·4 min czytania

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS – o czym warto wiedzieć?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS – o czym warto wiedzieć?

Zwolnienie ze składek ZUS – czym jest?

Zwolnienie ze składek ZUS jest to umorzenie, odroczenie lub częściowa ulga w zapłacie należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Istnieje kilka sytuacji, w których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o takie zwolnienie. Temat stał się szczególnie istotny ze względu na pandemię koronawirusa, która stała się przyczyną lockdownu na całym świecie. Spowodowało to mnóstwo kłopotów finansowych dla wielu branż, a państwo wychodząc z pomocą, wprowadziło szereg udogodnień, które miały pomóc wyjść z kryzysu przedsiębiorcom. Jednym z nich było zwolnienie ze składek należnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak nie tylko kłopoty związane z pandemią mogą być przyczyną umorzenia tych składek.

Kto może zostać zwolniony z płacenia składek ZUS?

W obowiązujących przepisach, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej, jasno zostały określone sytuacje, kiedy istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie składek ZUS w całości lub obniżenie wysokości. Są to np.:

  • firmy nowo otwierające się,
  • niepełnosprawni,
  • emeryci i renciści,
  • przedsiębiorstwa, którym grozi niewypłacalność.

Umorzenie dla emerytów, rencistów i niepełnosprawnych

Emeryci i renciści są zwolnieni z obowiązku opłacania składek społecznych, dlatego wniosek o zwolnienie może obejmować jedynie składkę zdrowotną. W przypadku pobierania przez emeryta lub rencistę świadczeń emerytalnych lub rentowych, ich wysokość brutto nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w roku 2023 wynosi 3490 złotych brutto i gdy pozyskuje inne dodatkowe przychody z tego tytułu, które nie przekraczają miesięcznie kwoty 50% najniższej emerytury bądź jest opodatkowana w formie karty podatkowej, jest zwolniona z opłacania składki zdrowotnej, która jest obowiązkowa dla osób prowadzących działalność.

Niepełnosprawni, aby uzyskać zwolnienie z opłacania składki nie muszą mieć ustalonego stopnia niepełnosprawności. Podstawą do zwolnienia może być orzeczenie lekarskie wydane przez orzecznika ZUS, która ustala niezdolność do pracy. Dodatkowo, kiedy przedsiębiorca, który posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności i uzyskuje tylko przychody z prowadzonej działalności może w sytuacji opodatkowania kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacić składkę zdrowotną do wysokości należnego podatku.

Osoby niepełnosprawne, aby skorzystać ze zwolnienia, również muszą spełnić kilka warunków. Ze zwolnienia może skorzystać osoba o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kiedy:

  • uzyskuje przychody z tego tytułu miesięcznie nie wyższe niż 50% kwoty najniższej emerytury;
  • opłaca podatek na podstawie karty podatkowej.

W sytuacji zwolnienia ze składki dla osoby niepełnosprawnej nie bierze się pod uwagę wysokości otrzymywanego przez nią zasiłku.

Umorzenie dla przedsiębiorstw z kłopotami finansowymi

W sytuacji problemów firmy z zapłatą należności w terminie, istnieje możliwość umorzenia długów w ZUS. Należy złożyć stosowny wniosek, który po pozytywnym rozpatrzeniu umorzy długi w ZUS, a także zawieszone zostaną wszystkie postępowania egzekucyjne. Bardzo często umarzane są także odsetki i inne opłaty dodatkowe.

Jeśli zapłata należności z tytułu składek wiązałaby się z niemożliwością zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny lub kłopoty z zapłatą wynikają z choroby przewlekłej czy konieczności opieki nad osobą chorą, co nie pozwala na powrót do pracy, bądź jeśli kłopoty finansowe wynikają z klęsk żywiołowych, przysługuje zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Umorzenie dla nowo powstałych firm

Dla wsparcia osób, które otwierają biznes, ZUS wprowadził ulgę, która uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z płatności składek przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Jest to tak zwana "ulga na start". W kolejnych miesiącach przedsiębiorcy mogą również opłacać składki w dużo niższych kwotach, na tzw. preferencyjnych warunkach. Wszystko po to, aby wesprzeć nowo otwierających się przedsiębiorców.

Umorzenie jako wsparcie z tarczy antykryzysowej (lata 2020–2021)

Pandemia koronawirusa zmieniła świat biznesu, w którym wiele branż zostało dotkniętych kryzysem. Lockdown sprawił, że wiele osób zdecydowało się zawiesić działalność lub całkowicie ją zamknąć. Z tego powodu ZUS w poprzednich latach oferował przedsiębiorcom możliwość całkowitego zwolnienia ze składek. Pomoc ta kierowana była głównie do branż, które zostały dotknięte kryzysem i tymczasowo ich praca była ograniczona. Firmy te musiały wykazać stratę względem roku poprzedniego.

Jaki wniosek jest wymagany przy zwolnieniu ze składek ZUS?

Co to jest wniosek o zwolnienie ze składek ZUS? Jest to formularz, w którym należy podać dane swojej firmy i opisać sytuację, która uprawnia do skorzystania ze zwolnienia. Ogólny wniosek ZUS o umorzenie należności z tytułu składek to RSU w ramach problemów finansowych. Jeśli przedsiębiorca nowo otwierający się chce skorzystać z ulgi na start, musi musi zgłosić się w ciągu 7 dni od dnia otwarcia działalności do ZUS z kodem 05 40. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS? Elektronicznie przez PUE ZUS lub przez stronę gov.pl.

Do kiedy należy złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wniosek o zwolnienie w ramach ulgi na start należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, jednak można zrobić to już podczas składania wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej.

Wniosek RSU, który składa się w sytuacji kłopotów finansowych, można złożyć w każdym dowolnym momencie w jednostce ZUS lub elektronicznie.

Prowadząc własną firmę, warto mieć świadomość, że istnieje kilka sytuacji, w których można ubiegać się o zwolnienie czy umorzenie z płatności składek. Warto być świadomym zapisów w ustawie, aby w razie konieczności skorzystania z ulg wiedzieć, w jaki sposób i w jakiej sytuacji można skorzystać z pomocy oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.