·4 min czytania

Dofinansowanie z PFRON – jak je uzyskać?

Dofinansowanie z PFRON – jak je uzyskać?

Wielu przedsiębiorców korzysta przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej z różnego rodzaju wsparcia państwowego i nie tylko. Dotyczy ono najczęściej zatrudniania pracowników, różnego rodzaju stażów czy płatnych praktyk zawodowych, a także przyjmowania do pracy osób niepełnosprawnych. W ostatnim z tych obszarów świetnym rozwiązaniem jest dofinansowanie z PFRON. W poniższym tekście podpowiadamy, jak skorzystać z takiej pomocy finansowej.

W wielu ogłoszeniach o pracę pojawiających się w przestrzeni publicznej przedsiębiorcy umieszczają informację, że chętnie zatrudnią osoby niepełnosprawne. Większość takich pracodawców robi to w ramach licznych dofinansowań, w tym za środki wypłacone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto poznać więc szczegóły takiego rozwiązania!

Stopień niepełnosprawności pracownika a dofinansowanie

Na polskim rynku pracy funkcjonuje coraz więcej firm, które zatrudniają u siebie osoby posiadające udokumentowany stopień niepełnosprawności. Z jednej strony wielu przedsiębiorców chce dać niepełnosprawnym szansę na realizację swoich zawodowych celów, z drugiej jednak nie bez znaczenia jest dofinansowanie z PFRON, dzięki któremu koszt utrzymania takiego pracownika staje się o wiele niższy. Mowa bowiem nie tylko o dopłatach do wynagrodzeń, ale nawet do środków trwałych używanych przez osobę zatrudnioną i wielu innych korzyściach, jakie płyną z tego tytułu. Dofinansowanie PFRON nie jest jednak adresowane do wszystkich. Otrzymanie go wiąże się z wieloma formalnościami oraz warunkami, jakie trzeba spełnić.

Czym jest dofinansowanie z PFRON?

Zanim jednak skupimy się na tym, w jaki sposób można uzyskać PFRON dofinansowanie, warto krótko wyjaśnić, czym ono w istocie jest. W praktyce są to środki uzyskiwane przez przedsiębiorców zatrudniających niepełnosprawnych ze specjalnie powołanego w tym celu państwowego funduszu. Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach PFRON jest określone szczegółowy przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem jest tutaj pomoc pracodawcom, którzy w swojej firmie stworzą specjalne miejsca pracy adresowane do osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie jest wypłacane po spełnieniu szczegółowych wytycznych co miesiąc na konto konkretnego pracodawcy. W szczególnych przypadkach warunki jego przyznania mogą zostać zmodyfikowane.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie dla niepełnosprawnych w ramach PRFRON przysługuje pracodawcom, którzy prowadzą zakład pracy chronionej, zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub zatrudniają więcej niż 25 pracowników, z czego minimum 6% stanowią osoby niepełnosprawne. Ponadto, przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie PFRON nie mogą posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec tego funduszu, które przekraczają kwotę 100 złotych. PFRON dofinansowanie z całą pewnością nie zostanie przyznane pracodawcy, który znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz tym, którzy nie uzyskali od pracowników stosownej dokumentacji dotyczących na przykład orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

PFRON dofinansowania - najważniejsze informacje

Jeśli mowa o liczbie pracowników należy dodać, że nie wlicza się do niej osób niepełnosprawnych, które przebywają na bezpłatnych urlopach. Poza tym, dofinansowanie z PFRON nie przysługuje pracodawcy, który zatrudnia swoich pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia lub umowy o dzieło). Istotnym czynnikiem przy ocenie zasadności złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania jest także to, czy w przedsiębiorstwie pracują osoby posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z jednoczesnym prawem do emerytury. W tego typu przypadkach bowiem środki z PFRON się nie należą.

Jak wnioskować o dofinansowanie PFRON?

Każdy z etapów można sfinalizować online, osobiście lub przez pełnomocników. W pierwszej kolejności pracodawca powinien złożyć stosowny wniosek. Ma na to czas do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dokument dotyczy. Przedsiębiorca jest także zobligowany przesłać do PFRON wszystkie swoje dane, w celu rejestracji w bazie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Wśród niezbędnych elementów są także oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy publicznej, jak i sprawozdanie finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania tego typu sprawozdań. Ponadto, na dalszym etapie postępowania, pracodawca musi złożyć informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, jak i również stopniach niepełnosprawności zatrudnionych przez siebie pracowników.

PFRON - dofinansowanie do samochodu?

Każdy wniosek PFRON sprawdza pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Jeśli wystąpi jakaś nieprawidłowość, pracodawca zostaje zobligowany do jej usunięcia. Ma na to 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, wniosek nie zostanie w ogóle rozpatrzony. Na podstawie przekazanych przez przedsiębiorcę danych PFRON ustala wysokość wsparcia finansowego oraz obszar, na jakim może zostać ono wykorzystane. Fundusz nie finansuje bowiem wyłącznie pensji pracowników niepełnosprawnych, ale prowadzi także inne programy, dzięki którym można na przykład doposażyć miejsce pracy.

Co można otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Kwota świadczenia różni się w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika i jeśli mowa o dofinansowaniu do wynagrodzenia waha się od 1050 do nawet 3150 złotych. PFRON dofinansowanie do komputera? Na co można dostać dofinansowanie z PFRON? W kontekście środków dla pracowników niepełnosprawnych pojawia się mnóstwo pytań. Jak już wspomniano, należy rozróżnić dofinansowanie do wynagrodzenia oraz na doposażenie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej. Bardzo często idą one oczywiście w parze, ale w tym przypadku konieczne jest złożenie odpowiednich, dedykowanych każdemu z rozwiązań, wniosków. Wszystko zależy od potrzeb, ale i warunków w danym zakładzie pracy. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a w razie pytań zasięgnąć wiedzy u źródła.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.