·3 min czytania

Biała lista podatników VAT – czym jest i jakie zmiany wprowadza?

Biała lista podatników VAT – czym jest i jakie zmiany wprowadza?

Obecny prawodawca, jak często słyszymy, stawia przede wszystkim na ujednolicenie przepisów związanych z prowadzeniem w naszym kraju działalności gospodarczej, a także transparentnością całego systemu podatkowego. Biała lista podatników VAT to w tym kontekście poważny i duży krok na drodze do osiągnięcia celu.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT co to? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy tylko pobieżnie słyszeli o tym rozwiązaniu. W dotychczasowym stanie prawnym w zakresie podatku od towaru i usług obowiązywało kilka różnych wykazów. Istniał bowiem wykaz podatników zarejestrowanych, wykreślonych, a także przywróconych z rejestru. Jeden system, trzy rejestry - wszystko to sprawiało, że wielu kontrahentów miało problem ze zorientowaniem się w obecnej sytuacji podatkowej swoich partnerów biznesowych lub przedsiębiorstw, które takimi partnerami miały zostać. Biała lista podatników VAT jest więc rozwiązaniem wprowadzającym w pewnym sensie centralny rejestr podatników, z którego może korzystać każdy płatnik.

Jakie zmiany wprowadza biała lista podatników?

Połączenie trzech rejestrów przynosi zarówno wiele korzyści, jak i powoduje kilka zasadniczych problemów. W skrócie postaramy się opisać każde z nich, ale w pierwszej kolejności warto wskazać, co dokładnie obejmuje biała lista podatników VAT. Przede wszystkim w wykazie można znaleźć dane podatników zarejestrowanych do celów VAT (zarówno czynnych, jak i zwolnionych); podatników w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestru albo którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT, a także podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Biała lista podatników VAT - jakie dane zawiera?

To oczywiście bardzo ogólny wykaz podmiotów, które można znaleźć w rejestrze. Co konkretniej zawiera biała lista? Jeśli chodzi o dane dotyczące określonego podatnika, można tam znaleźć między innymi: Numer Identyfikacji Podatkowe, REGON, numer w KRS lub PESEL przedsiębiorcy; nazwę firmy albo imię i nazwisko; adres siedziby danego podmiotu; dane dotyczące osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania przedsiębiorstwa; datę oraz podstawę prawną powołania i działalności podmiotu. Warto dodać, że centralny rejestr podatników będzie zawierać dane zaledwie z ostatnich pięciu lat, a starsze będą usuwane.

Biała lista podatników problemy

Utworzenie jednego rejestru to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, ale rozwiązanie to niesie także ze sobą kilka istotnych kłopotów. Przede wszystkim podatnicy będą mieć więcej obowiązków administracyjnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednym z przykładów tego typu problemów jest fakt, że - zgodnie z nowymi przepisami - przedsiębiorca wykonując kilka transakcji za ponad 15 tys. zł w ciągu jednego miesiąca, będzie musiał sprawdzić, czy konto bankowe sprzedawcy było umieszczone w rejestrze w dniu przelewu. W przeciwnym razie podatnik będzie mieć trudność z wprowadzeniem takich zakupów do kosztów podatkowych.

Biała lista podatników – kiedy zacznie obowiązywać?

Biała lista podatników VAT, czyli jednolity wykaz funkcjonuje od 1 września 2019 roku, ale część zmian zostanie wprowadzonych z początkiem przyszłego roku. Mowa na przykład o sankcjach za wpłatę należności na konto inne niż to, które wykazano na białej liście. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, a będzie on udostępniony w biuletynie publicznym Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zestawienie ma postać elektroniczną, jest swoistą bazą danych online. To z kolei powoduje, że można je aktualizować na bieżąco, co jest istotną zaletą tego rozwiązania. Co do zasady, wykaz jest modyfikowany raz dziennie, ale tylko w dni robocze. Ponadto, płatnicy w każdej chwili mogą złożyć wniosek o sprostowanie lub poprawienie danych zawartych w rejestrze.

Jakie utrudnienia dla przedsiębiorców wprowadzi biała lista podatników?

Biała lista podatników VAT ma przede wszystkim pomóc przedsiębiorcom w znalezieniu wszelkich potrzebnych danych, a także usystematyzować cały system informacyjno-podatkowy. Z drugiej jednak strony pomysł posiada kilka mankamentów. Rejestr nie będzie na przykład zawierać rachunków prywatnych, a wielu przedsiębiorców właśnie z takich kont korzysta. Przy większych transakcjach to na kupującym spoczywa obowiązek weryfikacji rachunku bankowego sprzedawcy, na który posyła pieniądze. Czas pokaże, na ile będzie to uciążliwe dla płatników i jakie dokładnie sankcje będą czekać przedsiębiorców.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.