·4 min czytania

Jednorazowa pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców?

Jednorazowa pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców?

Epidemia koronawirusa sprawiła, że świat zmienił się na naszych oczach. Jedną z najważniejszych gałęzi naszego życia, która najmocniej odczuła kryzys spowodowany COVID-19 była gospodarka. Wielu przedsiębiorców musiało zawiesić swoje firmy lub zredukować poziom zatrudnienia. Niektórzy, aby przerwać sięgnęli po pomoc państwa, w tym między innymi jednorazową pożyczkę w wysokości 5000 złotych.

Koronawirus uderzył nie tylko w zdrowie ludzi, ale także sprawił, że światowa gospodarka stanęła na krawędzi. Nie inaczej niż w Polsce, gdzie przedsiębiorcy każdego dnia walczą o przetrwanie, a wprowadzenie kolejnych obostrzeń związanych z ich działalnością, jest swoistym gwoździem do trumny. Wielu właścicieli firm robi wszystko, aby przetrwać kryzys. Nieco pomocne może być szerokie wsparcia ze strony państwa, w tym właśnie bezzwrotna pożyczka 5000 zł. Jak ją otrzymać? Jakie kryteria trzeba spełnić?

Polski biznes w dobie pandemii

Rząd przygotował specjalną pulę środków finansowej, z której mogą czerpać polscy przedsiębiorcy. Mowa już nie tylko o mniejszych biznesach, ale przede wszystkim dużych podmiotach gospodarczych, które zatrudniają ogromną liczbę pracowników. Aby uratować polskie firmy przed całkowitym upadkiem, a więc bankructwem i zamknięciem, państwo uruchomiło mechanizmy prawne i finansowe w postaci między innymi tarczy antykryzysowej, która jest na bieżąco nowelizowana. Co kryje się pod tym pojęciem? To najkrócej pisząc pakiet ustaw pomocowych, których celem jest walka lub co najmniej ograniczenie niekorzystnych skutków COVID-19. Rozwiązanie to dotyczy niemal wszystkich istniejących na rynku branż, a sięgnięcie po fundusze w ramach tarczy jest niezwykle proste.

Czym jest jednorazowa pożyczka 5000 zł dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej?

Bezzwrotna pożyczka 5000 złotych to jeden z instrumentów dopuszczonych przez rządzących właśnie w ramach tarczy antykryzysowej. Pożyczka 5000 tarcza została dokładnie uregulowana w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Z czasem rozszerzono zakres podmiotowy o osoby samozatrudnione, dlatego obecnie rozwiązanie to jest skierowane do każdego rodzaju podmiotu gospodarczego, który odczuł skutki pandemii i potrzebuje pomocy finansowej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Pożyczka 5000 zł tarcza antykryzysowa - wszystko co trzeba wiedzieć

Jedną z najważniejszych informacji jeśli mówimy o tym, czym jest pożyczka 5000 dla przedsiębiorców i jak po nią sięgnąć, jest to, że środki te nie są w żaden sposób ograniczone. Nie ma więc tutaj zasady, kto pierwszy ten lepszy, lecz o wsparcie może starać się każdy podmiot i jeśli spełni określone w ustawie warunki, otrzyma pożyczkę. Nie ma także żadnego końcowego terminu składania wniosków o pomoc, ponieważ nabór dokumentów jest prowadzony w trybie ciągłym przez wszystkie urzędy pracy w kraju. To właśnie popularne “pośredniaki” zajmują się obsługą wniosków i udzielaniem, pod kontrolą starostów powiatowych, środków finansowych poszczególnym podmiotom. Warto dodać, że pożyczka jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i może być łączona z innymi formami wsparcia publicznego, a jej oprocentowanie wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Kto może otrzymać bezzwrotną pożyczkę 5000 zł?

Wniosek o pożyczkę 5000 z urzędu pracy może złożyć każdy przedsiębiorca, ale nie wszystkim przedsiębiorcom świadczenie to zostanie przyznane. Prawodawca wskazał w akcie prawnym szczegółowy katalog podmiotów, które są uprawnione do uzyskania pożyczki. Może się o nią starać osoba posiadająca status mikroprzedsiębiorcy, która spełnia następujące kryteria: prowadziła działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku, posiadała status firmy - jednoosobowej działalności lub małego przedsiębiorstwa zatrudniającego do 9 pracowników albo prowadziła działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia. Poza tym, kłopoty finansowe przedsiębiorstwa powinny być efektem wystąpienia pandemii. Czynnik ten będzie z pewnością przedmiotem kontroli odpowiednich organów, które zdecydują, czy przedsiębiorcy pożyczka się należała, czy też będzie musiał ją zwracać i to być może z karnymi odsetkami.

Pożyczka z urzędu pracy – na jakich warunkach można ją otrzymać?

Świadczenie może otrzymać przedsiębiorca, który nie ma żadnych zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, a także nie rozpoczął procedury zmierzającej do ogłoszenia niewypłacalności. Pożyczka jest skierowana do wszystkich firm, niezależnie od charakteru ich działalności. Warunkiem koniecznym jej przyznania jest to, że przedsiębiorca zadeklaruje we wniosku, iż przeznaczy otrzymane pieniądze na koszty bieżącej działalności. Tutaj pojawia się problem, jak należy interpretować tego typu zapis. Co tak naprawdę jest aktualnym kosztem, a co nie? Z całą pewnością z czasem pojawią się oficjalne interpretacje ze strony fiskusa, ale nie ma wątpliwości, że środki uzyskane w ramach pożyczki można spożytkować między innymi na składki ZUS, podatek, opłacenie usług biura rachunkowego, koszty wynajmu biura czy samochodu firmowego.

Wniosek o pożyczkę 5000 z urzędu pracy

Jak złożyć wniosek o pożyczkę 5000 - z takim pytaniem mierzy się wielu przedsiębiorców, którzy nie do końca wiedzą, na co zwrócić uwagę. Źle wypełniony wniosek skutkuje bowiem nie tyle jego odrzuceniem, co zwrotem z żądaniem uzupełniania lub poprawy, a to natomiast wydłuża cały proces udzielania pożyczki. Sam druk jest jednak bardzo prosty do uzupełniania, a można go złożyć zarówno osobiście, jak i online poprzez profil zaufany na platformie praca.gov.pl. Ostatnia nowelizacja przepisów sprawiła, że pożyczka jest umarzana automatycznie, ale tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zawiesił lub nie zamknął swojej firmy w ciągu trzech miesięcy od dnia udzielenia wsparcia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.