·6 min czytania

10 cech charakteru wymagających poprawy przed rozpoczęciem pracy

10 cech charakteru, które wskazują na to, że musisz nad sobą popracować, zanim rozpoczniesz etat

Dobra koncentracja uwagi, skuteczne planowanie czy komunikacja z zespołem są nieodłącznymi elementami sprawnie funkcjonującej firmy. Istnieją jednak także cechy charakteru, które mogą oddziaływać na pracę negatywnie - nie są więc pożądane u przyszłego pracownika i przed rozpoczęciem etatu, warto nad nimi popracować. Jakie jednak wady nie będą istotne na rozmowie rekrutacyjnej?

CV – cechy charakteru – czyli które informacje pominąć w podaniu o pracę?

W dokumentach rekrutacyjnych warto umieszczać wyłącznie informacje zgodne z prawdą. Istnieją jednak dane, które choć mogą wydawać się niekorzystne, nie mają znaczenia z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujemy. Mogą za to przyczyniać się do negatywnego obrazu naszej osoby w oczach rekrutera. Dlatego też warto pominąć je CV, by nie rodzić pola do dyskusji na niewygodne dla nas tematy. Jakie wady możemy zatem przemilczeć? Jeśli nie mamy pewności, jakie są cechy charakteru, które nie będą istotne, warto przyjąć zasadę, że należą do nich wszystkie te, które nie będą negatywnie oddziaływać na naszą prace, skuteczność oraz interakcje ze współpracownikami. Są to na przykład informacje dotyczące naszych skomplikowanych cech i zachowań w bliższych relacjach rodzinnych i romantycznych - firma nie jest bowiem miejscem szczególnie odpowiednim do zawierania tego typu znajomości, a więc wiedza o nich, nie jest potrzebna do celów rekrutacyjnych. Jeśli nasze podane w cv cechy charakteru okażą się zgodne z rzeczywistością, w przypadku otrzymania umowy na okres próbny, mamy ogromne szanse na przedłużenie zatrudnienia.

Negatywne cechy charakteru – lista tych, których powinieneś unikać

Przejawianie niekontrolowanego gniewu

Okazywanie złości jest nieodłącznym elementem regulacji emocjonalnej, jednak kluczowa jest umiejętność wyciszania jej w niesprzyjających warunkach. Agresja lub gniew okazywane w miejscu pracy to poważne utrudnienia, które mogą się przyczyniać do konfliktowości, psucia pozytywnych relacji wśród pracowników, a nawet do mobbingu. Jest to jedna z poważniejszych wad, niedopuszczalna w skutecznie zarządzanym zakładzie pracy.

Prokrastynacja, ociąganie się i przedłużanie czasu wykonywanych zadań, czyli problemy z ogólną motywacją

Problemy te mogą przybierać formy zachowań takich jak odkładanie zleconych zadań na ostatnią chwilę lub zwlekanie z doprowadzeniem czynności do końca, co skutkuje zaniżaniem wyników osiąganych przez firmę bądź przenoszenie większej liczby obowiązków na innych współpracowników. Jest to więc działanie nie tylko na niekorzyść pracodawcy, ale także pozostałych członków zespołu. Brak motywacji może być też sytuacyjny i dotyczyć konkretnej firmy lub jednorazowych okoliczności. Kluczowe dla rozwiązania problemów na tle motywacyjnym będzie określenie swoich celów oraz aplikowanie wyłącznie do miejsc pracy zgodnych z preferowaną przez nas ścieżką rozwoju zawodowego. Ważna jest także skuteczna struktura organizacyjna firmy - na przykład jasne i zrozumiałe zasady dotyczące obsługi potrzebnych programów lub systemu rejestracji czasu pracy.

Brak możliwości skupienia i koncentracji uwagi

Wiążą się one niejako z poprzednią cechą, ponieważ to w nich może tkwić przyczyna prokrastynacji oraz utrudnienie z wyrabianiem się na czas. Niemożliwość dłuższego skupienia się na wykonywanej czynności bądź umiejętnego łączenia i przechodzenia do kolejnych procedur z listy zadań, może mieć swoje źródło nie tylko w zmęczeniu czy okazjonalnym obniżeniu nastroju. Może świadczyć także o chorobach na tle psychicznych, z czego najczęstsze z nich dotyczą zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz kojarzonego dotychczas wyłącznie z dziećmi, ADHD. Jeśli zauważamy u siebie objawy braku koncentracji, które utrzymują się od kilku tygodni, warto się zdiagnozować oraz podjąć ewentualnie leczenie, by nie odbierać sobie szansy na rozwój zawodowy. Są to bowiem czynniki niezależne od nas i nie pozbędziemy się ich bez odpowiedniej pomocy.

Niski próg odporności na stres

Negatywne cechy charakteru wiążą się także z odpornością na stres - niekorzystny jest brak konstruktywnych sposobów regulacji stresu. Jest to zjawisko subiektywne dla każdego z nas i nie musi wiązać się z konkretnymi zawodami, jednak bez wątpienia przeszkadza przede wszystkim w dobrym samopoczuciu w pracy. Pracownik doznający permanentnego negatywnego napięcia nie jest w stanie postrzegać swojego stanowiska pozytywnie, a co za tym idzie - nie ma osobistego interesu w rozwoju firmy. Może się to wiązać z częstymi próbami ucieczki od pracy oraz z wątpliwego pochodzenia zwolnieniami lekarskimi, co nie jest przychylnie odbierane przez pracodawców.

Jakie są cechy charakteru niepożądane u lidera

Brak stanowczości i poddawanie się pracownikom

Pozycje liderskie wymagają silnych zdolności przywódczych, sprawnego zarządzania oraz delegowania zadań. Złe cechy charakteru skutecznego lidera opierają się głównie na pewnego rodzaju bezowocnemu przebiciu. Emocjonalna i wykonawcza słabość osobowości może doprowadzić do niekompetencji i przenoszenia ważnych decyzji na osoby podwładne, co nie wygląda dobrze w kontekście organizacyjnym przedsiębiorstwa.

Niska samoocena i pewność siebie oraz ogólny niski poziom inteligencji emocjonalnej

Kolejnym aspektem jest osobowość wystarczająco silna, by poradzić sobie z zadaniami takimi jak: zlecanie zadań, wykonywanie telefonów, motywowanie pracowników czy wystąpienia publiczne. Nieśmiałość lub brak wiary w siebie mogą zatem skutecznie uniemożliwić pracę na stanowisku liderskim i zaburzyć sprawne oraz efektywne działanie zespołu.

Brak elastyczności

Sztywność myślenia i unikanie innowacji, a także trzymanie się starych, nawet wadliwych, procedur - to kolejna negatywna cecha przełożonego. Prawidłowy rozwój firmy i ciągłe polepszanie wyników wymagają nie tylko dobrej komunikacji i pewności siebie, ale także dużej otwartości na niekonwencjonalne rozwiązania oraz kreatywności. Dlatego tak istotne jest to, by nie zamykać się na stare schematy funkcjonowania, a szukać alternatywnych rozwiązań, które ułatwią bądź zredukują liczbę obowiązków całego zespołu. Liderzy cechujący się elastycznym podejściem są niezwykle pożądani w korporacjach, a dobre zaprezentowanie tych zalet na rozmowie o prace, może nawet skutkować możliwością podpisania listu intencyjnego lub umowy przedwstępnej.

Złe cechy charakteru, jeśli masz pracować w grupie

Problemy ze skuteczną komunikacją

Praca w grupie opiera się przede wszystkim na umiejętnościach komunikacyjnych poszczególnych jej członków. Porozumiewanie się jest kluczowym elementem optymalnego przepływu informacji w miejscu pracy. Dotyczy to sfer takich jak delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów czy stworzenie pozytywnych relacji z osobami należącymi do zespołu. Jeśli zatem zauważamy u siebie problemy na tle komunikacyjnym - strach przed wyrażaniem swoich uczuć czy opinii, konfliktowość bądź poczucie braku zrozumienia przez współpracowników, może to stanowić spore utrudnienie w sprawnym działaniu.

Niskie umiejętności społeczne i niechęć do pracy w grupie

Czynności opierające się na działaniu zespołowym wymagają nie tylko komunikowania się, ale również ogólnych interakcji międzyludzkich, a więc sprawnej regulacji emocjonalnej, chęci współpracy, podejmowania kompromisów, a także odczuwania pozytywnych emocji wobec członków zespołu. Niepożądane są zatem cechy takie jak wycofanie, izolowanie się, konformizm czy tak zwane "próżniactwo społeczne". Jeśli jednak spokój i cisza są czynnikami znacznie zwiększającymi naszą produktywność - istnieją zawody, w których praca odbywa się w dużej części indywidualnie. Dobrym rozwiązaniem może być także wyizolowanie oddzielnego biura, w którym stworzymy optymalną do działania przestrzeń lub tak zwany nienormowany czas pracy. Należy zatem zaznaczyć, że brak umiejętności społecznych i komunikacyjnych, nie jest równorzędny z osobowością introwertyczną. Skala ta bowiem służy przede wszystkim do wyróżniania optymalnego zapotrzebowania na kontakty międzyludzkie, a ograniczona ich ilość dotyczy głównie preferowanego modelu pracy. Introwertycy, choć mogą wybierać pracę samodzielną i jest to korzystne na osiągane przez nich wyniki, nie muszą wykazywać najmniejszych problemów na tle komunikacyjnym czy w interakcjach z pozostałymi pracownikami.

Podczas szukania pracy, zdarza nam się wpisywać w wyszukiwarkę hasło "cechy charakteru przykłady". Takie przygotowanie się do rozmowy o pracę ma szanse realnie zwiększyć nasze szanse zatrudnienia. Przed aplikowaniem, warto podjąć też ewentualne działania mające na celu zredukowanie niekorzystnych zachowań na przyszłość.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.