·4 min czytania

Przychody z innych źródeł, czyli czy i jak rozliczać dodatkowy dochód?

Przychody z innych źródeł, czyli czy i jak rozliczać dodatkowy dochód?

Kiedy rozpoczyna się okres rozliczeniowy dochodów, wiele osób zastanawia się, jak się rozliczyć. W końcu to złożenia deklaracji podatkowe zobowiązani są nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby fizyczne osiągający różnorodne dochody. Bardzo często podatnicy posiadają dochody z różnych źródeł, dlatego mogą pojawić się wątpliwości, jak poprawnie je rozliczyć, aby zapłacić odpowiednią kwotę podatku? Dość częstym problemem jest rozliczenie przychodów z innych źródeł.

Przychody - czym są?

Przystępując do rozliczenia podatkowego, możliwe jest wyróżnienie różnych rodzajów przychodów. Podatnicy mają często problem z ich odpowiednim zakwalifikowaniem, jednak to właśnie oni są za to odpowiedzialni. Przychody według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to wszelkie kwoty należne, wśród których wyróżnić można:

 • stosunek pracy, stosunek służbowy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź zajmującej się produkcją rolną;
 • pracę nakładczą;
 • emerytury i renty;
 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • dzierżawa, poddzierżawa, najem, podnajem, a także inne umowy o podobnym charakterze;
 • prawa majątkowe i kapitały pieniężne, odpłatnie zbyte prawa majątkowe;
 • przychody z innych źródeł.

Przychody z innych źródeł – jakie to są?

Przychody z innych źródeł to hasło, które pojawia się często podczas wypełniania zeznania PIT. Inne źródła przychodów to np. dotacje, subwencje, dopłaty, a także wiele innych świadczeń, które uzyskiwane są na pokrycie kosztów bądź zwrot wydatków. Do innych źródeł dochodów zaliczamy:

 • przychód uzyskany z najmu, podnajmu i dzierżawy;
 • różnice kursowe;
 • kary umowne;
 • odszkodowania za szkody, które dotyczą składników majątku firmy;
 • wartości przedawnionych bądź umorzonych zobowiązań.

Przychody z innych źródeł to nie tylko te osiągane przez przedsiębiorstwa ale również osoby fizyczne. Wśród nich wyróżnić można:

 • kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej osobie czy członkowi jego rodziny;
 • zasiłki pieniężne wypłacone z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia;
 • alimenty;
 • nagrody;
 • dopłaty;
 • przychody, które nie znajdują pokrycia w źródłach ujawnionych;
 • przychody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej.

Pamiętamy jednak, że z opodatkowania zwolnione są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia, a także te wypłacane bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Przychody z innych źródeł – jaka stawka podatku?

Przychody z innych źródeł - jaka stawka podatku? Wiele osób przed wypełnieniem zeznania może się zastanawiać, jak obliczyć podatek. Przychody z innych źródeł rozlicza się w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. To właśnie w tych deklaracjach wskazuje się dochody, od których nie została pobrana zaliczka. Co istotne, przychody z innych źródeł są opodatkowane według skali podatkowej, czyli rozliczane są na zasadach ogólnych. Jest to 17% podatku lub 32% po przekroczeniu kwoty pierwszego progu.

Jak rozliczyć przychody z innych źródeł?

Nowy ład i ulga dla klasy średniej sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, jak będziemy dokonywać rozliczeń podatkowych. Pojawiają się również pytania, jak rozliczyć przychody z innych źródeł? Punkt, w którym możemy wpisać dochody z innych źródeł znajdziemy nie tylko w deklaracji PIT-36, ale również PIT-37. Dzięki temu możliwe jest wspólne rozliczenie dochodów uzyskiwanych za pomocą płatników, którzy odprowadzają zaliczki do urzędu skarbowego, a także tych pochodzących z innych źródeł. W rubryce zatytułowanej "inne źródła" możliwe jest wskazanie nietypowych dochodów.

Przychody z innych źródeł - jaki pit? Zeznanie, jakie należy złożyć do PIT-37 lub PIT-36. Należy pamiętać, że przychody uzyskane z innych źródeł można połączyć z innymi przychodami uzyskiwanymi zgodnie ze skalą podatkową. To przychody, które pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu.

Posiadanie przychodów z innych źródeł zobowiązuje podatnika do poszukiwania odpowiedniego formularza, który pozwoli na zakwalifikowanie przychodów i zapłatę podatku. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na formularze, które mogą być odpowiednie dla danego źródła przychodów. Urząd Skarbowy wyróżnia kilka druków zeznań rocznych, to:

 • PIT-37 lub PIT-36, w którym podaje się informację o przychodach z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, a także osiągniętych poprzez emeryturę i rentę. Przychody te podlegają opodatkowaniu za zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej tj. 17% lub 32%;
 • PIT-36 w sytuacji dochodów z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu, a także innych umów o podobnym charakterze. Wyjątkiem jest tu opodatkowanie tych dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji wypełnia się PIT-28.
 • PIT-38 to zeznanie podatkowe, które składa się w sytuacji przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych np. udziałów spółek czy akcji, a także pochodnych instrumentów finansowych czy walut. Należy wiedzieć, że przychody te są opodatkowane stawką w wysokości 19%.
 • PIT-39 to zeznanie podatkowe, na którym rozlicza się odpłatne zbycie nieruchomości lub jego części, stawka podatku wynosi 19%.

Co istotne, od 2023 roku doszło do zmian w prawie podatkowym. Do końca 2022 roku podatnicy, którzy osiągali przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy mogli rozliczać go na zasadach ogólnych. Od 2023 roku konieczne jest zaś rozliczanie przychodów poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowany co wiąże się z koniecznością składania deklaracji podatkowej PIT-28.

Posiadając dochody z innych źródeł, może okazać się, że konieczne będzie złożenie dwóch osobnych zeznań podatkowych. Wspólne rozliczenie jest możliwe jedynie na druku PIT-36 oraz PIT-37.

Przychody z innych źródeł – przykłady

Przychody z innych źródeł to zasiłki pieniężne wypłacane z ubezpieczenia społecznego, a także alimenty, stypendia, nagrody i dopłaty, przychody z działalności niezarejestrowanej, przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych, a także kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.

Świadczenia wypłacane z ubezpieczenia społecznego to np. zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłki wyrównawcze, zasiłki macierzyńskie i zasiłki opiekuńcze.

Należy wiedzieć, że istnieją przychody z innych źródeł wypłacane przez płatnika. Tacy podatnicy są zobowiązani do sporządzenia oraz wysłania do podatnika i do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania informacji PIT-8C. To deklaracja, która służy do sporządzania informacji o dochodach ze źródeł kapitałów pieniężnych, a także wypłacanych przez płatników dochodów z giełdy i tym podobnych. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie inne źródła podlegają opodatkowaniu.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.