·5 min czytania

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy – skutki dla przedsiębiorcy

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy – jakie są następstwa dla przedsiębiorcy?

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy – co to jest?

Ustawa o prawach konsumenta – odstąpienie od umowy to nic innego jak uprawnienie do rezygnacji z nabywanych produktów bądź usług przysługujące konsumentowi, zawierającemu umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, spełniając odpowiednie wymogi ustawy. Jest to, najprościej stwierdzając, umożliwienie klientowi zastanowienia się nad tym, czy nabywane towary bądź usługi są rzeczywiście potrzebne i w zależności od wyniku kontemplacji, akceptacja decyzji bez wymagania podawania przyczyny. Prawa konsumenta dotyczą każdego, kto nabywa produkty na odległość lub poza miejscem przedsiębiorstwa, i nie można z nich zrezygnować.

Jaki jest czas na odstąpienie od umowy?

Konsument nabywający towary bądź usługi na odległość lub poza lokalem, ma dokładnie czternaście dni na odstąpienie od umowy, bez podawania wyraźnej przyczyny. Będzie to jednak zależne od rodzaju zawartej umowy. Przy nabywaniu produktów w formie sprzedażowej, prawo odstąpienia od umowy następuje wraz z nabyciem zakupionych produktów. Rzeczy, które dostarczane są w różnym odstępstwie czasu, umożliwiają kupującemu na odstąpienie podczas dostarczenia ostatniego elementu zakupowego. Konsument może także odwołać się do prawa odstąpienia od umowy, zanim znajdzie się w posiadaniu towaru.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy – kiedy konsument może się do niego odwołać?

Konsument decydujący się na zakup towarów, jak i usług, na odległość lub poza miejscem przedsiębiorstwa może w momencie do czternastu dni zrezygnować z nabywanego świadczenia. Wyjątek stanowią towary i sytuacje wymienione w ustawie o prawach konsumenta – są to między innymi gazety i produkty prasowe, które szybko tracą na wartości i ulegają dezaktualizacji, produkty o krótkim terminie przydatności do użycia czy też rzecz z naruszonym, uprzednio zapieczętowanym, opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych bądź kiedy jest to produkt będący ścieżką dźwiękową czy programem komputerowym możliwym do skopiowania. Konsument nie może powołać się na prawo odstąpienia od umowy w przypadku, kiedy nabywany produkt został wykonany według konkretnych specyfikacji zleceniodawcy lub służy jego interpersonalnym potrzebom. Znaczenie ma także stan produktu, jaki został nabyty i brak oznak użytkowania niebędących podstawą do sprawdzenia jego funkcjonalności. Odstąpienie od umowy nie jest możliwe, w przypadkach sytuacji nieprzewidzianych (kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie ich w żaden sposób odgadnąć), w których cena zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedający nie posiada kontroli, i których nie da się przewidzieć, czy też w przypadku sytuacji, które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umów. Prawo odstąpienia jest także niewykonalne, kiedy dochodzi do zawarcia umowy na portalu aukcyjnym.

Jakie są konsekwencje dla przedsiębiorcy odstąpienia od umowy?

Na podstawie artykułu 32 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przy odstąpieniu od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy) zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Na skuteczność odstąpienia od umowy nie ma wpływu sposób dostarczenia towaru – zatem niezależnie czy wybrany został sposób dostarczenia do domu poprzez firmę kurierską, czy też towary odebrane zostały osobiście, prawo odstąpienia od umowy nie ulega tutaj zmianie. Jeżeli umowa zawarta została poza lokalem, a towar dostarczono konsumentowi do miejsca zamieszkania, w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, kiedy nie można jej odesłać w zwykły sposób, ze względu na specyficzność. Sprzedawca nie jest jednak zobowiązany do uiszczenia kosztów dostawy zwrotnej, jeżeli konsument nie wybrał najtańszej z możliwych opcji, które dostępne były w czasie nabywania produktów. Właściciel firmy musi dokonać zwrotu pieniędzy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że zgodził się on na inny sposób zwrotu, który oczywiście nie wiąże się dla niego z żadnymi obciążeniami finansowymi. Klient nie ponosi także kosztów za świadczenia usług, takich jak, na przykład, dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, jeżeli nie zostały zaoferowane w ilości ustalonej z góry, czy też kiedy przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i wszystkich aspektach z nim związanym. W chwili odstąpienia od umowy wygasają również zawarte umowy dodatkowe, w tym te z uwzględnieniem osób trzecich – w tym wypadku odstąpienia od umowy, przedsiębiorca informuje tę osobę o decyzji, jaką podjął konsument. Przedsiębiorca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania rzeczy z powrotem, bądź do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej nadania.

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy – o czym warto pamiętać?

Podsumowując, prawo odstąpienia od umowy, jest swego rodzaju zabezpieczeniem dla konsumenta, który decyduje się na zakup bez możliwości wcześniejszego sprawdzenia produktów. Powstało ono z myślą o ochronie osoby fizycznej, która nie posiada dostatecznych informacji o towarze, jaki pragnie zakupić. Popularność sprzedaży internetowej w obecnych czasach dynamicznie wzrasta, dlatego też ustawy te zmieniają się, by jeszcze bardziej chronić nabywców i móc zapewnić im jak największe poczucie bezpieczeństwa przy zakupach w internecie. Najistotniejsze jest, by pamiętać, iż termin odstąpienia od umowy w Ustawie o prawach konsumenta, wynosi czternaście dni od nabycia towaru z uwzględnieniem wyżej wymienionych wyjątków. Klient, decydując się na rezygnację, nie ponosi w tym wypadku żadnych kosztów, jeżeli spełnia warunki ustawy i regulaminu odstąpienia od umowy firmy, gdzie nabyte zostały towary bądź usługi. Kupujący nie jest jednak jedyną stroną, która może powołać się na prawo do odstąpienia. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy także uzyskali taką możliwość. Odstąpienie od umowy przez przedsiębiorcę w głównej mierze polega na tych samych zasadach, co w przypadku konsumentów (czternaście dni na odstąpienie od umowy) jednak nie jest dokładnie takie samo. Podstawową różnicą jest aspekt prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, która nie jest spółką. Nie należy również mylić złożenia zwrotu towaru i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gdyż są to dwie inne czynności.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.