·4 min czytania

Zmniejszenie wymiaru etatu - warunki

Zmniejszenie wymiaru etatu - warunki

Pracownicy zatrudnieni w danej firmie na umowie o pracę mają zagwarantowane stałe wynagrodzenie oraz szereg regulacji prawnych, które chronią ich status. Oznacza to, że osoba taka z reguły nie może być bezpodstawnie zwolniona czy pozbawiona części wypłaty. Co jednak w przypadku, gdy mówimy o zmniejszeniu wymiaru etatu? Czy pracownik musi wyrazić zgodę na taki zabieg i z czym w praktyce się to wiąże? Zapraszamy do lektury tekstu, w którym skupiamy się właśnie na tym temacie.

Obecne czasy nie sprzyjają stabilizacji na rynku pracy. Gospodarka nie radzi sobie najlepiej, a wielu przedsiębiorców jest zmuszonych zwolnić część pracowników lub po prostu zmienić zakres podpisanych z nimi umów, co często skutkuje modyfikacją wymiaru czasu pracy. Jak się jednak okazuje, nie jest to takie proste, ponieważ istnieje tylko kilka sposobów, dzięki którym można to wykonać i to wyłącznie pod ściśle określonymi warunkami!

Umowa o pracę a przepisy prawa

Stosunek pracy nawiązany między właścicielem podmiotu gospodarczego a pracownikiem rządzi się swoimi prawami. Przede wszystkim należy podkreślić, że najmocniejszym rodzajem zatrudnienia w prywatnym przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej jest nadal umowa o pracę. Ten typ stosunku zobowiązaniowego jest niezwykle trwały, a dokładny zakres praw i obowiązków obu stron reguluje nie tylko treść samej umowy, ale przede wszystkim przepisy Kodeksu pracy oraz szczegółowych ustaw pokrewnych i rozporządzeń ministerialnych. Oznacza to, że każda umowa o pracę musi być w pełni zgodna z normami ustawowymi, a strony w przypadku naruszenia prawa mogą zwrócić się w tej sprawie do sądu, który przeanalizuje wszelkie argumenty i rozstrzygnie o tym, kto miał rację.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czy pracodawca może zmniejszyć etat?

Zmniejszenie etatu, a więc w rzeczywistości obniżenie czasu pracy to stała praktyka pracodawców, która nie zawsze wynika ze złej woli, lecz w wielu sytuacjach jest po prostu koniecznością. Przedsiębiorcy podejmują tego rodzaju decyzję w ostateczności, gdy nie radzą sobie finansowo lub muszą dokonać reorganizacji struktury zatrudnienia w firmie ze względów logistycznych, a nie chcą całkowicie zwolnić niektórych pracowników. Zmniejszenie wymiaru etatu jest uprawnieniem zatrudniającego, który nie musi w tej kwestii konsultować się z pracownikami. Oczywiście w większości przypadków takie rozmowy się odbywają, ponieważ stronom zależy na jak najbardziej korzystnym porozumieniu. Trudno sobie wyobrazić bowiem późniejszą współpracę na linii przełożony-podwładny, gdy ten drugi mimo swojej woli traci część zarobku.

Na czym polega zmniejszenie wymiaru etatu?

Obniżenie wymiaru czasu pracy to po prostu formalna zmiana w umowie, z którą zazwyczaj, choć nie zawsze, jest związane zmniejszenie wynagrodzenia. Zmniejszenia etatu dokonuje się za pomocą aneksu do umowy i następuje ono na mocy porozumienia stron albo w trybie tak zwanego wypowiedzenia zmieniającego. Kodeks pracy dopuszcza tutaj oba rozwiązania, a każde z nich charakteryzuje się nieco innymi skutkami, co wyjaśnimy w dalszej części artykułu. Sprawa jest stosunkowo prosta jeśli mówimy o pełnym etacie, w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy w dokumentacji należy wykazać szczegółową liczbę przepracowanych godzin, w tym także godzin nadliczbowych. Obie strony powinny się tutaj opierać na pozaumownych ustaleniach dotyczących warunków pracy, które obejmują między innymi dobową oraz tygodniową normę czasu pracy, częstotliwość i termin wypłaty wynagrodzenia czy wymiary przysługujących urlopów. Informacje takie pracodawca musi podać zatrudnionemu pisemnie w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę lub podpisania aneksu zmieniającego jej treść. Warto dodać, że zmniejszenie wymiaru etatu pociąga za sobą również zmianę warunków urlopowych, a konkretnie proporcjonalny spadek liczby dni wolnych do wykorzystania.

Zmniejszenie etatu a obniżenie wymiaru czasu pracy?

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie porozumienie się między stronami i wspólne ustalenie warunków dalszej współpracy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Wówczas z pomocą przychodzą wspomniane już mechanizmy ustawowe. Wypowiedzenie zmieniające polega na tym, że pracodawca przedstawia zatrudnionemu w formie pisemnej propozycję nowych warunków pracy oraz płacy, w tym właśnie obniżenie wymiaru czasu pracy, a pracownik ma możliwość ich przyjęcia lub odrzucenia. W pierwszej sytuacji dochodzi do modyfikacji dotychczasowych ustaleń, ale należy podkreślić, że stosunek pracy nie zostaje przerwany, lecz jest kontynuowany na nowych zasadach. Jeśli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy zostanie przez pracownika odrzucony, wówczas pracodawca ma możliwość rozwiązania umowy z zastosowaniem odpowiedniego terminu wypowiedzenia. Jak czytamy w Kodeksie pracy, brak oświadczenia pracownika przed upływem połowy okresu wypowiedzenia o odmowie przyjęcia nowych warunków oznacza przyjęcie propozycji pracodawcy.

Zmniejszenie wymiaru czasu pracy - na jakich zasadach?

Obniżając wymiar etatu, a często także płacę należy zachować wszystkie wymagane prawem formalności. Działanie to skutkuje bowiem nie tylko zmniejszeniem wynagrodzenia, ale także koniecznością ustalenia nowej podstawy składek ZUS, w tym między innymi zasiłku chorobowego. Pracodawca ma także obowiązek uwzględnić wszelkie zmiany w umowie w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym one nastąpiły. Wraz z obniżeniem pensji zmniejszają się również zobowiązania podatkowe.

Obniżenie czasu pracy a urlop wypoczynkowy

Kolejnym następstwem jest zmniejszenie przysługującego osobie zatrudnionej urlopu proporcjonalnie do nowego zakresu czasu pracy. Dla przykładu, pracownicy posiadający umowę na połowę etatu będą mieć do wykorzystania w zależności od stażu 10 lub 13 dni, a na ćwierć etatu - 5 lub 7 dni urlopowych. Jak więc widzimy, decyzję o zmianie warunków umowy o pracę należy dokładnie rozważyć, a każdy przypadek analizować indywidualnie. Obie strony powinny mieć świadomość, jakie skutki pociąga za sobą tego rodzaju działanie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.