Praca zdalna.

Poznaj klucz do efektywnego zarządzania czasem pracy zdalnej.

Dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, zespołowa praca zdalna może być równie przyjemna i bezpieczna jak praca stacjonarna.

Wszystko możesz skonfigurować i przygotować bez wychodzenia z domu, online, przez internet!

Zacznij od ułożenia idealnego planu pracy zdalnej.

Grafik pracy zdalnej

Zdefiniuj godziny w jakich Twój zespół powinien być dostępny, aby jasno rozdzielić czas pracy zdalnej od czasu wolnego.

Określ zasady naliczania nadgodzin, aby uniknąć niepotrzebnych niedomówień i problemów. Tak, aby wszystko było w pełni transparentne, także podczas pracy zdalnie.

Wprowadź przejrzystą rejestrację czasu pracy zdalnej.

Dostępną dla każdego na home office!

Ewidencja czasu pracy zdalnej

Za pomocą przeglądarki.

Zarówno na telefonie, jak i komputerze.

Rejestracja czasu pracy zdalnej

Przez aplikację mobilną.

Do pobrania na systemy Android i iOS.

Zyskaj pełną transparentność podczas pracy zdalnej.

Lokalizacja GPS i foto-rejestracja

Foto-rejestracja i Geolokalizacja

Każde zdarzenie zawiera informacje z jakiego miejsca zostało wysłane oraz zdjęcie, zapobiegając tzw. "przyjacielskiemu odbijaniu".

Notatki przy każdym zdarzeniu

Notatki przy każdym zdarzeniu

Przypisz dowolną notatkę do każdego zdarzenia identyfikacji, zapisując pracę zadaniową.

Dodawanie statusów pracy

Dodawanie statusów pracy

Zdefiniuj własne statusy dodatkowe np. praca nad zleceniem, praca nad projektem itd.

Wykorzystaj elektroniczne wnioski urlopowe.

Kalendarz urlopowy dla pracowników zdalnych

Wprowadzając elektroniczny obieg dokumentów zautomatyzujesz zarządzanie podaniami o urlop oraz planowanie kalendarza urlopów w Twojej firmie.

Zyskasz w pełni czytelny obraz dostępności pracowników w Twojej firmie. Zaoszczędzisz swój czas oraz całego swojego zespołu.

Skorzystaj z elektronicznej obsługi Kwarantanny oraz wniosków o Pracę Zdalną!

W tym celu masz do wyboru takie wnioski jak:

Kwarantanna z L4 - jeżeli pracownik nie może pełnić swoich obowiązków to z reguły jest kierowany na Zwolnienie Lekarskie.

Kwarantanna z Pracą Zdalną - jeżeli pracownik może pełnić swoje obowiązki zdalnie.

Praca Zdalna (Home Office) - dla zachowania pełnej przejrzystości w komunikacji, pracownik może sam zawnioskować o pracę zdalną w wybranym okresie.

Integracje z programami kadrowo-płacowymi.

Niezależnie od tego, czy to praca stacjonarna czy praca zdalna, wszystkie dane z inEwi można bezpiecznie i bezproblemowo wyeksportować do najpopularniejszych programów kadro-płacowych takich jak Gratyfikant GT, Comarch Optima, R2Płatnik oraz Sage Symfonia.

Lista naszych integracji jest ciągle rozwijana, tak aby jak najlepiej wkomponowywała się w ekosystem oprogramowania każdej firmy.

  • inEwi integracja z GratyfikantGT
  • inEwi integracja z Comarch Optima
  • inEwi integracja z R2Płatnik
  • inEwi integracja z Sage Symfonia

FAQ:

Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć na temat mierzenia czasu pracy zdalnej.

Praca zdalna to sposób wykonywania pracy, który pozwala pracownikowi wykonywać swoje obowiązki poza miejscem pracy stacjonarnej, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się z pracodawcą oraz innych narzędzi pracy. Praca zdalna może być wykonywana na stałe, jako praca hybrydowa, lub w formie okazjonalnej pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej znajdują się w Kodeksie Pracy oraz innych ustawach, które regulują zasady wykonywania pracy zdalnej, przeprowadzania kontroli pracownika, procedur ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, czy też higieny pracy. W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, mogą obowiązywać dodatkowe przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

Warunki wykonywania pracy zdalnej obejmują m.in.:

umowę o pracę, która określa miejsce wykonywania pracy zdalnej, uzgodnienie z pracodawcą rodzaju pracy wykonywanej zdalnie, dostęp do odpowiednich narzędzi pracy, zapewnienie procedur ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, ewentualną potrzebę kształcenia specjalnego dla wykonywania pracy zdalnej.

Tak, pracodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli pracownika w miejscu wykonywania pracy zdalnej. Kontrola powinna być jednak proporcjonalna do potrzeb i zgodna z procedurami ochrony danych osobowych.

Tak, pracodawca ma obowiązek pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

Tak, pracownicy z niepełnosprawnością mogą wykonywać pracę zdalną, jeśli jest to możliwe ze względu na rodzaj pracy oraz potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Praca hybrydowa to forma pracy, która łączy elementy pracy zdalnej i stacjonarnej. W ramach pracy hybrydowej, pracownik może wykonywać swoje obowiązki zarówno w miejscu pracy stacjonarnej, jak i zdalnie. Praca hybrydowa może być realizowana na podstawie porozumienia zawartego między pracodawcą a pracownikiem oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej i stacjonarnej.

W przypadku okazjonalnej pracy zdalnej, pracodawca może kierować pracownika do wykonywania pracy zdalnej bądź stacjonarnej na każdorazowo uzgodnionym miejscu wykonywania pracy. Jeśli jednak chodzi o stałą pracę zdalną lub hybrydową, pracodawca i pracownik muszą zawrzeć porozumienie w tej sprawie. Zmiana formy pracy na zdalną wymaga zgody pracownika.

Pracodawca i zatrudniony powinni zawrzeć porozumienie dotyczące pracy zdalnej na piśmie, w formie papierowej lub elektronicznej. Porozumienie powinno określać miejsce wykonywania pracy, godziny pracy pracownika, zakres obowiązków, odpowiedzialność za koszty mediów i usług telekomunikacyjnych oraz inne istotne kwestie związane z wykonywaniem pracy zdalnej.

Pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków pracy zdalnej, w tym:

dostarczenie odpowiednich narzędzi pracy, zapewnienie instalacji, konserwacji i naprawy urządzeń technicznych, pomoc techniczną niezbędną do wykonywania pracy zdalnej, szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych.

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej mogą wpłynąć na obowiązujące umowy o pracę, jeśli dotyczą one wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć nowe porozumienie lub zmienić obowiązujące porozumienie, aby dostosować je do zmiany ustawy lub Kodeksu Pracy.