·4 min czytania

Świadczenie postojowe – jak wypełnić RSP-D?

Świadczenie postojowe – jak wypełnić RSP-D?

Pandemia koronawirusa zmieniła nasz świat nie do poznania. Cała gospodarka wręcz została odwrócona do góry nogami, a wielu przedsiębiorców, aby ratować swoje firmy musiało wnioskować o środki z budżetu państwa. Jednym z elementów wsparcia dla polskich podmiotów gospodarczych jest świadczenie postojowe. Nie każdy właściciel firmy wie jednak, jak sięgnąć po taką pomoc? W dzisiejszym materiale podpowiada, jak to zrobić i przede wszystkim, jak poprawnie wypełnić wniosek RSP-D?

Upadające firmy, zwalniani pracownicy, obniżka pensji - to najbardziej bolesne skutki COVID-19 dla polskich przedsiębiorców. Większość z nich z uwagi na pandemię może sięgnąć po pomoc ze specjalnie stworzonego w tym celu państwowego funduszu. Przygotowaliśmy krótki poradnik, jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe ZUS.

Negatywne skutki pandemii

Nie ma chyba branży, która mniej lub mocniej nie odczuła kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Obostrzenia wprowadzane od miesięcy przez polski rząd z jednej strony miały poskutkować zmniejszeniem się liczby zachorowań, z drugiej jednak sprawiły, że świat biznesu stanął nad krawędzią. Wsparcie dla rodzimych przedsiębiorców przewidziano w tzw. tarczy antykryzysowej, przez którą należy rozumieć szereg aktów prawnych, w tym w szczególności ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na mocy tych przepisów prawnych wprowadzono możliwość ubiegania się przez firmy między innymi o świadczenie postojowe.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Czym jest świadczenie postojowe?

Jest to jeden z instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców, których dotknęły skutki pandemii COVID-19. Wniosek o postojowe mogą składać ponadto nie tylko sami pracodawcy czy ogólnie rzecz ujmując podmioty gospodarcze, ale także osoby wykonujące wolne zawody, pracujący na umowach cywilnoprawnych, w tym o dzieło czy zleceniu i tym podobne. Świadczenie postojowe jest przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na szczegółowo określonych w ustawie zasadach. Przepisy wyznaczają kilka podstawowych warunków, jakie musi spełnić wnioskujący, aby móc otrzymać środki finansowe. Co ważne, przychód z tego tytułu nie stanowi podstawy opodatkowania PIT, nie jest także odprowadzana od niego żadna składka ZUS.

Druk RSP-D - na co zwrócić uwagę?

Podmioty starające się o tego rodzaju wsparcie finansowe muszą złożyć stosowny wniosek RSP-D, który jest dostępny w placówkach stacjonarnych, jak i na stronie internetowej ZUS. Ustawodawca narzucił jeden główny wzór takiego formularza, dlatego wszelkie inne, w tym tworzone samodzielnie będą z automatu odrzucane. Ponadto, warto na bieżąco śledzić aktualizacje tych dokumentów. Wniosek o postojowe ZUS na przestrzeni miesięcy uległ wielokrotnie zmianie z uwagi na nowelizowane akty prawne. Najlepiej złożyć go jeszcze tego samego dnia, w którym został pobrany i uzupełniony.

Jak wypełnić wniosek RSP-D

Wielu wnioskujących zgłasza uwagi, że ma problem z poprawnym wypełnieniem RSP-D. Jest to o tyle istotne, ponieważ źle wypełniony wniosek zostanie nam zwrócony z żądaniem jego poprawienia, a to wydłuża całą procedurę ubiegania się o świadczenie postojowe, która i tak trwa stosunkowo długo. ZUS sprawdza bowiem formularze pod kątem formalnym, ale i merytorycznym. Wszelkie wątpliwości czy zastrzeżenia są od razu zgłaszane wnioskodawcy i po wprowadzeniu poprawek dokument bardzo często ląduje na końcu kolejki. Jak więc wypełnić wniosek o postojowe, aby nie narazić się na taką sytuację? Najważniejszymi informacjami jakie trzeba podać są: wszystkie dane prowadzącego działalność gospodarczą (NIP, REGON, imię i nazwisko, nazwa skrócona, dane adresowe, numer telefonu, rachunku bankowego), rodzaj opodatkowania w bieżącym roku, PKD, wysokość przychodów z podziałem na miesiące, a także oświadczenie, że wszelkie zawarte w formularzu dane są zgodne z rzeczywistością. Jeśli bowiem wnioskujący minie się z prawdą, może mieć później problemy natury karnej oraz karno-skarbowej. Zgodnie z prawem podanie nieprawidłowych danych jest równoznaczne ze składaniem fałszywych zeznań. Wniosek o wypłatę postojowego w kolejnych miesiącach opiera się wyłącznie na potwierdzeniu, że nasza sytuacja finansowa nie uległa poprawie.

Kto może złożyć wniosek RSP-D o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe otrzyma wyłącznie osoba, która spełni wymienione w ustawie kryteria. Wniosek o tego typu pomoc finansową od państwa mogą składać więc przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją firmę przed 1 lutego 2020 roku, a ich przychody uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe były niższe od przychodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o co najmniej 15%. Ponadto, wnioskujący nie może posiadać zaległości finansowych wobec ZUS oraz fiskusa. Warunkiem koniecznym otrzymania świadczenia postojowego jest także to, aby przedsiębiorca mieszkał na terenie Polski i miał polskie obywatelstwo lub prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. Jak więc widzimy, kryteria nie są dość wygórowane, dlatego o pomoc może starać się większość polskich firm, które odczuły pandemię COVID-19.

Świadczenie postojowe - czy warto?

Postojowe z ZUS wynosi standardowo aż 2080 złotych, co stanowi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku osób, które rozliczają się w formie karty podatkowej i są zwolnione z VAT kwota ta wynosi natomiast 1300 złotych. Jest ona przyznawana maksymalnie trzykrotnie, miesiąc po miesiącu. Jeśli spełniamy wyżej wymienione warunki i naprawdę odczuliśmy skutki pandemii koronawirusa, nie pozostaje nic innego, jak złożyć wniosek o to świadczenie. W większości przypadków jest to wskazane, ponieważ sytuacja na rynku gospodarczym przez bardzo długi okres nie ulegnie poprawie. Obecnie liczy się więc każdy grosz, a jeśli możemy otrzymać go od państwa, a więc z naszych podatków, dlaczego nie skorzystać z takiego rozwiązania.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.