·4 min czytania

Ryczałt na dojazd w podróży służbowej - szczegóły diety delegacyjnej

Ryczałt na dojazd w podróży służbowej, czyli co jest najważniejsze w diecie delegacyjnej

Ryczałt na dojazd – należność przysługująca w podróży służbowej

Podróż służbowa jest zdarzeniem rzadkim i incydentalnym. Mowa o niej, kiedy wyjazd dotyczy świadczenia pracy poza miastem, w którym znajduje się właściwe miejsce wykonywania obowiązków na rzecz pracodawcy. Najlepiej, kiedy warunki dotyczące delegacji są spisane, wtedy nie pozostają co do nich żadne wątpliwości. Taki dokument powinien zawierać miejsce i datę wyjazdu, liczbę dni, które pracownik spędzi w delegacji oraz konkretną datę powrotu. Na taką podróż pracownik powinien zostać zaopatrzony w odpowiednią kwotę, która umożliwi mu pokrycie związanych z nią wydatków. Współcześnie najczęściej odbywa się to przez udostępnienie pracownikowi firmowej karty płatniczej. To w gestii pracodawcy jest określenie sposobu przemieszczania się pracownika. Zatrudniający wskazuje, czy pracownik będzie poruszał się samolotem, samochodem, pociągiem, czy statkiem.

Niezbędne jest także wskazanie standardu, jaki pracownik może wybrać podczas podróży np. samolotem, czy pociągiem – I lub II klasa. Pracodawca może także wyrazić zgodę na to, żeby pracownik odbył podróż służbową własnym pojazdem – samochodem, motocyklem albo motorowerem. Przepisy prawa pracy umożliwiają pracodawcy oddelegowanie pracownika do wykonania swoich obowiązków w znacznej odległości od miejsca pracy. Jednocześnie nakładają na niego obowiązek pokrycia związanych z tym kosztów. Ryczałt na dojazd jest świadczeniem, które przysługuje pracownikowi w delegacji, jednak nie tylko poprzez odbycie podróży. Takie wydatki muszą zostać udokumentowane poprzez przedłożenie pracodawcy biletu, paragonu czy faktury, potwierdzając fakt poniesienia kosztów podróży.

Ile wynosi dieta delegacyjna?

1. stycznia 2023 roku ustawodawca wprowadził zmiany w wysokości diet delegacyjnych. Delegacja krajowa to 45 zł dziennie, jeżeli wyjazd jest kilkudniowy i obejmuje nocleg, wtedy stawka wynosi 67,50 zł za dobę. Ryczał na dojazdy to 9 zł. Jeżeli delegacja trwa od 8 do 12 godzin, wtedy pracownika obowiązuje jedynie połowa stawki dziennej, czyli 22,50 zł. Jeżeli delegacja zajęła mniej niż normalny dzień pracy (8 godzin), nie ma mowy o dodatku w postaci diety. Wysokość diety jest zmniejszana, jeżeli pracodawca zapewnia podstawowe świadczenia pracownikowi. Potrącenie 25% stawki dziennej – jeżeli pracownik ma zapewnione śniadanie, 50% – w przypadku obiadu, kolacja – to kolejne 25% . W ten sposób planowana jest dieta na wyjazdy. Dla wygody pracodawcy, który często wysyła swoich pracowników na delegacje, powstały programy, w prosty sposób usprawniające rozliczanie takich wyjazdów. Wprowadzenie różnorodnych danych do określonych programów potrafi znacznie ułatwić planowanie pracy, co bezpośrednio wpływa na poprawę wydajności pracy. Wprowadzenie grafiku do specjalnego programu pozwala w prosty sposób zaplanować także harmonogram dyżurów pracowników.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jaki jest ryczałt za dojazd w podróży służbowej w 2023?

Przy każdej rozpoczętej dobie delegacji, pracownikowi przysługuje ryczałt na dojazdy w podróży służbowej. Jego wysokość to 20% wysokości dziennej diety. W 2023 roku to 9 zł. Jeżeli podróż służbowa jest długa, trwa minimum 10 dni i zajmuje także dni wolne od pracy, w takiej sytuacji ryczałt na dojazd przysługuje także w trakcie weekendu. Chodzi tu o sytuację, kiedy pracownik na weekend musi wrócić do domu, a później wraca na miejsce delegacji. Co więcej, pracownik może poprosić o wypłatę zaliczki na pokrycie tych kosztów. Takie rozwiązanie jest możliwe po przedstawieniu pracodawcy kosztorysu wydatków koniecznych do odbycia podróży.

Jaki jest ryczałt za dojazd własnym samochodem?

Pracownik może zaproponować wykorzystanie swojego pojazdu, jako środka transportu na delegację. Najczęściej mowa tu o samochodzie, jednak równie dobrze może to być np. skuter, jeżeli zasięg podróży umożliwi się przemieszczenie nim. W takiej sytuacji sposób obliczenia kosztów podróży jest zupełnie inny, niż w przypadku ryczałtu na dojazd. Kiedy w podróży służbowej wykorzystujemy swój własny samochód, możemy w prosty sposób obliczyć, ile pracodawca wróci nam za tę podróż. Stawka ta jest uzależniona od przebytego dystansu, za 1 km podróży własnym samochodem w celach zawodowych obowiązuje stawka ryczałtowa. Wysokość stawki jest ustalana na podstawie parametrów pojazdu, jakim porusza się pracownik.

Jaki jest ryczałt miesięczny za podróże lokalne?

Wysokość ryczałtu na podróże lokalne nie jest równa dla wszystkich, jej wysokość jest uzależniona od wielkości gminy, w której znajduje się siedziba pracodawcy. Mowa tu o maksymalnych kwotach, ponieważ jej dokładną wysokość określa pracodawca. Jednym z przywilejów, jaki pracodawca może zapewnić pracownikowi, jest ryczałt na dojazd do pracy. Jest to jednak świadczenie dodatkowe, zależne jedynie od dobrej woli pracodawcy. Ryczałt samochodowy na dojazd do pracy także jest możliwy, po uzgodnieniu z pracodawcą. Pracownik, który wykonuje zadania związane ze swoją pracą poza miejscem jej wykonywania powinien od swojego pracodawcy otrzymać zwrot poniesionych w tym celu kosztów. Zasady tego rozliczenia określa jednoznacznie Kodeks pracy.

Jaka dieta przysługuje za delegację za granicą?

Ryczałt na dojazd – delegacja zagraniczna – także jest możliwy, wskazują na niego jednak inne przypisy niż w przypadku delegacji krajowej. Pracownikowi może należeć się także ryczałt za dojazd na lotnisko, jednak zanim rozpocznie się jego delegacja zagraniczna, jego ewentualną podróż po kraju (np. z miejscowości, w której nie ma lotniska) rozliczana jest jako delegacja krajowa. Ryczałt na dojazd z lotniska traktowany jest jako delegacja zagraniczna, kiedy ma miejsce poza terytorium Polski.

Ryczałt na dojazd – delegacja to część obowiązków pracowników na wielu stanowiskach. Tego typu wyjazdy mogą spotkać niemal każdego pracownika, warto więc poznać przepisy, które aktualnie obowiązują. Oprócz rozliczenia kosztów delegacji, niezwykle ważna jest kontrola czasu pracy pracowników, jeżeli chodzi o osoby zatrudnione na stawkę godzinową. Przy większej liczbie pracowników sprawowanie pieczy nad godzinowym wypełnianiem przez nich swoich obowiązków może być trudne. Zadanie to ułatwi specjalny system, który pozwala na rejestrację czasu pracy osób zatrudnionych w firmie.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.