·4 min czytania

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób wykonujących zadania służby BHP.

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób wykonujących zadania służby BHP. Co to?

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP – na czym polega i czego się na nim można nauczyć?

Na terenie Polski najważniejszym dokumentem określającym obowiązki pracodawcy wobec swoich pracowników jest Kodeks pracy. Zawarte w nim przepisy jasno określają konieczność zapewnienia podwładnym bezpiecznych warunków w pracy, co jest możliwe dzięki cyklicznemu przeprowadzaniu szkoleń BHP. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu przekazywanie pracownikom podstawowego zbioru norm i zasad, które wpływają na budowanie zdrowego, komfortowego środowiska pracy. Odrębną, wyspecjalizowaną komórką w zakładach pracy, w których związanych umową o pracę jest minimum 100 pracowników, jest służba BHP. To jednostka, której zadaniem jest organizowanie działań profilaktycznych zapobiegających pojawianiu się zagrożeń zawodowych wpływających na zdrowie lub nawet życie pracowników. Dodatkowo, służba BHP jest jednostką, która zajmuje się kontrolowaniem zadań i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z polskim prawem zatrudnianie przez przedsiębiorcę od stu do sześciuset pracowników wymaga założenia w firmie jednoosobowej lub wieloosobowej komórki służby BHP z pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje. Pracodawca może samodzielnie wykonywać niektóre obowiązki służby BHP, a nalezą do nich:

 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP dla służby,
 • zatrudnienie do 10 pracowników,
 • zatrudnienie do 20 pracowników, gdzie poziom ryzyka nie jest wyższy niż trzeci, uwzględniając przepisy o ubezpieczeniu społecznym dotyczące wypadków przy pracy.

Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP jest jedynym sposobem pozwalającym uzyskać przez przedsiębiorcę uprawnień do samodzielnego przeprowadzania szkoleń dla pracowników. Końcowym etapem kursu jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, a dokładniej praktyki służby BHP, które jest niezbędne do okazania w przypadku pojawienia się w firmie inspekcji. Na czym polegają takie kursy? Na szkoleniu dla pracodawców i pracowników wykonujących zadania służby BHP nauczysz się:

 • kontrolowania przestrzegania każdego przepisu BHP, zwłaszcza norm dźwigania oraz zakładania odzieży ochronnej w zakładzie pracy, a także miejscach, w których zatrudnione osoby wykonują swoje obowiązki zawodowe,
 • umiejętności wskazywania pracowników, którzy swoim zachowaniem nie dostosowują się do zasad i norm BHP panujących na terenie przedsiębiorstwa,
 • oględzin maszyn, które nieprawidłowym działaniem mogą doprowadzić do zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników,
 • szczególnej kontroli miejsc pracy, na których zatrudnione są kobiety w ciąży, matki karmiące, ale również pracownicy młodociani i posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • analizowania informacji o wykrytych zagrożeniach na terenie firmy,
 • umiejętności efektywnego usuwania zagrożeń dla pracowników oraz przeciwdziałania im,
 • zdolności do corocznych lub półrocznych kontroli stanu bezpieczeństwa zakładu pracy,
 • opracowywania zasad i zarządzeń zakładu pracy mających na celu utrzymywać najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy podwładnych,
 • oceny ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku pracy,
 • umiejętności ustalania okoliczności i powodów, które doprowadziły do konkretnego wypadku na terenie zakładu pracy.

Kurs dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP powinien odbywać się w godzinach pracy danej osoby. Pobyt na szkoleniu powinien zostać uwzględniony w grafiku pracy i zostać wliczony do ewidencji pracowniczej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Szkolenie BHP dla pracodawców – jak często powinno się odbywać?

Szkolenie BHP dla pracodawców jest podstawowym narzędziem pozwalającym zapewnić podwładnym najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Rozliczenie pracodawców z posiadanych szkoleń zwykle przeprowadzane jest przez delegację z biura inspekcji pracy, która posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawdzania posiadanych przez przedsiębiorcę uprawnień.

Pierwsze szkolenie BHP pracodawca wykonujący zadania służby BHP powinien odbyć w terminie do sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy. Szkolenie takie powinno zostać przeprowadzone w przystępnej formie - najczęściej kursu, seminarium lub też samokształcenia kierowanego. Kurs BHP dla pracodawców i pracowników służby BHP powinno posiadać cechy szkolenia okresowego i być powtarzanie nie rzadziej niż raz na pięć lat. Warto zaznaczyć, ze ukończenie takiego kursu zwieńczone jest otrzymaniem od szkoleniowca zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP pracodawców lub pracowników służby BHP.

Czy szkolenie okresowe BHP dla pracodawców jest obowiązkowe?

Obowiązujące na terenie Polski przepisy oraz rozporządzenia jasno przekazują informację, że szkolenie okresowe BHP dla pracodawców jest obowiązkowe. Każdy pracodawca, zważając na zapiski obecne w Kodeksie pracy, jest zobligowany do odbywania okresowych szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, który jest niezbędny do jakościowego wykonywania ciążących na nim obowiązków zawodowych. Zgodnie z polskim prawem nie jest możliwe dopuszczenie do wykonywania obowiązków zawodowych osoby, która nie posiada udokumentowanych kwalifikacji oraz zdolności do bezpiecznego wykonywania pracy, a także nie rozpoznaje przepisów, zasad oraz norm obejmujących BHP.

Okresowe szkolenie BHP dla pracodawców oraz pracowników wliczanych do służby BHP ma na celu aktualizowanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo, podczas szkoleń pracodawcy na bieżąco informowani są o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, które pozwalają jeszcze bardziej zadbać o jakość i komfort pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowiązków zawodowych.

Kto może prowadzić szkolenia BHP w firmie?

Szkolenia BHP w przedsiębiorstwach mogą przeprowadzać jedynie osoby, które wyróżniają się posiadaniem właściwego zasobu wiedzy w tym temacie. Dodatkowo, szkoleniowiec powinien posiadać właściwe dla stanowiska doświadczenie zawodowe, a także przygotowanie dydaktyczne, które jest niezbędne do efektywnej realizacji programu kursu czy też szkolenia. Wymogi te określone są w obowiązującym w Polsce rozporządzeniu wydanym przez Ministra Gospodarki i Pracy.

Szkolenie BHP o charakterze okresowym w przedsiębiorstwach może przeprowadzać pracodawca lub pracownik służby BHP, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo, zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może być wydawane przez wyspecjalizowane w tym kierunku komórki prowadzące działalność szkoleniową z dziedziny BHP.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.