·4 min czytania

Faktura bez VAT podatnika korzystającego ze zwolnienia

faktura bez vat

Faktura jest, zgodnie z definicją Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dokumentem w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera wszelkie dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Faktura bez VAT – kto i kiedy może ją wystawić?

Faktury – co do zasady – dokumentują następujące transakcje:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez podatnika na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
  2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
  4. otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Art. 106b ust. 2 ustawy o podatku VAT umożliwia jednak wystawianie faktur, których zadaniem jest udokumentowanie sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie: art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. W odniesieniu do tych sytuacji faktura (bez VAT) może stanowić alternatywę dla rachunku.

Wyjątkiem jest przypadek, w którym faktury zażąda nabywca towaru lub usługi w ciągu trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym towar dostarczono, wykonano usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty. Wówczas wystawienie faktury jest obowiązkowe. Dotyczyć to może następujących transakcji: czynności, które wymienione są w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, które wymienia art. 19a ust. 5 pkt 4 oraz otrzymania całości albo części zapłaty jeszcze przed zrealizowaniem tych czynności (oprócz przypadku, kiedy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów), jak również sprzedaży zwolnionej, którą reguluje ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 ustawy o podatku VAT.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co powinna zawierać faktura?

Zawartość faktura określa art. 106e ustawy o podatku VAT. Zgodnie z jego zapisami, na fakturze powinny znajdować się takie informacje, jak: data jej wystawienia; kolejny numer (nadawany w ramach serii), jednoznacznie identyfikujący dokument; imiona i nazwiska albo nazwy podatnika i nabywcy towarów i usług, wraz z ich adresami; numery identyfikacyjne stron na potrzeby podatku; data dokonania lub zakończenia dostawy towaru albo wykonania usługi, ewentualnie data otrzymania zapłaty; nazwa (rodzaj) towaru albo usługi; miara i liczba (ilość) dostarczonych towarów albo zakres wykonanych usług; cena jednostkowa netto towaru albo usługi; kwoty rabatów i obniżek; wartość sprzedaży netto; stawka podatku; suma wartości sprzedaży netto (opodatkowanej i zwolnionej od podatku); kwota podatku; kwota należności ogółem oraz szczegółowe dane dotyczące m.in. metody kasowej, samofakturowania czy odwrotnego obciążenia.

W odniesieniu do faktury bez VAT można jednak zastosować węższy zakres danych zawartych w dokumencie.

faktura bez vat

Pobierz darmowy wzór faktury bez VAT!

Faktura bez VAT podatnika korzystającego ze zwolnienia

Szukasz sprawdzonego wzoru faktury bez VAT? Udostępniamy darmowy wzór faktury bez VAT, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

faktura-bez-vat

Faktura zwolniona z VAT – omówienie wzoru

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur określa, jakie informacje powinny być zawarte w dokumentach, mogących posiadać węższy zakres danych niż ten, który opisany został w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia:

  • faktura, która dokumentuje dostawę towarów albo świadczenie usług, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o podatku VAT zawierać powinna takie dane, jak: data wystawienia; kolejny numer; imiona i nazwiska albo nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, wraz z ich adresami; nazwa (rodzaj) towaru albo usługi; miara i liczba (ilość) dostarczonych towarów albo zakres wykonanych usług; cena jednostkowa towaru albo usług; kwota należności ogółem; podstawa prawna stosowania zwolnienia od podatku (np. przepis ustawy, aktu wydanego na jej podstawie, przepis dyrektywy);
  • faktura, która dokumentuje świadczenie usług, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o podatku VAT zawierać powinna następujące informacje: data wystawienia; kolejny numer; imiona i nazwiska albo nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług; nazwa usługi; kwota, której dokument dotyczy;
  • faktura, która dokumentuje dostawę towarów albo świadczenie usług, które są zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT powinna z kolei zawierać: datę jej wystawienia; kolejny numer; imiona i nazwiska albo nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług (wraz z ich adresami); nazwę (rodzaj) towaru albo usługi; miarę oraz liczbę (ilość) dostarczonych towarów albo zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru albo usługi oraz kwotę należności ogółem.

Wzór faktury bez VAT nie został narzucony przez ustawodawcę. Jak wskazano wyżej, określił jedynie elementy, które w takiej fakturze powinny się znaleźć. 

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.