·4 min czytania

Emerytura z zagranicy, czyli jak rozliczyć świadczenie emerytalne

Emerytura z zagranicy, czyli jak rozliczyć zagraniczne świadczenie emerytalne

Świadczenia emerytalne wypłacane w Polsce zobowiązują Polaków do wykonania rozliczenia. Okazuje się, że wiele osób ze względu na pracę za granicą może być uprawnionych do comiesięcznego otrzymywania świadczenia emerytalnego. Jednak w tym miejscu mogą pojawić się wątpliwości odnośnie konieczności i prawidłowości jej rozliczenia.

Emerytura z zagranicy – jak wyglądają możliwości jej pobierania?

W naszym kraju występuje wielu rodzajów emerytur. To nie tylko emerytura podstawowa, ale również emerytura dla stulatka czy emerytura matczyna. Istnieje również świadczenie za pracę za granicą. Wiele osób, które w przeszłości pracowały za granicą, zastanawia się, czy dostaną emeryturę z zagranicy. Okazuje się, że wystarczy rok pracy za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, aby być uprawnionym do świadczenia z zagranicy. Są również inne kraje np. skandynawskie, w których samo zamieszkiwanie danego kraju daje możliwość otrzymania emerytury. Aby otrzymać świadczenie wystarczy złożyć wniosek do jednej z instytucji ubezpieczeniowych np. w państwie, w którym dana osoba pracowała, a także w polskiej jednostce ZUS, która realizuje umowy międzynarodowe.

Jak rozliczyć emeryturę z zagranicy?

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z pobieraniem emerytury z zagranicy jest konieczność jej rozliczenia. Na początku konieczne jest ustalenie rezydencji podatkowej emeryta. Tylko wtedy możliwe będzie odpowiednie rozliczenie emerytury. Kiedy osoba pobierająca świadczenie mieszka za granicą, to właśnie tam dokonuje rozliczenia. W Polsce rozlicza jedynie przychody, które osoba uprawniona otrzymała w danym roku podatkowym w kraju. Kiedy jednak emeryt mieszka w Polsce, to właśnie tutaj rozlicza wszystkie swoje dochody, bez względu na pochodzenie. Co istotne, za osobę, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która na terytorium polskie posiada centrum interesów osobistych bądź gospodarczych lub na terytorium Polski przebywa dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Należy wiedzieć, że emeryci, którzy otrzymują świadczenie emerytalne z zagranicy są zobowiązani do wpłacania zaliczek do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochód. Dodatkowo emeryci lub renciści ze świadczeniem zagranicznym mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowego od 15 lutego do 30 kwietnia następującego po roku podatkowym. W tym celu wypełnia się PIT-36. Dodatkowo jeśli emerytura podlega dodatkowemu opodatkowaniu w kraju, który je wypłaca, konieczne jest złożenie załącznika PIT/ZG do PIT-36, dzięki któremu możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania.

Ważne! Kiedy świadczenie emerytalne czy rentowe uzyskiwane jest za pośrednictwem polskiego banku, to właśnie on będzie zobowiązany do wpłacania zaliczek podatkowych i ich odtrącania od świadczenia. W innej sytuacji to właśnie sam podatnik ma obowiązek wyliczyć i wpłacić zaliczkę. Kiedy bank lub podatnik błędnie nalicza podatek, konieczna jest jest dopłata lub ubieganie się o zwrot. Niezwykle istotne jest, aby podatek był odprowadzany od świadczenia otrzymywanego z zagranicy. Podatnik powinien dopilnować bank lub samodzielnie przekazywać środki do Urzędu Skarbowego. Jeśli dojdzie do zaniechania, organ podatkowy może dochodzić zaległego podatku i naliczyć odsetki od zaległości. Co ważne, Urząd Skarbowy może również postawić zarzuty karno-skarbowe. Dlatego tak ważne jest, aby dopilnować wszelkich formalności w sprawie świadczeń i wynikających z nich zobowiązań.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jakie dokumenty do emerytury z zagranicy?

W sytuacji ubiegania się o polską emeryturę z dodatkiem za pracę za granicą, konieczne jest złożenie wniosku o jej przyznanie w placówce ZUS lub KRUS, jeśli osoba ubezpieczona odprowadzała tam składki. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty, które potwierdzą polskie oraz zagraniczne okresy ubezpieczenia. Przyznawanie emerytury z zagranicy odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do jej otrzymania. Składa się go w instytucji ubezpieczeniowej państwa członkowskiego lub w polskiej międzynarodowej jednostce ZUS, która przekazuje je do właściwiej instytucji zlokalizowanej za granicą. Co istotne, nie ma konieczności składania dwóch wniosków, jednego w Polsce, a drugiego w kraju zagranicznym, gdyż wniosek jest sprawnie przekazywany między danymi państwami. W państwach członkowskich występują formularze odnośnie emerytury z za granicy. To

  • E 202 – Rozpatrzenie wniosku o emeryturę;
  • E 207 – Informacja, która dotyczy przebiegu ubezpieczenia osoby ubiegającej się o świadczenie emerytalne.

Ważne! Wniosek o emeryturę z państw Unii Europejskiej składa się do ZUS na formularzu ZUS Rp-1E. Należy pamiętać, że to tego wniosku należy dołączyć unijny formularz E207, w którym wskazuje się okresy zatrudnienia, okresy ubezpieczenia, a także okresy zamieszkiwania we wszystkich państwach Unii, Islandii, Szwajcarii i Norwegii. Konieczne jest także przedłożenie dokumentów o przyznaniu świadczeń polskich wraz z obliczeniem ich wysokości.

Emerytura z zagranicy a podatek – ile wynosi?

Świadczenie zagraniczne, które podlegają opodatkowaniu w Polsce są rozliczane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. To stawka 17% lub 32%, w sytuacji gdy przekroczony zostanie próg dochodowy. Pamiętajmy, że są świadczenia zagraniczne zwolnione od podatku. To renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, a także zaopatrzenie wypłacane ofiarom wojny i członkom ich rodzin. Wśród innych świadczeń wolnych od podatku można wyróżnić renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało na skutek przymusowych robót w III Rzeszy Niemieckiej (lata 1939-1945).

Podatek od emerytury zagranicznej a Polski Ład

Wprowadzenie nowych regulacji podatkowych sprawia, że coraz więcej ludzi uskarża się na konieczność zapłaty większej kwoty podatku. Okazuje się, że osoby, które otrzymują świadczenie emerytalne czy rentowe z zagranicy nie mogą korzystać z ulgi przewidzianej dla klasy średniej, która została wprowadzona w Polskim Ładzie. W związku z tym wielu emerytów czuje się pokrzywdzonych, przez co wpłynęło wiele skarg nowe regulacje podatkowe do RPO. Wielu emerytów nie ma prawa do skorzystania z ulgi dla klasy średniej, a także uwzględnienia kwoty wolnej od podatku, dzięki złożeniu oświadczenia PIT-2A. Okazuje się, że złożenie takiego oświadczenia jest możliwe jeśli świadczenie emerytalne lub rentowe wypłacane z zagranicy jest jedynym przychodem podatnika. Należy pamiętać, aby złożyć oświadczenie przed pierwszą wypłatą świadczeń zagranicznych w roku podatkowym bądź przed upływem miesiąca, w którym rozpoczęto otrzymywanie dochodów z tego tytułu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.