·5 min czytania

Jak ułożyć biznesplan dla branży gastronomicznej?

Jak ułożyć biznesplan dla branży gastronomicznej?

Czym jest biznesplan lokalu gastronomicznego?

Biznesplan (business plan) to dokument określający cele biznesowe i sposoby, w jakie planuje się je zrealizować. Tworzony powinien być przy okazji otwierania każdej firmy, w tym gastronomicznej. Sam dokument może nieco się różnić w zależności od branży i specyfiki biznesu, jednak jego struktura zwykle jest taka sama. W jego skład wchodzą m.in. takie elementy, jak:

  • opis przedsiębiorstwa,
  • opis oferowanych produktów lub usług,
  • analiza rynku i konkurencji,
  • analiza SWOT,
  • analiza finansowa.

Opracowanie biznesplanu pomaga nie tylko zrealizować cele biznesowe, ale również jest pomocne w pozyskiwaniu finansowania na rozpoczęcie i prowadzenie firmy. Nie da się ukryć, że otwarcie lokalu gastronomicznego, a w szczególności restauracji, nie jest przedsięwzięciem tanim. Często wymaga dodatkowego kapitału. W tym pomóc może właśnie dobrze przygotowany biznesplan. Wiedząc, co to jest biznesplan, przejść można teraz do odpowiedzi na pytanie, wpisane – z perspektywy czytelnika – w każdy dobry biznesplan. Jak napisać dobrze tego rodzaju dokument?

Biznesplan restauracji – jakie elementy powinien zawierać?

Jak wspomniano, każdy biznesplan składa się z kilku nieodłącznych elementów. Najczęściej zaczyna się od streszczenia. Opisywać powinno ono kluczowe elementy tego, co szczegółowo opisane będzie w dalszej części dokumentu. Ważne, aby streszczenie napisane było w sposób ciekawy – tak, aby przykuło uwagę czytelnika i zachęciło do dalszej lektury. Warto tu opisać misję restauracji, koncepcję jej prowadzenia oraz podstawowe informacje dotyczące kosztów i przychodów. Kolejny element biznesplanu to opis działalności. W tej części przedstawić należy pomysł na prowadzenie lokalu gastronomicznego. Opis działalność zawierać powinien także informacje dotyczące koncepcji biznesowej, modelu obsługi oraz struktury własności. Biznesplan lokalu gastronomicznego koniecznie zawierać powinien także analizę rynku. Jest to część opisująca lokalny rynek, w którym działać ma nasza restauracja.

Poza tym analiza rynku opisywać powinna grupę docelową i idealny profil klienta. Istotne jest także, aby jasno pokazać, czym restauracja będzie się wyróżniać na tle konkurencji. Kolejny ważny element biznesplanu stanowi plan operacyjny. W ten sekcji przedstawić należy sedno tego, w jaki sposób lokal gastronomiczny będzie działać przed i po oficjalnym otwarciu. Plan operacyjny obejmować powinien informacje dotyczące personelu, relacji z dostawcami, stosowanej technologii, ubezpieczenia oraz wymaganych licencji. Biznesplan nie może się również obejść bez planu marketingowego. W tym przypadku mowa jest o pomysłach, strategii i sposobie komunikacji restauracji z klientami. Innymi słowy, sekcja ta opisuje konkretny plan promocyjny restauracji. Na koniec zostaje analiza finansowa i plan rozwoju. Na jej podstawie inwestorzy oceniają opłacalność przedsięwzięcia. Analiza finansowa musi jasno przedstawiać przewidywane koszty i przychody oraz próg rentowności.

jakie-elementy-powinien-zawierac

Jak krok po kroku stworzyć biznesplan restauracji?

Wszystkie wskazane wcześniej sekcje powinien zawierać dobry biznesplan. Wzór jego pisania znacznie ułatwi nam działania. Wystarczy sięgnąć właśnie po wzór biznesplanu. Takich dokumentów można w sieci znaleźć mnóstwo. Wzór pozwala na łatwe i sprawne stworzenie biznesplanu krok po kroku. Warto jednak w tym miejscu nieco bliżej przyjrzeć się trzem zagadnieniom. Mowa tu o analizie konkurencji (ocena rynku), analizie SWOT oraz o analizie finansowej. Są to niezwykle istotne sekcje w każdym biznesplanie.

Analiza konkurencji (ocena rynku)

Jak wspomniano, analiza konkurencji i rynku odnosi się do lokalnego rynku, w którym restauracja ma rozpocząć swoją działalność. W pierwszej kolejności konieczne jest tu doprecyzowanie lokalizacji. Istotne jest, aby dokładnie wyjaśnić, dlaczego właśnie to miejsce zostało wybrane na otwarcie nowego lokalu gastronomicznego. Ocena rynku wymaga także doprecyzowania grupy docelowej. Uwzględnić powinno się tu zarówno dane demograficzne, jak i psychografię potencjalnych klientów. Nie bez znaczenia są tu zainteresowania i oczekiwania grupy docelowej. Jeśli mowa o samej konkurencji, analiza obejmować powinna konkurencję bezpośrednią i pośrednią. Wskazać trzeba jej mocne i słabe strony. Na koniec nie można zapomnieć o opisie tego, jakie są potrzeby na danym rynku i w jaki sposób restauracja planuje je zaspokoić.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Analiza SWOT

Analiza SWOT służy do określenia mocnych i słabych stron swojego biznesu, a także do wskazania szans i zagrożeń, przed którymi może stanąć. Przykładem mocnych stron jest wykwalifikowany personel i dostęp do wysokiej jakości składników. Z kolei przykładami słabych stron są brak miejsc parkingowych i ogródków. Jeśli zaś chodzi o szanse, do przykładów zalicza się fakt budowy nowych biurowców blisko restauracji, co oznaczać może przypływ nowych klientów. Z kolei za przykład zagrożeń podać można otwarcie nowego, tańszego lokalu w pobliżu.

Analiza finansowa

Kilka słów powiedzieć trzeba jeszcze o analizie finansowej w biznesplanie. Powinna ona obejmować trzy kluczowe elementy: plan inwestycyjny, rachunek przewidywanych zysków i strat, a także dane dotyczące progu rentowności. W planie inwestycyjnym wskazać należy koszty początkowe inwestycji oraz planowane koszty w pierwszym roku działalności restauracji. Mowa tu o wydatkach związanych z zakupem sprzętu gastronomicznego, dekoracji, a także o wydatkach związanych z marketingiem i opłatach prawnych. Jeśli chodzi o rachunek zysków i strat, to w tym miejscu oszacować należy koszty i wartości sprzedaży w oparciu o wielkość lokalu, rynek istniejący i rynek docelowy. Z kolei w przypadku analizy progu rentowności, mowa jest tu o wskazaniu wysokości przychodu, jaki restauracja będzie musiała co miesiąc przynosić, aby mogła być rentowna po opłaceniu wszystkich kosztów ogólnych i operacyjnych.

O czym należy pamiętać, tworząc biznesplan lokalu gastronomicznego?

Wiedząc już, jak napisać biznesplan restauracji, warto jeszcze wspomnieć, o czym na pewno należy pamiętać, przygotowując taki dokument. Przede wszystkim pisać należy zwięźle. Liczą się tu konkrety, zatem żadne ogólniki nie są tu mile widziane. Po drugie, biznesplan powinien być obiektywny. Oznacza to, że nie można w nim ukrywać żadnych faktów. Dotyczy to choćby słabych stron i zagrożeń w analizie SWOT. Biznesplan powinien zakładać każdy scenariusz. Tylko wówczas można się dobrze przygotować do prowadzenia biznesu, jakim jest lokal gastronomiczny. Koniecznie przypomnieć tu jeszcze trzeba, że samo sporządzenie biznesplanu to nie wszystko. Aby miało to sens, z przygotowanym biznesplanem pracować trzeba codziennie. Na bieżąco analizowane muszą być wszystkie jego założenia i wyliczenia. Dzięki temu można go w razie potrzeby optymalizować. Tak jak zmienia się rynek, tak też aktualizowany powinien być biznesplan. Wszystko po to, aby odpowiadał on na bieżące potrzeby i wymagania rynku.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.