·4 min czytania

Odroczenie terminu ZUS – jak je uzyskać?

Odroczenie terminu ZUS – jak je uzyskać?

Znaczna część przedsiębiorców jest zobligowana do opłacania składek ZUS za siebie, ale także za swoich pracowników. W wielu przypadkach opłata ta jest jednak zagrożona przez ciężką sytuację finansową danego podmiotu gospodarczego. Czy w takich okolicznościach możliwe jest rozłożenie jej na kilka części lub nawet odroczenie płatności ZUS i uregulowanie całej sumy dopiero wtedy, gdy firma odbije się od dna?

Świat przedsiębiorczości jest pełen niewiadomych i sytuacji, które mogą sprawić, że dana firma z dnia na dzień wpadnie w finansowy dołek. Wiele zależy od sytuacji gospodarczej, branży, w której się działa, ale także umiejętności w zarządzaniu. Gdy zaczyna brakować pieniędzy, właściciele firm robią wszystko, aby ratować swój dobytek oraz miejsca pracy.

Prowadzenie firmy a ZUS

Jednym z największych kosztów, z jakimi każdego miesiąca muszą zmierzyć się polscy przedsiębiorcy są stosunkowo wysokie składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i kilka innych rodzajów. Co roku kwota ta dodatkowo rośnie, a więc firma zatrudniająca nawet kilku pracowników musi sięgnąć głębiej do kieszeni. Bywają jednak chwile, gdy środków finansowych zwyczajnie zaczyna brakować i pod znakiem zapytania staje nawet opłacenie ubezpieczenia. Czy istnieje dobre dla wszystkich wyjście z takiej sytuacji? Czy brak przelewów do ZUS spowoduje lawinę negatywnych konsekwencji? Jak się okazuje, istnieje tymczasowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują pomocnej dłoni.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Odroczenie płatności ZUS - o czym dokładnie mowa?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania co miesiąc składki ZUS i to w określonym ustawowo terminie. Właściciele działalności gospodarczej, którzy nie zatrudniają pracowników mają na to czas do 10. dnia każdego miesiąca, podmioty gospodarcze zatrudniające pracowników z kolei do 15. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zarejestruje wpłaty w wyznaczonym terminie, rozpoczyna naliczanie karnych odsetek, a nawet dodatkowych opłat związanych między innymi z wysyłką monitów czy przypomnień. Co jednak istotne, jeśli przedsiębiorca nie zgłosi odpowiednio wcześniej, że nie jest w stanie uregulować płatności w terminie, wówczas traci ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to także pracowników, za których uiszcza składkę. Dlatego dobrym rozwiązaniem w kryzysowej sytuacji będzie odroczenie składek ZUS.

Wniosek o odroczenie płatności ZUS

Jak zapewnić sobie odroczenie ZUS bez żadnych konsekwencji natury karnej? Przede wszystkim największą rolę odgrywa tutaj czas, czyli to, aby złożyć stosowny wniosek o odroczenie ZUS z odpowiednim wyprzedzeniem. Przedsiębiorca powinien zrobić to już w chwili, w której wie, że nie będzie mieć pieniędzy na opłatę składek. W takich sytuacjach należy bowiem stawiać sprawę jasno i brać na siebie odpowiedzialność. Odroczony ZUS oczywiście automatycznie nie sprawi, że firma odbuduje się finansowo, ale chociaż zyska czas i złapie potrzebny w takich okolicznościach oddech.

Odroczenie składek ZUS - na czym polega?

Przez odroczenie ZUS należy rozumieć w szczególności pewnego rodzaju pomoc udzielaną przez instytucję państwową, która polega na oddaleniu w czasie obowiązku zapłaty należnych składek ubezpieczeniowych. Skutkuje to tym, że ZUS po przekroczeniu przez przedsiębiorcę terminu opłaty nie zareaguje wzywając go do zapłaty czy też nie rozpocznie wobec podmiotu gospodarczego procedury windykacyjnej. Właśnie tak bowiem odbywa się to w sytuacjach, w których nie mamy do czynienia z odroczeniem składek, lecz przedsiębiorca ich po prostu nie płaci i to bez żadnego powiadomienia. Jeśli mówimy o odroczonych składkach warto podkreślić, że procedura ta nie jest związana także z naliczaniem karnych odsetek czy dodatkowych kosztów, poza opłatą prolongacyjną, która wynosi 50% stawki odsetek za zwłokę na dzień, w którym podpisano umowę.

Kto może ubiegać się o odroczenie płatności ZUS?

Odroczenie składek ZUS nie jest rozwiązaniem zarezerwowanym wyłącznie dla wybranej grupy przedsiębiorców. Z możliwości tej może skorzystać każdy właściciel działalności gospodarczej, który popadł w kłopoty finansowe i z tego powodu nie jest w stanie w terminie opłacić wszelkich ciążących na nim zobowiązań. Nie ma tutaj znaczenia ani rodzaj prowadzonej działalności, ani też liczba pracowników czy osób, z którymi przedsiębiorca na podstawie wszelkich umów współpracuje.

Jakie składki można odroczyć?

Na mocy decyzji ZUS-u odroczone mogą zostać wyłącznie wskazane w przepisach składki. Zgodnie z aktami prawnymi można odroczyć termin zapłaty tylko tych należności, które płatnik opłaca z własnych środków, czyli: składek na ubezpieczenie społeczne - z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników; składek na ubezpieczenie zdrowotne - z wyłączeniem kwot odpowiadających wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co powinien zawierać wniosek o odroczenie płatności ZUS?

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że wniosek o odroczenie terminu płatności trzeba złożyć we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w dniu upływu terminu płatności składki. Ustawa przewiduje bowiem, że odroczenie jest możliwe wyłącznie jeśli mówimy o przyszłych, a nie zaległych składkach. We wniosku przedsiębiorca powinien wskazać wszelkie powody, które sprawiły, że nie może uregulować należności w terminie. Na jego korzyść będzie działać między innymi to, jeśli w przeszłości opłacił wszystkie składki w terminie i jest to pierwszy przypadek w jego historii, że nie jest w stanie tego zrobić. Poza tym, podatnik powinien wskazać we wniosku, w jakim terminie jest w stanie uregulować zaległości. Ostateczną decyzję podejmuje ZUS, a przepisy nie dopuszczają w tej materii odwołania się do Sądu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.