Wielu przedsiębiorców po pewnym czasie prowadzenia swojej działalności gospodarczej decyduje się na jej zawieszenie lub nawet zamknięcie. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne, co nie zmienia faktu, że każdy z właścicieli musi zmierzyć się z szeregiem formalności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy podmiot gospodarczy jest czynnym podatnikiem VAT. Na co wówczas trzeba uważać? Jakie dokumenty i gdzie dostarczyć? Podpowiadamy!

Los rzuca nam kłody pod nogi. Bardzo często po początkowej dawce motywacji i determinacji przedsiębiorcę dopada kryzys i podejmuje decyzję o zakończeniu swojej przygody z biznesem. Kluczowym aspektem jest w takich chwilach zachowanie wszelkich określonych prawnie wymogów formalnych. W przeciwnym razie jeszcze długo po zamknięciu czy zawieszeniu firmy będziemy musieli mierzyć się z niedopatrzeniem z przeszłości. 

Zamknięcie firmy - co dalej?

Zakończenie działalności gospodarczej, szczególnie tej jednoosobowej, nie jest skomplikowanym zadaniem, o ile podejdziemy do tego zadania zgodnie z literą prawa. Chcąc zlikwidować firmę należy postępować niemal dokładnie tak samo, jak przy jej rejestracji. Przedsiębiorca musi więc wypełnić formularz CEIDG-1 i złożyć go osobiście we właściwym urzędzie lub drogą elektroniczną przy użyciu profilu zaufanego. Urzędnicy prześlą go dalej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, który zaktualizuje informację o danym podmiocie gospodarczym w swoich bazach danych. Jeśli nie będziemy mieć żadnych zaległości finansowych wobec państwa, wówczas sprawę naszego biznesu należy uznać za zamkniętą. 

VAT-Z – co to?

Niektórzy przedsiębiorcy przy likwidacji działalności gospodarczej są zobligowani do zadbania o jeszcze jeden ważny element. Mowa o czynnych podatnikach VAT, którzy w celu wyrejestrowania muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym druk VAT-Z. Warto wiedzieć, że formularz VAT Z ma ściśle określony wzór, który określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług. Druk ten można znaleźć na rządowych stronach lub poprosić o niego w urzędzie, chyba że zamierzamy złożyć go online. Wówczas jest on dostępny na platformie, za pośrednictwem której będziemy go nadawać.

Formularz VAT-Z - co trzeba wiedzieć?

Jedną z kluczowych kwestii przy składaniu druku jest ostateczny termin, w którym trzeba tego dokonać. Przepisy ustawowe jasno wskazują, że na złożenie zgłoszenia podatnik ma 7 dni od zaprzestania dokonywania czynności opodatkowanych VAT. W sytuacji, gdy spóźnimy się ze złożeniem formularza należy i tak to zrobić, ale przy okazji złożyć też czynny żal, który pozwoli uniknąć konsekwencji z tego tytułu. Pamiętajmy także o podpisaniu formularza! Jeśli podanie nie wypełni bowiem wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wezwie wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania. Warto dodać, że VAT-Z możemy złożyć do urzędu skarbowego osobiście, ale także w naszym imieniu może to zrobić upoważniona przez nas osoba trzecia. Istnieje również możliwość przesłania dokumentu listem poleconym. 

Jak wypełnić formularz VAT-Z?

VAT-Z jak wypełnić - to jedno z najczęściej padających przy okazji tego formularza pytań i nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wszelkiego rodzaju pomyłki mogą skutkować zwrotem druku i koniecznością jego poprawiania. To z kolei wydłuża całą procedurę likwidacji przedsiębiorstwa. Wypełniając dokument należy zwrócić szczególną uwagę na kilka pozycji, a mianowicie: datę zaprzestania wykonywania działalności, przyczynę zaprzestania wykonywania czynności, a także okres, za który została złożona ostatnia deklaracja VAT. Jeśli nie jesteśmy pewni którejś z odpowiedzi warto dopytać o to w urzędzie lub biurze rachunkowym, ponieważ nie zawsze jest ona taka oczywista. 

Druk VAT-Z - jakie dane podać?

Formularz jest stosunkowo standardowym dokumentów, który nie powinien nas w żadnym obszarze zaskoczyć. Przedsiębiorca wypełnia oczywiście puste białe pola, niektóre miejsca pozostawiono dla urzędników. Najważniejsze informacje jakie trzeba podać we wniosku to: imię i nazwisko podatnika, nazwę firmy, NIP, dokładny adres siedziby. W polu adresata trzeba wskazać właściwy Urząd Skarbowy. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, zgłoszenie składa się do naczelnika US właściwego dla podatnika w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto, niezbędne będzie wpisanie danych kontaktowych, w tym adresu mailowego oraz numeru telefonu. Urzędnicy w razie pytań czy wątpliwości będą mogli dzięki temu się z nami skontaktować. 

Na czym polega zaprzestanie czynności opodatkowanych?

Składając VAT-Z podatnik musi wskazać przyczynę, która spowodowała, że zaprzestaje on czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W formularzu znajdziemy kilka możliwości takich jak między innymi: likwidacja firmy, upadłość, śmierć podatnika oraz inne. W przypadku osób fizycznych data zaprzestania wykonywania tych czynności jest dokładnie taka sama jak dzień wyrejestrowania firmy poprzez druk CEIDG-1. 

Interaktywny wniosek VAT-Z? 


Jak już wspomniano, istnieje kilka możliwości skutecznego doręczenia druku przez podatnika lub jego pełnomocników. Najwygodniejszą formą będzie jednak skorzystanie z opcji online. Można to zrobić poprzez rządowy serwis podatki.gov.pl. To szybki i wygodny sposób, a ponadto od razu otrzymujemy potwierdzenie, że dokument został zarejestrowany jako dostarczony. Ma to szczególną moc w przypadkach dowodowych, gdy zależy nam na wysłaniu druku w odpowiednim terminie. Jedno jest pewne, formularz VAT-Z jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie musimy złożyć likwidując naszą firmę i chcąc zamknąć ten etap na gruncie podatku VAT. Jeśli nie zrealizujemy tej formalności nadal będziemy widnieć w rejestrach Urzędu Skarbowego, a to prędzej czy później może sprowadzić na nas spore kłopoty.