·4 min czytania

Wynagrodzenie zasadnicze a wynagrodzenie minimalne – czym się różnią?

Wynagrodzenie zasadnicze a wynagrodzenie minimalne – czym się różnią?

Jeżeli pracownik otrzymuje premię i dodatki, może ono być niższe. Na czym polega różnica między nimi?

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Płaca zasadnicza to podstawowy i obowiązkowy składnik wynagrodzenia. Ustala się go w umowie o pracę. Warunki określane są w regulaminach zakładowych lub układzie zbiorowym. Wynagrodzenie zasadnicze może być określone w stawce godzinowej lub miesięcznej. Wypłacane jest w całości w tej samej wysokości co miesiąc, pod warunkiem, że został on przepracowany w pełnym zakresie. Ulega natomiast obniżeniu, jeżeli pracownik był nieobecny w pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Jego wysokość może być niższa od płacy minimalnej. Stawki zgodne z regulaminem wynagradzania są ustalone i wpisane w umowie. Wyznacza się je w kwocie brutto. To od niej odliczane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Wynagrodzenie zasadnicze ile na rękę?

Pensję wypłaca się wraz z dodatkami i musi ona osiągać poziom wynagrodzenia minimalnego. Jeżeli pracownik otrzymuje niskie wynagrodzenie podstawowe, a premie są w zmiennej wysokości, pracodawca zobowiązany jest do wyrównania pensji do płacy minimalnej. Wynagrodzenie zasadnicze może być większe od pensji minimalnej. W wielu przypadkach można je negocjować.

wynagrodzenie-zasadnicze-ile-na-reke

Czym jest wynagrodzenie minimalne?

Wynagrodzenie minimalne to wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami, poniżej których nie może zejść pensja pracownika zatrudnionego na pełnym etacie. Płaca minimalna jest ustalana kwotowo i gwarantowana ustawowo. Jak kształtuje się obecnie wynagrodzenie minimalne? 2019 rok zakłada 2250 zł brutto, a stawkę godzinową ustalono na 14,50 zł brutto. Do wyliczenia bierze się pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia. Jest to zatem nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także różnego rodzaju dodatki. Doliczane są dodatki funkcyjne, stażowe, za warunki pracy itp. Kolejnym składnikiem są premie regulaminowe i nagrody oraz dodatki wyrównawcze. Jeżeli pracownikowi przysługuje odszkodowanie za skrócenie czasu wypowiedzenia, ono również wlicza się w składniki wynagrodzenia, podobnie jak ekwiwalent za urlop. Do wynagrodzenia minimalnego nie należą premie jubileuszowe, ani odprawy wypłacane pracownikom przechodzącym na rentę i emeryturę. Dodatki za pracę nocną oraz wynagrodzenie za nadgodziny i święta również nie należą do składników płacy minimalnej. Przepisy regulujące płacę minimalną dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie obejmują umów cywilno-prawnych jak umowa zlecenie, czy o dzieło.

Płaca minimalna – 2019

Przepisy w zakresie prawa pracy ulegają nieustannym modyfikacjom. Zmianie ulega również wynagrodzenie minimalne. 2019 rok przynosi wzrost aż o 150 zł. Wynika to z inflacji i skutkuje podniesieniem najniższych pensji oraz wzrostem świadczeń z nią związanych. Wyższe będą odprawy z tytułu zwolnień grupowych, dodatki za pracę w nocy oraz odszkodowania należne pracownikom. Ile wynosi najniższa krajowa? Obecnie jest to 2250 zł brutto. W porównaniu ze średnim krajowym wynagrodzeniem wynoszącym 4622,84 zł brutto, nie jest to imponująca kwota i wynosi tylko 46,6% przeciętnej pensji. Wzrosną też pensje minimalne osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze. Osoba zatrudniona na pół etatu zarobi minimum 1125 zł brutto. Minimalna stawka godzina dla osób pracujących na umowach cywilno-prawnych, wzrośnie o złotówkę i będzie wynosić 14,70 zł brutto. Osoby pracujące na umowę zlecenie nie będą mogły zarabiać poniżej 9 zł na rękę, a przy umowie o dzieło: 12 zł. Dotyczy to także osób samozatrudnionych, świadczących usługi dla firm. Ma to służyć ograniczeniu nadużywania umów cywilno-prawnych. Za nieprzestrzeganie minimalnej stawki godzinowej grożą wysokie grzywny, od 1 do 30 tysięcy zł.

placa-minimalna-2019

Kto skorzysta na podniesieniu płacy minimalnej?

Podwyżka płacy minimalnej wpłynie nie tylko na podniesienie pensji osobom najmniej zarabiającym. Skorzystają również pracownicy dopiero rozpoczynający pracę. Wcześniej, w pierwszym roku zatrudnienia otrzymywali oni 80% minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 100%. Skorzystają także osoby pracujące w nocy – do każdej godziny pomiędzy 22 a 7 otrzymają dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej. Wzrosną ponadto odprawy pracowników zwalnianych grupowo – wyniosą one aż 33750 zł. Ofiary mobbingu i dyskryminacji, a także przestoju w firmie, nie mogą otrzymać mniejszego odszkodowania od pensji minimalnej. Skorzystają także osoby, którym pensje zajął komornik – obecnie musi on tak naliczyć potrącenia, by pracownikowi pozostała pensja minimalna. Wzrośnie ponadto minimalna podstawa zasiłku chorobowego. Osoby pobierające zaliczki, mogą mieć potrącenia nieprzekraczające 25% najniższej płacy. Kary za wykroczenia służbowe nie mogą przekraczać 10%. Skala podwyżki płacy minimalnej dotyczy kilku milionów Polaków, gdyż minimalne wynagrodzenie odgrywa dużą rolę w naliczaniu różnego rodzaju świadczeń i płatności.

Różnice pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym są ogromne, gdyż to pierwsze jest podstawowym składnikiem pensji, a drugie określa jej minimalną wysokość. Każda osoba pracująca powinna mieć świadomość składników swojej pensji i wiedzieć, z czego wynika jej wysokość.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.