·5 min czytania

Staż z urzędu pracy – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Staż z urzędu pracy – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

Staż z Urzędu Pracy – na czym polega?

Staż z urzędu pracy to jedna z form aktywizacji osób bezrobotnych, która przewidziana jest w ustawie. Staż ma za zadanie umożliwić zdobycie doświadczenia zawodowego, a także umiejętności związanych z daną dziedziną, które są konieczne w trakcie wykonywanej pracy. Odbycie stażu pozwala zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku, a przedsiębiorca zyskuje darmowego pracownika, co zazwyczaj satysfakcjonuje obie strony.

Staż jest dla wielu osób szansą na zdobycie doświadczenia w danym charakterze pracy. Dodatkowo mogą liczyć na wynagrodzenie, które jest wypłacane terminowo. Należy pamiętać, że w wielu sytuacjach o wiele łatwiej jest znaleźć ofertę stażu niż pracy u danego przedsiębiorcy. W ten sposób mogą za darmo wyszkolić przyszłego pracownika i sprawdzić jego umiejętności i kompetencje przed nawiązaniem stosunku pracy. W niektórych Urzędach Pracy weryfikowane jest, czy dany pracodawca deklaruje późniejsze zatrudnienie stażysty. Złożenie wniosku o staż z urzędu pracy przybliża do planowanej ścieżki kariery. 

Staż nie jest dedykowany dla każdego. Jego nadrzędnym celem jest aktywizowanie osób młodych, które nie mają doświadczenia zawodowego, a także osób starszych, które posiadają o wiele mniejszą szansę na znalezienie zatrudnienia. W konsekwencji o staż mogą ubiegać się osoby przed skończeniem 30 roku życia jak i te, które skończyły 50 lat. 

Ustawa przewiduje możliwość skierowania na staż osób długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Dodatkowo mogą ubiegać się o niego osoby bezrobotne, które posiadają dziecko poniżej 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia. Staże dedykowane są także dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Jak długo trwa staż z urzędu pracy?

Długość stażu wynika z ustawy, która wskazuje, że może on trwać od 3 do 12 miesięcy. Warto dopytać w swoim urzędzie ile trwa staż z urzędu pracy. W przypadku podpisania umowy stażowej na okres 3 miesięcy, występuje możliwość przedłużenia stażu nawet do 12 miesięcy, przy zachowaniu ciągłości stażu. Najczęściej praktykowany jest 6-miesięczny okres stażu, a maksymalna długość stażu dedykowana jest dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. 

Czas trwania stażu umożliwia zdobycie doświadczenia, ale także pozwala zapoznać się z zasadami obowiązującymi w miejscu pracy. Może on zapoznać się z obowiązkiem Rejestracji Czasu Pracy, czy uczestniczyć w szkoleniach BHP

Jakie jest wynagrodzenie ze stażu z Urzędu Pracy?

Podczas odbywania stażu z Urzędu Pracy, stażysta otrzymuje stypendium stażowe, które przez wiele osób błędnie traktowane jest jako wynagrodzenie za pracę. Przewidziane za staż z urzędu pracy wynagrodzenie jest równowartością 120% zasiłku dla bezrobotnych. Wartość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 roku wynosi 1304,10 zł, dlatego stypendium stażowe wynosi 1564,91 zł. Ponadto, okres przebywania na stażu jest wliczany do stażu pracy w ramach emerytury, czyli są za niego naliczane okresy składkowe. Dodatkowo są opłacane w ZUS składki na ubezpieczenie rentowe, wypadkowe jak i zdrowotne. W przypadku, gdy stypendium stażowe jest wypłacane ze środków unijnych, to nie jest od niego naliczany podatek i stażysta "na rękę" otrzymuje wartość brutto. 

Stypendium stażowe jest także wypłacane za dni wolne na stażu. Stażysta po przepracowanych 30 dniach kalendarzowych posiada możliwość skorzystania z 2 dni wolnego. W okres 30 dni nie są wliczane przerwy spowodowane posiadaniem czasowej niezdolności do pracy. 

W następnej kolejności często pojawia się pytanie o staż z urzędu pracy – kiedy wypłata? Otóż jest to regulowane przez każdy Urząd Pracy indywidualnie i warto dopytać pracowników o praktykowany termin. Niemniej jednak wpływ na termin wypłat posiada moment złożenia kompletu wymaganych dokumentów po przepracowaniu całego miesiąca. 

"Wynagrodzenia" za staż nie należy mylić z dodatkiem stażowym. Dodatek stażowy jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia uzależnionego od posiadanego stażu pracy, czyli łącznych, przepracowanych lat pracy na podstawie stosunku pracy. Dodatki stażowe są charakterystyczne dla sektora publicznego. 

Czy można zrezygnować ze stażu z urzędu pracy?

Stażysta posiada możliwość zrezygnowania ze stażu i jest to w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Kluczowy jest jednak sposób złożenia rezygnacji, który niesie za sobą odpowiednie konsekwencje. Najistotniejszym aspektem jest strona, która wnosi o zaprzestanie współpracy. W przypadku stażu można wyróżnić trzy strony: pracodawca, pracownik i urząd pracy. Wszelkie formalności powinny być załatwiane przez urząd pracy, począwszy od zatrudnienia, a kończąc na zakończeniu. 

Podczas rezygnacji stażysty bardzo ważny jest powód. Celem programów stażowych jest aktywizacja osób bezrobotnych. Jeżeli zakończenie jest spowodowane podjęciem zatrudnienia lub założeniem własnej działalności, to nie napotka żadnych trudności. Przerwanie stażu z urzędu pracy może być również spowodowane przez rozpoczęcie nauki w trybie dziennym. Stażysta posiada możliwość rezygnacji bez ponoszenia konsekwencji, jeżeli pracodawca nie dostosował się do danego programu i nie spełnia oczekiwań pracownika. 

W przypadku, gdy przerwanie stażu wynika z winy pracownika, to wówczas powstają negatywne konsekwencje finansowe. Sumują one przystosowanie stanowiska pracy, przeprowadzenie badań lekarskich i odbyte szkolenia. Jednocześnie urząd pracy posiada możliwość  pozbawienia danej osoby statusu bezrobotnego, co uniemożliwia dalsze pobieranie świadczeń finansowych z tego tytułu, m.in. zasiłku dla bezrobotnych. Osoba, która z własnej winy przerwała staż nie może ubiegać się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Okres wstrzymania uzyskanych korzyści wynika z tego, który raz nastąpiła rezygnacja. Przy pierwszym razie jest to 120 dni, przy drugim 180 dni, a przy trzecim jest to 270 dni. 

Rezygnację ze stażu należy złożyć do Urzędu Pracy. Należy zawrzeć w niej argumenty przemawiające za podjętą decyzją. Posiadają one przełożenie na dalsze kroki podjęte przez Urząd Pracy. 

Jak należy wypełnić wniosek o staż z Urzędu Pracy?

Wniosek o staż z urzędu pracy powinien być wypełniony czytelnie. Najczęściej udostępniany jest wzór wniosku o staż z urzędu pracy w danym Urzędzie Pracy. Należy wskazać w nim dane firmy, a także przedstawiać stanowisko pracy, na którym świadczona będzie praca. Warto dopytać, czy konieczne jest również dołączenie zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia po zakończeniu stażu. Wniosek wraz z załącznikami powinien być złożony w kancelarii urzędu pracy lub innym wyznaczonym miejscu. Okres rozpatrywania wniosku trwa do miesiąca czasu. Odpowiedź posiada charakter pisemny. 

Staż z urzędu pracy to dla wielu osób jedyna szansa na zdobycie doświadczenia w danym zawodzie. Za staż przysługuje stypendium stażowe, a jego wysokość reguluje wysokość zasiłku dla bezrobotnych. 

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.