikowi należnego mu wynagrodzenia za dni na poszukiwanie pracy, ten ma prawo dochodzenia swoich roszczeń przez okres trzech lat. Ilość przysługujących dni wolnych na poszukiwanie pracy reguluje art. 37 Kodeksu pracy.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Urlop na poszukiwanie pracy

Urlop na szukanie pracy udzielany jest na wniosek pracownika, jednak pracodawca ma prawo odmówić udzielenia go. Urlop udzielany jest w celu znalezienia nowego zatrudnienia, więc jeżeli pracodawca wie, że pracownik już znalazł nowy etat, może odmówić udzielenia mu urlopu. Również w przypadku, gdy podwładny nie ma zamiaru podejmować pracy lub zamierza wykorzystać dni wolne w inny sposób, nie przysługują one. Zazwyczaj pracodawca nie ma możliwości weryfikacji wykorzystania dni wolnych. Za wykorzystane dni pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, tak jak w przypadku zwykłego urlopu wypoczynkowego. Składniki wynagrodzenia ustalane są w wysokości przeciętnej obliczanej z danego miesiąca. Jeżeli pracownik nie skorzysta z prawa do urlopu, nie przysługuje mu za te dni ekwiwalent.

Przywilej skorzystania z urlopu dotyczy wyłącznie dni roboczych. Oznacza to, że pracodawca nie może wliczyć do urlopu dni, w które pracownik nie pracuje, jak np. niedziela czy święta. Wiadomość o wykorzystaniu dni wolnych na poszukiwanie pracy nie jest umieszczana w świadectwie pracy – jest to bowiem informacja mało istotna dla tego dokumentu. Ma on wpływ na uprawnienia w nowym miejscu pracy, dlatego wpisuje się do niego informacje dotyczące obowiązków i zakresu pracy oraz wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, czy ekwiwalencie za urlop. Urlop na poszukiwanie pracy nie ma wpływu na uprawnienia przysługujące w innej firmie.

Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi, jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony pracodawcy, a osobie zatrudnionej przysługuje okres wypowiedzenia minimum 2 tygodnie. Wtedy, na wniosek pracownika, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.