·5 min czytania

Mały ZUS plus – co to za rodzaj świadczenia i jak można go pozyskać?

Mały ZUS plus – co to za rodzaj świadczenia, komu się należy i jak można go pozyskać?

Niezależnie od branży prowadzonej działalności gospodarczej, osiągnięcie sukcesu biznesowego już na starcie nie jest niczym prostym. Wręcz przeciwnie: od samego początku trwania przygody z biznesem przedsiębiorcy muszą mierzyć się barierami. Mogą one utrudniać, a czasem nawet uniemożliwiać rozwój działalności biznesowej.

Mały ZUS Plus – co to jest?

Przeszkoda, która w oczach wielu przedsiębiorców jest postrzegana jako poważne utrudnienie w rozwijaniu biznesu, to opłaty należne ZUS-owi (tj. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych) z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz składki zdrowotnej. Przez lata obciążenia te utrzymywały się na tak wysokim poziomie, że niejednokrotnie uniemożliwiały one prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw (szczególnie tych najmniejszych). Na szczęście, dzięki takim rozwiązaniom jak między innymi „Mały ZUS Plus” problem ten został przynajmniej częściowo zniwelowany.

Chcesz dowiedzieć się, na czym polega rozwiązanie określane potocznie jako tzw. Mały ZUS Plus? W takim razie koniecznie przeczytaj poniższy tekst poradnikowy. Dzięki temu dowiesz się:

 • jak obliczyć Mały ZUS Plus,
 • jakie warunki należy spełnić, by otrzymać Mały ZUS Plus w 2022 roku,
 • ile wynoszą składki w ramach Małego ZUS-u Plus,
 • Mały ZUS Plus — dla kogo jest to dostępne rozwiązanie.

Mały ZUS Plus – na czym polega?

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w dniu 1 lutego 2020 roku. W pewnym uproszczeniu pozwala ono przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną na obniżenie wysokości obciążeń z tytułu składek społecznych (składki: rentowa, emerytalna, chorobowa). Rozwiązanie to ma za zadanie umożliwić rozwój najmniejszego biznesu.

Podczas gdy przez kilkanaście ostatnich lat przedsiębiorcy powszechnie narzekali na ryczałtowe, stałe składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Mały ZUS Plus to swoiste novum. Rozwiązanie to w dużym stopniu odpowiada przedsiębiorcom, ponieważ jest bardziej dostosowane do ich potrzeb. Mały ZUS Plus jest obliczany na podstawie osiąganych przez firmę dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w minionym roku kalendarzowym. Dzięki temu wysokość obciążeń z tytułu składek społecznych ZUS jest w dużym stopniu skorelowana ze skalą działalności przedsiębiorstwa. W efekcie nawet właściciel prowadzący niewielką firmę ma większe szanse na terminowe spłacanie zobowiązań z tytułu ZUS i unikanie negatywnych konsekwencji z tego powodu. Nawet jeśli jednak dojdzie do tego typu problemów, to w ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorca może wnioskować o tymczasowe zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Mały ZUS Plus – jak go obliczyć?

Jak już wspomniano, Mały ZUS Plus jest obliczany na podstawie dochodu osiąganego przez danego przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Aby obliczyć podstawę wymiaru składek, należy:

 • podzielić dochód z poprzedniego roku przez liczbę dni, w których prowadzono firmę;
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez 30 i zaokrąglić w przypadku części dziesiętnej powyżej 0,5.

Na podstawie tak otrzymanej podstawy obliczane są składki (podobnie jak ma to miejsce w przypadku pełnego ZUS-u).

Mały ZUS Plus – dla kogo jest skierowany?

Dla jakich grup podmiotów gospodarczych jest skierowany Mały ZUS Plus? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na to pytanie i obawiasz się, że kryteria umożliwiające skorzystanie z tej możliwości są wyśrubowane, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Mianowicie, Mały ZUS Plus to opcja, z której mogą, poza pewnymi wyjątkami, skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od tego, jaki jest profil prowadzonej przez nich działalności biznesowej. Nie odgrywa w tym przypadku także skala prowadzonej działalności czy liczba pracowników.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że nie ma żadnych kryteriów ograniczających stosowanie Małego ZUS-u Plus. Wymogi w tym zakresie dotyczą następujących aspektów:

 • czas prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wysokość osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów,
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co dokładnie oznaczają powyższe wymogi?

Jeśli chodzi o czas prowadzenia działalności gospodarczej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami do skorzystania z Małego ZUS-u Plus uprawnione są wyłącznie te podmioty, które prowadziły w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego działalność gospodarczą przez okres co najmniej sześćdziesięciu dni. Taki stan rzeczy oznacza zatem, że możliwość skorzystania z opisywanego rozwiązania nie przysługuje tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą aktywność biznesową przez okres krótszy niż jeden rok.

Takie rozwiązanie może dziwić, zważywszy na fakt, że przynajmniej w teorii Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które ma umożliwić rozwój najmniejszym firmom i ułatwić rywalizację z większymi podmiotami. Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że dla dopiero co utworzonych przedsiębiorstw istnieje inne rozwiązanie, czyli mały ZUS zakładający preferencyjne, znacznie obniżone składki społeczne przez okres pierwszych 24 miesięcy prowadzenia firmy.

Jeśli chodzi o Mały ZUS Plus, kluczowa jest również wysokość osiąganych przychodów przez przedsiębiorcę. Przepisy w tym zakresie zakładają, że do skorzystania z obniżonych, uzależnionych od dochodu składek ZUS uprawnieni są wyłącznie ci spośród polskich przedsiębiorców, w przypadku których przychody z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczyły stu dwudziestu tysięcy złotych (w przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadził działalności w trakcie całego roku, limit ten stosuje się proporcjonalnie).

O tym, że program Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom polskiego biznesu, dobrze świadczy fakt, iż jak dotąd z możliwości tej skorzystało łącznie kilkaset tysięcy przedsiębiorców działających na terenie całego kraju.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus?

Obecnie obowiązujące prawo zakłada, że niemożliwe jest skorzystanie z opisywanego rozwiązania między innymi przez następujące grupy podmiotów:

 • artyści,
 • twórcy,
 • przedstawiciele tzw. wolnych zawodów (do wolnych zawodów zaliczają się między innymi osoby wykonujące zawód komornika, adwokata itd.),
 • wspólnicy spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prowadzący szkołę prywatną, placówkę wychowawczą lub przedszkole,
 • wspólnicy.

Mały ZUS Plus a Fundusz Pracy – jaka jest między nimi zależność?

Jeśli interesuje Cię kwestia zależności: Mały ZUS Plus a Fundusz Pracy, to przedsiębiorca korzystający z Małego ZUS-u Plus jest zobligowany do opłacania składek na Fundusz Pracy dopiero wówczas, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne jest na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia ustawowego. Przedsiębiorca jest zwolniony od składek na Fundusz Pracy w przypadku ukończenia 55. (dla kobiet) lub 60. (dla mężczyzn) roku życia.

Nie tylko Mały ZUS Plus. Na jakie dodatkowe udogodnienia może liczyć początkujący przedsiębiorca?

Warto przy tym mieć na uwadze, że fakt korzystania z Małego ZUS-u Plus nie wpływa w żaden sposób na konieczność opłacania składek naliczanych od wynagrodzeń pracowników zatrudnianych np. w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia. Taki obowiązek nadal istnieje. Mały ZUS Plus to ważne, acz nie jedyne dogodne rozwiązanie przysługujące drobnym przedsiębiorcom. Na uwagę zasługuje także niedawno wprowadzona ulga na start, czyli możliwość zwolnienia z opłacania składek społecznych ZUS przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.