·5 min czytania

Urlop okolicznościowy na ślub – jakie warunki trzeba spełnić?

Urlop okolicznościowy na ślub – komu się należy i jakie warunki trzeba spełnić?

Ślub to bez wątpienia niezwykle wydarzenie w życiu pary młodej. Wymaga wielu przygotowań, dlatego konieczne jest często uzyskanie urlopu w pracy. Z tej okazji przysługuje specjalny urlop okolicznościowy. Co istotne, przysługuje on nie tylko nowożeńcom, ale również ich rodzicom.

Z naszego artykułu dowiesz się:

  • ile dni przysługuje państwu młodym na własny ślub;
  • ile dni przysługuje na ślub dziecka,
  • czy urlop okolicznościowy przysługuje na ślub siostry, brata;
  • czy należy się urlop okolicznościowy na ślub kościelny.

Zobacz także nasz inny artykuł: Jakie wyróżniamy rodzaje urlopów pracowniczych?

Urlop okolicznościowy na własny ślub – ile dni przysługuje państwu młodym?

W pierwszej kolejności, warto jest wyjaśnić, czym jest urlop okolicznościowy i kiedy przysługuje. Są to dodatkowe dni wolne od pracy, które należą się w sytuacji wystąpienia szczególnych okoliczności np. związanych ze ślubem, urodzeniem dziecka czy pogrzebem bliskich osób. Jak sama nazwa wskazuje, jest on udzielany w ważnych zdarzeniach życiowych i uroczystościach. Może być wykorzystany w terminie wydarzenia, przed albo po nim w celu załatwienia formalności. Urlop okolicznościowy na ślub pracownika jest regulowany za pomocą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w miejscu pracy, a także udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Co istotne, urlop ten nie wlicza się do całego przysługującego urlopu, a obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie zgody na jego wykorzystanie.

Urlop okolicznościowy na ślub własny przysługuje każdemu pracownikowi. Jego wysokość określona została w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. To dwa dni urlopu okolicznościowego. Co istotne, przepisy nie określają, w jakim czasie należy wykorzystać urlop. Dlatego nie ma konieczności korzystania z niego w dniu ślubu czy bezpośrednio po nim. Powinien być on przeznaczony na organizację wesela i ślubu, np. przymiarkę sukni czy inne formalności. Kiedy będzie wykorzystywany np. 2 miesiące po ślubie pracodawca może zakwestionować wniosek. Aby uzyskać urlop, należy złożyć wniosek o urlop okolicznościowy na ślub (można go pobrać z Internetu), który powinien zawierać dane pracownika i dane pracodawcy, a także terminy, w których nastąpi wykorzystanie przysługującego urlopu. Koniecznie należy w nim zawrzeć zobowiązanie o dostarczeniu kopii skróconego akt małżeństwa.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny? Oczywiście, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jest ono liczone w taki sam sposób, jak wynagrodzenie na urlop wypoczynkowy. Co istotne pod uwagę są brane składniki stałe i zmienne wynagrodzenia. Co ważne, niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na kolejny rok. Nie można również wnioskować o przedłużenie dni wolnych czy wynagrodzenie dodatkowe za niewykorzystane dni.

Urlop okolicznościowy na ślub dziecka – ile dni się należy?

Ślub dziecka to bez wątpienia ogrom przygotowań i formalności, dlatego przysługuje urlop okolicznościowy na ślub na córki lub syna. Dla każdego rodzica zatrudnionego na umowę o pracę, a także w ramach wyboru, mianowania czy na spółdzielczej umowie o prace przysługuje jeden dzień urlopu okolicznościowego. Co istotne, należy się on nie tylko na dziecko biologiczne, ale również przysposobione w ramach adopcji. Oczywiście jeden dzień to bez wątpienia mało na przygotowania do tak ważnego wydarzenia, dlatego pracownicy korzystają również często z urlopu wypoczynkowego. Pamiętajmy, że urlop okolicznościowy na ślub dziecka może być udzielony po złożeniu wniosku przez pracownika. Konieczne jest również dostarczenie kopii odpisu aktu małżeństwa. Kiedy pracownik nie dostarczy dokumentu, pracodawca może bez problemu zakwestionować urlop i nie przyznać ich.

Urlop okolicznościowy na ślub brata i innych członków rodziny

Pomimo, iż wielu innych członków rodziny jak brat i siostra oraz dziadkowie uczestniczą w przygotowaniach do ślubu, nie przysługuje im urlop okolicznościowy. Należy się on jedynie na ślub własny w wysokości 2 dni, a także na ślub dziecka w wysokości 1 dnia. W Internecie często można spotkać się z pytaniami: urlop okolicznościowy na ślub brata lub urlop okolicznościowy na ślub siostry. Niestety w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje się udzielenia takiego urlopu dla brata czy siostry osoby biorącej ślub. Jedyną możliwością jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego.

Czy należy się urlop okolicznościowy na ślub kościelny?

W Internecie często można spotkać się z zapytaniami, czy należy się urlop okolicznościowy na ślub kościelny i ile dni przysługuje. Otóż, jest on udzielany jedynie na ceremonię, która kończy się formalnym zawarciem związku małżeńskiego. Dlatego ten rodzaj urlopu jest udzielany jedynie na ślub cywilny czy konkordatowy, czyli ten o skutkach prawno-wyznaniowych. Jeśli jest to jedynie ślub wyznaniowy np. kościelny, urlop nie przysługuje. Podstawa prawna stanowi jasno, że konieczne jest złożenie oświadczeń woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o wstąpieniu w związek małżeński lub złożeniu w obecności duchownego, który podlega prawu polskiemu. Kierownik urzędu sporządza wtedy akt małżeństwa i jest ono uznane za ważne, pomimo złożenia w obecności duchownego. Dlatego pamiętajmy, że urlop ten przysługuje jedynie na ślub cywilny lub konkordatowy.

Ważne! Urlop okolicznościowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na podstawie stosunku pracy. To umowa o pracę, umowa z tytułu mianowania, wyboru, powołania czy spółdzielczej umowy o pracę. Konieczne jest jedynie złożenie wniosku i dostarczenie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do jego otrzymania. Co istotne, urlop ten nie przysługuje dla osób, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło czy umowy zlecenie.

Co powinien zawierać wniosek o urlop okolicznościowy na ślub własny lub dziecka?

Każda osoba, której przysługuje urlop okolicznościowy, powinna złożyć wniosek u swojego pracodawcy. Ważne, aby dostarczyć mu również dokument, który potwierdzi zawarcie małżeństwa np. kopię odpisu aktu małżeństwa. Wniosek o udzielenie urlopu powinien być złożony z wyprzedzeniem, tak, aby nie dezorganizować funkcjonowania przedsiębiorstwa. W końcu ślub planowany jest z dużym wyprzedzeniem, inaczej jest w przypadku urlopu okolicznościowego w związku z pogrzebem bliskiej osoby. We wniosku należy zawrzeć: dane pracodawcy oraz dane pracownika, termin udzielenia urlopu, określenie, na jaką okoliczność przysługuje oraz w jakim wymiarze, a także wskazanie postawy prawnej i podpis pracownika.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Urlop okolicznościowy w sytuacji gdy ślub nie doszedł do skutku

Zdarza się, że ślub nie dochodzi do skutku. W takiej sytuacji, kiedy pracownik wykorzystał te dni, nie spełnia uprawnień i musi zmienić dni urlopu okolicznościowego na urlop wypoczynkowy. Kiedy tego nie zrobi, jego nieobecność będzie uznana za usprawiedliwioną, jednak nie nabędzie prawa do wynagrodzenia.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.