·5 min czytania

Emerytura a urlop wypoczynkowy – jak liczyć?

Emerytura a urlop wypoczynkowy – jak liczyć?

Każdy pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, ma do wykorzystania urlop, które przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. Tak jest również w przypadku osób, które planują przejść na emeryturę lub znajdują się na niej, jednocześnie pracując. Pracownik pobierający emeryturę i jednocześnie znajdujący się w stosunku pracy przysługuje takie samo prawo jak innym pracownikom.

Z naszego artykułu dowiesz się:

  • od jakiego wieku możemy przejść na emeryturę;
  • jak działa urlop wypoczynkowy;
  • ile dni urlopu przysługuje przyszłemu emerytowi;
  • jak wygląda urlop wypoczynkowy pracującego emeryta.

Od jakiego wieku możemy przejść na emeryturę?

W Polsce, aby przejść na emeryturę, konieczne jest osiągnięcie określonego wieku emerytalnego. Czym on jest? To wiek określony w Ustawie o emeryturach i rentach, który dla kobiet wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat. Aktualny wiek emerytalny określony został 1 października 2017 roku i jest jednym z najniższych w Europie. Warto wiedzieć, że zdarza się, że przejście na emeryturę może być możliwe wcześniej, szczególnie jeśli praca odbywała się w warunkach o szczególnym charakterze. W naszym kraju występują dwa rodzaje wieku emerytalnego:

  • powszechny wiek emerytalny, czyli ten, który obowiązuje wszystkie osoby;
  • niższy wiek emerytalny, który obejmuje osoby pracujące w ciężkich i niebezpiecznych warunkach.

Prawo do emerytury nabywane jest w dniu ukończenia wymaganego wieku, czyli 65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Warto wiedzieć, że obowiązujący wiek emerytalny jest umowną wartością, dzięki której polscy emeryci mają prawo dokonania własnego wyboru. Decyzja o przejściu na emeryturę powinna być uzależniona indywidualnymi przekonaniami, stanem zdrowia i ogólną sytuacją finansową, a także planami odnośnie wypoczynku po zakończeniu swojej aktywności zawodowej. Decydując się na przejście na emeryturę, każdy przyszły emeryt powinien pomyśleć o swoich oczekiwaniach w sprawie otrzymywania świadczenia. Wiele osób podejmuje decyduje o dalszej pracy, a wszystko po to, aby w przyszłości otrzymywać wyższe świadczenie emerytalne. Wiele danych mówi o tym, że późniejsze przejście na emeryturę o jeden rok pozwala na zwiększenie świadczenia o 8%.

Warto wiedzieć, że istnieje ochrona przedemerytalna pracowników, którzy często po ukończeniu określonego wieku mogą obawiać się o swoją pozycję w firmie. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. W przypadku kobiet jest to wiek 56 lat, a w przypadku mężczyzn to 61 lat.

Obecnie wielu emerytów jest zaskoczonych sytuacją w kraju. Obowiązuje nie tylko waloryzacja emerytury ZUS, ale również emerytura bez podatku, 13 emerytura i 14 oraz wiele innych dodatków. Wiele mówiło się również na temat bon turystycznego dla emerytów, jednak pomysł ten nadal nie wszedł w życie. Z bonu skorzystać będą mogły jedynie dzieci do ukończenia 18. roku życia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Urlop wypoczynkowy – jak działa?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z najważniejszych przywilejów, jakie przysługują osobom zatrudnionym na umowę o pracę, choć pracownik ma jeszcze do wykorzystania urlop okolicznościowy, ojcowski czy ten na poszukiwanie pracy. Pracownik może skorzystać z prawa do urlopu, a pracodawca ma obowiązek jego udzielenia, gdyż za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny. Warto wiedzieć, że urlop wypoczynkowy przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Umowy o dzieło i umowy zlecenie są nieobjęte urlopem.

Wymiar urlopu określa się następująco:

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom, które są zatrudnione krócej niż 10 lat;
  • 26 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom zatrudnionym co najmniej 10 lat.

Warto wiedzieć, że w przypadku osób, które pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop określa się proporcjonalnie, a zaokrągla zawsze w górę do pełnego dnia. Aby móc skorzystać z urlopu, pracownik musi złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Dodatkowo niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok kalendarzowy i powinien być wykorzystany do 30 września kolejnego roku. To niezwykle ważne, gdyż za niewykorzystany urlop przez pracownika - pracodawcy może grozić nawet kara grzywny.

Podczas liczenia okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia, a także lata pobierania nauki w szkole średniej czy zawodowej oraz szkole wyższej. Kiedy jednak nauka trwała podczas okresu zatrudnienia wybiera się jedną z korzystniejszych opcji.

Ile dni urlopu przysługuje przyszłemu emerytowi?

Pracownik, który zamierza przejść na emeryturę i jest zatrudniony na umowę o pracę posiada prawo do urlopu wypoczynkowego. Przysługuje mu tyle samo dni, co innym osobom zatrudnionym na umowę o pracę. To 20 dni dla osób o stażu pracy mniejszym jak 10 lat oraz 26 dni dla osób, których staż pracy jest większy niż 10 lat. Urlop powinien być udzielony do 30 września następnego roku, za który pracownik posiada prawo do urlopu. Osoba, która zamierza przejść na emeryturę powinna wykorzystać swój urlop w pełnym wymiarze przed zakończeniem okresu wypowiedzenia. W nielicznych przypadkach dopuszczalna jest wypłata ekwiwalentu za urlop. Warto wiedzieć, że w pierwszej kolejności zawsze wykorzystuje się urlop zaległy, dopiero później można korzystać z urlopu aktualnego.

Uwaga! Pracownik nie może sam udzielić sobie zaległego urlopu wypoczynkowego. Musi to zrobić w porozumieniu z pracodawcą poprzez złożenie wniosku o wykorzystanie urlopu. Dopiero po uzyskaniu zgody pracownik może udać się na zaległy odpoczynek. Warto wiedzieć, że pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na urlop bez jego zgody.

Pracujący emeryt a urlop wypoczynkowy

Przepisy prawa pracy nie uwzględniają odrębnych warunków udzielania urlopu pracującym emerytom. Przysługuje im taka sama liczba dni, jak innym osobom pracującym na etacie. Jest to 20 lub 26 dni. Liczba dni urlopu jest zależna od stażu pracy i wymiaru zatrudnienia. Każdy pracownik bez względu na to, czy znajduje się na emeryturze, czy jest w czasie ochrony przedemerytalnej nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Warto wiedzieć, że pracownikom przebywającym na emeryturze przysługuje także świadczenie urlopowe, czyli tzw. "wczasy pod gruszą".

Wiele osób może zastanawiać się, czy możliwe jest przeniesienie niewykorzystanego urlopu, jeśli pracownik nadal zamierza pracować u pracodawcy zaraz po przejściu na emeryturę. Okazuje się, że dzień przerwy, który jest wymagany pomiędzy rozwiązaniem umowy, przejściem na emeryturę, a zawarciem stosunku pracy sprawia, że pracodawca ma obowiązek rozliczyć się ze swoim pracownikiem z niewykorzystanego urlopu. Najlepiej, jeśli pracownik wykorzysta go w naturze, w czasie okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak nie uda się tego zrobić pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za urlop. Nie ma tu znaczenia fakt, iż obie strony chcą podpisać kolejną umowę o pracę. Związane jest to z faktem przerwania ciągłości zatrudnienia na jeden dzień, który jest wymagany, aby pracownik mógł nabyć prawo do emerytury.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.