·3 min czytania

Urlop uzupełniający – czym jest i komu przysługuje?

Urlop uzupełniający – czym jest i komu przysługuje?

Polacy bardzo chętnie korzystają z wszelkiego rodzaju urlopów i dni wolnych od pracy. Nic bowiem nie zwiększa produktywności tak bardzo, jak krótka odskocznia od zawodowego życia. Wybieramy wówczas morze, góry, jeziora, krótki lub dłuższy wypad z rodziną albo przyjaciółmi. Z pewnością każdy żałuje tego, że świetnie spędzony czas i relaks muszą się skończyć.

Urlop a umowa o pracę

Urlop wypoczynkowy to przywilej osób zatrudnionych na umowę o pracę. To właśnie ten rodzaj stosunku prawnego podlega szczegółowym regulacjom kodeksu pracy. Prawo przewiduje różnego rodzaju sytuacje, w których pracownik może skorzystać z dni wolnych. Prócz urlopu wypoczynkowego w wielu branżach możliwe jest wzięcie tzw. urlopu na żądanie lub opiekę nad dzieckiem. Jak się okazuje, w przepisach widnieje jeszcze jedno zagadkowe pojęcie, z którym nie każdy się spotyka. To urlop uzupełniający.

Czym jest urlop uzupełniający?

Prawo pracy reguluje kwestie urlopowe w artykułach 152-173. Jest tam mowa m.in. o tym, że długość urlopu wypoczynkowego w głównej mierze zależy od stażu pracy. Standardowo pracownikowi przysługuje 20 dni wolnego w roku. Z sytuacją taką mamy do czynienia jednak wówczas, gdy zatrudniony pracuje mniej niż 10 lat. Po przekroczeniu tego okresu pracy osoba taka uzyskuje dodatkowe dni na wypoczynek, zwane właśnie urlopem uzupełniającym.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Jak obliczyć urlop uzupełniający?

Krótko mówiąc, urlop uzupełniający to nic innego, jak różnica pomiędzy uzyskanym urlopem z wyższego wymiary, a wykorzystywanym wcześniej urlopem w niższym wymiarze. Na gruncie prawa urlop uzupełniający stanowi niejako część - obok podstawy - urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć urlop uzupełniający? - takie pytanie zadaje sobie wielu pracowników. Okazuje się, że nie jest to trudne zadanie.

Urlop uzupełniający jak liczyć w praktyce

Prawo do urlopu uzupełniającego pracownik nabywa nie z początkiem roku, w którym przekroczył 10-letni staż pracy, ale w terminie zaistnienia tej okoliczności. Momentem kluczowym, w którym osobie zatrudnionej zaczyna przysługiwać prawo do wyższego urlopu, jest ostatni dzień okresu, w którym była ona uprawniona do urlopu w niższym wymiarze dni. Urlop uzupełniający wynosi zgodnie z przepisami dodatkowe 6 dni. Co w sytuacji, gdy pracownik wykorzysta urlop w niższym wymiarze i wejdzie na wyższy pułap? Wówczas ma prawo, jeszcze w tym samym roku, wykorzystać przyznane mu dni wolne. Może zdarzyć się jednak tak, że zatrudniony uzyska prawo do urlopu uzupełniającego np. w grudniu i nie będzie już możliwości wykorzystać dodatkowego okresu. Wtedy dni przechodzą na kolejny rok i zgodnie z prawem muszą być wykorzystane przez pracownika w pierwszym kwartale.

Co wlicza się do stażu pracy?

Warto wyjaśnić kwestię długości stażu pracy. To bowiem nie tylko okres, w którym pracownik jest zatrudniony, ale także czas na edukację. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się czas uczęszczania do: zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat, średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, szkoły policealnej - 6 lat, szkoły wyższej - 8 lat. Okresów nauki się nie sumuje, lecz wybiera najlepszy wariant dla pracownika. Jak więc widzimy, nie jest trudno, nawet jeśli to pierwsza praca, w miarę szybko uzyskać prawo do urlopu uzupełniającego.

Co powinien zawierać wniosek o urlop uzupełniający?

W kodeksie pracy czytamy: „Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający”. Prawo uzależnia możliwość wzięcia urlopy nie tylko od kryteriów ustawowych, ale także od złożenia przez pracownika określonego podania. Wniosek o urlop uzupełniający powinien być złożony w formie pisemnej na ręce pracodawcy. W większych firmach tego rodzaju formalnościami zajmują się pracownicy odpowiedzialni za księgowość lub kadry, którzy sprawdzają przesłanki formalne takiego wniosku.

Wniosek o urlop uzupełniający - jak napisać?

Wnioskowanie o urlop uzupełniający w istocie nie różni się niczym od zwykłego podania o urlop wypoczynkowy. Wypisuje się go na specjalnym druczku. Konieczne jest podanie danych osobowych pracownika, a także konkretnego okresu, w którym urlop ma zostać przyznany. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, a zatrudnionemu przysługują jeszcze dni wolne, pracodawca ma obowiązek pozytywnie rozpatrzyć tak złożony wniosek.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.