·3 min czytania

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r. – duże zmiany dla przedsiębiorców?

Mały ZUS od 1 stycznia 2019 r. – duże zmiany dla przedsiębiorców?

Samodzielne ustalanie godzin pracy, wyznaczanie kierunków swojego działania, zakresu obowiązków, celów to idealny scenariusz dla wielu osób, które chcą być swoimi szefami, czyli pracować i zarabiać na siebie. Nasze dochody zależne są wtedy od naszego zaangażowania, a zyski mogą być nieograniczone – takich warunków nie zapewni nam żadna umowa o pracę. Elastyczność, szansa na samorealizację, możliwość zwiększenia swoich zarobków - to cechy, które zachęcają do stania się przedsiębiorcą.

Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Założenie działalności gospodarczej może trwać zaledwie kilkanaście minut. Wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1, poprzez który dokonuje się wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek można uzupełnić przez Internet, a następnie podpisać w dowolnym urzędzie gminy. Jest to także jednoznaczne ze zgłoszeniem do Głównego Urzędu Statystycznego wniosku o REGON, do Urzędu Skarbowego – o NIP, może także uprościć rejestrację w ZUS.

Wraz z wnioskiem o zarejestrowanie działalności gospodarczej (CEIDG-1) dokonywane jest zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika do ZUS. Zakład następnie, na podstawie danych z organu ewidencyjnego, sam sporządza zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA, informację o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA oraz informację o miejscu prowadzenia działalności ZUS ZAA. Aktualizacje danych również przeprowadzane są przez ZUS automatyczne, po ich zmianach we wpisie do ewidencji – przedsiębiorca nie musi więc się tym zajmować.

Przedsiębiorca wybiera jedną z czterech form opodatkowania. Pierwsza z nich to rozliczanie na zasadach ogólnych, która oznacza opodatkowanie zgodne ze skalą 18% i 32% (decydują o tym uzyskiwane w ciągu roku zyski). W tej sytuacji prowadzić należy Książkę Przychodów i Rozchodów, która jest prostym i czytelnym zestawieniem przychodów i ponoszonych kosztów, przedstawianych w rozbiciu na ogólne kategorie. Drugim rozwiązaniem jest wybór podatku liniowego, równego 19%, który również wyliczany jest na podstawie prowadzonej Książki Przychodów i Rozchodów. Przedsiębiorcy rozliczać mogą także ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest on płacony procentowo, proporcjonalnie od przychodu. Oprocentowanie jest zależne od wykonywanych usług i wynosić może od 3% do 20%. Podstawa opodatkowania nie może być obniżona o koszty prowadzenia działalności (wyjątkiem są wolne zawody), w tym przypadku nie ma też obowiązku prowadzenia Książki. Ostatnią możliwością jest prowadzenie karty podatkowej, na podstawie której płacona jest zawsze stała kwota podatku. Dotyczy ona jednak wybranych rodzajów działalności – nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z tego sposobu rozliczania skorzystać.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Mniejsze składki ZUS – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Obecnie przedsiębiorcy płacą taką samą składkę ZUS niezależnie od wielkości swoich przychodów. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. z 2018 r. poz.1577), która została ogłoszona przez Sejm z dniem 17 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ich przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, które w 2018 r. wynosi 5250 zł.

Ponadto, aby korzystać z małego ZUS-u należy spełnić jeszcze inne warunki. Mianowicie trzeba zachować odpowiednią wysokość przychodu rocznego – przychód nie może przekraczać 30-krotności minimalnego wynagrodzenia tj. 63 000 zł. Dodatkowo przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z preferencyjnych stawek ZUS, czy wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.

Warto pamiętać, iż bez zmian pozostaje konieczność opłacenia składki zdrowotnej, która w 2018 r. wynosi 319,94 zł. Zmiany dotyczą jedynie składek na ubezpieczenie społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Korzyści z wprowadzenia nowej sejmowej ustawy - „mały ZUS”

Nowa ustawa ma pomóc przedsiębiorcom, którzy uzyskują najniższe dochody. Celem nowych regulacji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych. Zmniejszenie składek ZUS w intencji rządu ma zachęcać Polaków do rozwoju swojej działalności gospodarczej pobudzając ich aktywność zawodową, ma wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości, ograniczenie działalności szarej strefy, czy poprawić rentowność przedsiębiorstw i ich perspektyw rozwoju. Zakłada się, że z proponowanych zmian ma skorzystać ok 200 tys. firm. Czy nowe przepisy pomogą polskim przedsiębiorcom?

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.