·5 min czytania

Elektroniczne L4 – jak go złożyć i gdzie?

Elektroniczne L4 – jak go złożyć i gdzie?

Początkowo wizja wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich L4 budziła sporo kontrowersji. Głównie odnoszących się do niesprawnego funkcjonowania systemu. Ich funkcjonowanie jedynie na początku bywało problematyczne, jednak teraz działają z zasady bez większych problemów. Szczególnie okres pandemii sprawił, że wiele osób doceniło tę możliwość, kiedy "świat się zatrzymał". Nadrzędnym celem elektronicznych zwolnień jest usprawnienie wymiany informacji pomiędzy pracownikiem, pracodawcą i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Elektroniczne L4 – jak dostać?

Elektroniczne L4 nie jest niczym nowym, jest wyłącznie innowacją w odniesieniu do papierowych druków, które po wystawieniu przez lekarza było trzeba dostarczyć do pracodawcy lub ZUS. Wprowadzenie elektronicznych L4 znacząco usprawniło ten proces. Zwolnienia elektroniczne są wystawiane przez lekarza prowadzącego leczenie. Stanowi to potwierdzenie, że dana osoba powinna powstrzymać się od świadczenia pracy.

Należy jednak odnieść się do sytuacji, która miała miejsce podczas trwania pandemii koronawirusa, dlatego warto poruszyć kwestię kwarantanna a L4. Osoby, które były skierowane na kwarantannę uzyskiwały prawo do wypłaty zasiłków chorobowych. Nie było wówczas konieczne wystawianie zwolnień chorobowych, jeżeli dana osoba nie zachorowała i okresu nieobecności w pracy nie było trzeba wydłużyć. Po nałożeniu kwarantanny na danego pracownika informacja była przesyłana również do pracodawcy na PUE ZUS, co pozwoliło uzupełnić dokumentację uprawniającą do wypłacenia świadczenia za czas nieobecności w pracy.

Należy pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie jest dodatkowym urlopem pracownika. To okres, który umożliwia powrót do zdrowia. Jeżeli pracownik chce odpocząć, to powinien złożyć wniosek o urlop. Jest to o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ będąc na L4, posiada on nie tylko prawa, ale również obowiązki. Korzystanie ze zwolnienia chorobowego w niewłaściwy sposób może wiązać się z niewypłaceniem zasiłku, a nawet zwolnieniem dyscyplinarnym. Warto o tym pamiętać i nie nadużywać tej możliwości, ponieważ może to spowodować szereg problemów.

Jak wygląda L4 elektroniczne?

Bardzo wiele osób zastanawia się jak wygląda L4 elektroniczne. Uprawniony lekarz posiada dostęp do danych pacjenta i jego pracodawcy. W konsekwencji podczas wystawiania zwolnienia wpisuje on tylko czas nieobecności i wybiera odpowiedni kod i numer statyczny choroby. Zwolnienia z kodem 1 wskazują, że chory musi leżeć, zatem każda nieobecność w domu stanowi podstawę do wyjaśnień. Z kolei kod 2 uprawniania chorego do chodzenia.

Na elektronicznych zwolnieniach lekarskich przekazywanych do pracodawcy także nie występują słowne lub zakodowane informacje o rodzaju choroby pracownika. Lekarz posiada obowiązek uzupełnienia tej kwestii, jednak odbywa się to w celu określenia rodzaju niezdolności przez ZUS, a także rozliczenia kontraktów lekarza z NFZ. Pracodawca nadal nie zna dokładnej przyczyny nieobecności. Dawniej wielu lekarzy przez pomyłkę uzupełniało tę kwestię na druku, co dostarczało do pracodawcy informację, której nie powinien uzyskać.

L4 elektroniczne przekazywane pracodawcy posiada okres niezdolności do pracy, dane lekarza, który wystawił e-ZLA. Na tym zwolnieniu nie jest widoczny numer statyczny choroby.

Pracodawca nie ma prawnej możliwości, aby żądać od pracownika informacji o jego stanie zdrowia. W odstępstwie od tej reguły pojawiają się sytuacje, kiedy na skutek udzielenia tych informacji pracownik może skorzystać ze szczególnych uprawnień wynikających z prawa pracy. Przykładowo L4 w ciąży uprawnia do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy, jednak jednocześnie pracodawca uzyskuje informację o ciąży.  Pracodawca otrzymuje wgląd do symboli i kodu na zwolnieniu lekarskim, ponieważ umożliwia mu to poprawne rozliczenie okresu nieobecności spowodowanego chorobą. Równolegle umożliwia ewentualne skontrolowanie chorego. Pracodawca posiada możliwość sprawdzenia, jaki lekarz wystawił zwolnienie, dlatego o L4 od psychiatry będzie wiedział.

Zwolnienie lekarskie powinny wykorzystywać również osoby pracujące na umowę zlecenia. Kwestia Umowa zlecenia a l4 budzi często wątpliwości. Osoba wykonująca pracę w ramach umowy cywilnoprawnej może także uzyskać płatny zasiłek, jeżeli wyraziła zgodę na pobieranie dobrowolnej składki chorobowej.

L4 elektroniczne – jak sprawdzić?

Pracownik może samodzielnie sprawdzić, czy lekarz prawidłowo wystawił zwolnienie lekarskie, a także upewnić się o jego okresie obowiązywania. Przykładowo, czy okres zwolnienia chorobowego obejmuje także weekend lub dni wolne. Jest to także istotne dla osób, które przybywają na zwolnieniu lekarskim podczas wypowiedzenia, ponieważ L4 na wypowiedzeniu jest delikatną sprawą i warto samodzielnie dopilnować prawidłowości. Zatem należy zadać pytanie L4 elektroniczne jak sprawdzić. Pomocne jest w tym posiadanie profilu na PUE ZUS, w którym gromadzone są te informacje. Jednocześnie te informacje znajdują się również na Internetowym Koncie Pacjenta, choć często pojawiają się tam z 1- lub 2-dniowym opóźnieniem.

Osoby, które uzyskały zwolnienie lekarskie, mogą poprosić swojego lekarza o wydruk e-ZLA. Jest on także praktykowany w sytuacji, gdy pracodawca nie posiada swojego profilu na PUE ZUS.  Kalkulator l4 umożliwia prawidłowe obliczenie przysługującego zasiłku, także dla osób, które mają prawo uzyskiwać 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.

Elektroniczne L4 – zalety

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień chorobowych jest komfortowe przede wszystkim dla pracownika, ale także dla pracodawcy. W pierwszej kolejności należy wskazać, że ich zapoczątkowanie sprawia, że pracownik udający się do lekarza nie musi posiadać wszystkich informacji o miejscu pracy, ponieważ znajdują się one w systemie. Wystarczający jest numer PESEL, po jego wpisaniu następuje automatyczne uzupełnienie. Wystawione zwolnienie jest wysyłane do pracodawcy i znajduje się na jego PUE ZUS. W konsekwencji nie zachodzi konieczność dostarczania go do miejsca zatrudnienia lub do ZUS-u. Wykorzystanie drogi elektronicznej pozwala zaoszczędzić czas, a jednocześnie skraca czas wypłaty świadczenia z ZUS. Należy pamiętać, że uprzednio opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia lekarskiego dodatkowo obniżało wysokość zasiłku chorobowego.

Równolegle, pracodawca o wiele szybciej uzyskuje informację o nieobecności pracownika, co pozwala na płynniejsze przeorganizowanie pracy. Polecane programy dodatkowo usprawniają pobieranie zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie, pracodawca posiada w jednym miejscu wszystkie zwolnienia pracownika. Należy pamiętać, że wystawianie zwolnień w formie elektronicznej nadal umożliwia wystąpienie do ZUS o skontrolowanie prawidłowości wystawionych e-ZLA.

Także lekarze doceniają działanie tego systemu, ponieważ trwa to o wiele szybciej niż ręczne wypisanie druku, a dodatkowo wszystkie potrzebne informacje są dostępne w systemie. Brak konieczności dostarczania druku do pracodawcy pozwala uzyskać i przekazać zwolnienie bez konieczności wychodzenia z domu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.