Jak napisać sms do albo e-mail do szefa? Czy To dobra forma komunikacji z przełożonym?

Zarówno pisząc SMS, jak i e-mail do swojego przełożonego, musisz pamiętać o zasadach, jakie obowiązują w korespondencji służbowej. Jeśli zdecydowałeś się na maila, wiadomość powinna zostać wysłana z adresu, składającego się z Twojego imienia i nazwiska. W przeciwnym razie, możesz zostać uznany przez swojego kierownika za osobę nieprofesjonalną, a nawet niekulturalną. Musisz zadbać również o tytuł swojej wiadomości, który ma jasno sugerować o jej treści.

Jeśli chodzi o samą treść e-maila czy SMSa, na względzie należy mieć ortografię, interpunkcję, a także pamiętać o zwrotach grzecznościowych. Wiadomość rozpocznij od "Dzień dobry" czy "Szanowny Panie/Szanowna Pani", a zakończ zwrotem "Pozdrawiam" lub "Pozdrawiam serdecznie". Może zdarzyć się również tak, że do swojej wiadomości planujesz dołączyć pliki - czy to w formie filmów, zdjęć, dokumentów czy też innych załączników. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Wystarczy, że poinformujesz o tym na przykład według wskazówek: "Do mojej wiadomości dołączam pliki...". Pamiętaj również o odpowiednim ich nazewnictwie - "raport sprzedaży styczeń", "CV kandydatów". Na samym końcu, powinieneś się również podpisać swoim pełnym imieniem i nazwiskiem. Wpływa to nie tylko na profesjonalizm, ale również sam fakt, że Twój szef odczyta wiadomość w odpowiednim czasie.

Czy pracownik ma obowiązek poinformować o L4?

Jak napisać sms do pracodawcy o chorobie? Zaświadczenie lekarskie potocznie zwane L4 stanowi jedyny dowód potwierdzając niezdolność pracownika do pracy z powodu jego choroby. Dzień określony na zwolnieniu lekarskim jest terminem wystąpienia choroby. Powstaniem niezdolności do pracy nie jest zaś dzień, w którym pracownik przestał pojawiać się w pracy. Zaświadczenie jest potrzebne, aby można było ustalić prawo pracownika do świadczeń związanych z chorobą czy pobytem w szpitalu.

L4 wystawiane jest zgodnie z wzorem ZUS, zazwyczaj w formie elektronicznej. Pracownik ma jednakże obowiązek poinformować pracodawcę o swojej nieobecności w pracy, pomimo przesłania zwolnienia lekarskiego przez lekarza w systemie elektronicznym. Jeżeli przyczyna absencji pracownika jest wcześniej znana lub też możliwa do przewidzenia, bezwzględnie powinien on uprzedzić swojego pracodawcę o przyczynach tej okoliczności oraz przewidywanym czasie.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przyczyn, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się w pracy, ma on obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o zaistniałych okolicznościach, nie później niż w drugim dniu swojej absencji. Zawiadomienia o L4 pracownik powinien dokonać osobiście, wydelegować inną osobę lub skorzystać z drogi pocztowej. Obecnie częstą wybieraną opcją informacyjną jest telefon, mail, a nawet SMS. 

Jakie informacje o zwolnieniu dostaje pracodawca?

Wiele osób przed wręczeniem swojemu przełożonemu zwolnienia z pracy zastanawia się, jakie informacje o zwolnieniu dostaje pracodawca. Czy jako pracownik posiadasz obowiązek udostępniania swojemu szefowi danych na temat powodu Twojego zwolnienia lekarskiego? Zgodnie z regułami zawartymi w kodeksie pracy, Twój pracodawca nie jest uprawniony do posiadania informacji na temat Twojego stanu zdrowia, czy to ogólnego, czy obecnego. Z tego też powodu, nie jesteś zobowiązany prawnie do udzielania mu jakichkolwiek danych, jeśli chodzi o powód składanego przez Ciebie zwolnienia chorobowego. Pracodawca nie dostaje szczegółów na temat Twojego zwolnienia mobilnie - w wiadomości e-mail czy SMSie wystarczy więc jedynie nakreślić przyczynę. Przyczyna musi być podana bezwzględnie.

Urlop na żądanie - przykład SMS

Chcąc poinformować swojego kierownika o chęci zwolnienia się z pracy danego dnia, tygodnia czy miesiąca, musisz pamiętać o kilku niezwykle ważnych zasadach. W interesie pracownika leży dopilnowanie, aby otrzymał on formalną odpowiedź na prośbę o urlop na żądanie. Wiadomość powinna być jasno sprecyzowana oraz zawierać konkretne informacje, a także zwroty grzecznościowe. Musisz zadbać o to, aby e-mail był wysłany ze służbowego adresu, składającego się z Twojego imienia oraz nazwiska.

Prawidłowy mail może wyglądać w następujący sposób:

Dzień dobry,
zwracam się z prośbą o zgodę na urlop na żądanie w dniu (data). Obrót spraw sprawił, iż nie mogę stawić się w pracy.
Pozdrawiam,
(podpis)

Czy można zwolnić się z pracy SMSem abo e-mailem? Co na ten temat mówi prawo?

Istnieje wiele sytuacji, które mogą Cię skłonić do zwolnienia z pracy - choroba Twoja lub kogoś z Twoich bliskich czy ważne sprawy rodzinne. Możemy wyróżnić przypadki, w których nie możemy stawić się osobiście w miejscu, gdzie jesteśmy zatrudnieni, w celu rozmowy z naszym szefem na temat zwolnienia z pracy czy zwolnienia z powodu choroby. Wiele osób zastanawia się, czy napisać SMS do pracodawcy o chorobie lub innym ważnym zdarzeniu, które stanowi powód zwolnienia i czy jest to w ogóle możliwe? Według Kodeksu pracy, zwolnienie z pracy może zostać dokonane za pośrednictwem notatki - e-maila, SMSa albo komunikatora internetowego. Jest to bowiem forma dokumentowana, stanowiąca nasze oświadczenie woli. Wiadomość SMS wysłana z danego numeru telefonu przypisana jest do konkretnego użytkownika. Z tego oto powodu, za pewnik możemy więc uznać, iż osoba, składająca oświadczenie spełnia jego warunki w formie dokumentowej.

Kiedy sms od szefa narusza prywatność i czas wolny?

Przeprowadzone kilka lat temu badania wykazują, że nawet jedna czwarta aktywnie zatrudnionych Polaków, otrzymuje wiadomości w sprawach służbowych od swoich kierowników po ukończonej pracy. Statystyki pokazują również, iż największy odsetek osób, borykających się z takowymi problemami, stanowią te, posiadające wykształcenie podstawowe, o zarobkach wahających się w graniach od siedmiu do dziewięciu tysięcy złotych, w dużych miastach.

Następny problem stanowi fakt, że gdy pracownik na czas nie udzieli odpowiedzi, jego przełożony nęka go kolejnymi wiadomościami z prośbą o wykonanie danego zadania. Aby temu zapobiec, a co za tym idzie nie narazić się na nieprzyjemną konfrontację z własnym kierownikiem, pracownicy podejmują się różnorodnych działań. Bezustanne sprawdzanie pocztę czy cykliczne odświeżają przeglądarkę co kilka minut. Mogą oni jednak przyczynić się w ten sposób do zmniejszenia wydajności pracy w późniejszym okresie, a także uczucia zmęczenia i niepokoju.

Co na ten temat mówi prawo? Nie istnieją regulacje prawne, które dotyczą wysyłania wiadomości po godzinach pracy. Niektóre z firm czy przedsiębiorstw jednak, posiadają swój własny status czy regulamin, który uwzględnia zasady dotyczące wysyłania poleceń służbowych w formie maili czy SMS do pracowników poza godzinami ich pracy. Wówczas, zarówno osoby zatrudnione, jak i kierownicy powinni bezwzględnie się do nich dostosować.