·5 min czytania

Bon zasiedleniowy – kto może z niego skorzystać?

Bon zasiedleniowy – kto może z niego skorzystać?

Bon zasiedleniowy – co to?

Bezrobotni, którzy spełnią pewne warunki, mogą ubiegać się o otrzymanie bonu zasiedleniowego. Jest to forma wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia, a jej celem jest poprawa sytuacji życiowej takich ludzi. Bon przyznawany jest w związku z podjęciem pracy lub założeniem działalności gospodarczej poza miejscem swojego zamieszkania. Konieczność codziennych dojazdów do sąsiedniej miejscowości potrafi zniechęcić bezrobotnego do aplikowania na wybrane stanowisko. Pieniądze wypłacane w ramach dofinansowania mają ułatwić podjęcie decyzji o przeprowadzce do innego miasta lub zrekompensować wydatki generowane przez częste przejazdy.

Możliwość skorzystania z bonu zasiedleniowego powinni rozpatrzyć bezrobotni, którzy z chęcią zmienią miejsce zamieszkania, jeżeli znajdą satysfakcjonującą pracę. Otrzymane środki pozwolą im na opłacenie wydatków wynikających z konieczności przystosowania się do życia w innym mieście. Świadczenie może być także istotną pomocą przy otwieraniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że taka forma pomocy nie obowiązuje każdej osoby pozostającej bez zatrudnienia. Co więcej, otrzymanie bonu wiążę się z koniecznością wypełnienia kilku obowiązków. Ta forma dofinansowania jest bezzwrotna, jeśli jednak wnioskodawca nie wywiąże się ze wszystkich nałożonych na niego zobowiązań, będzie musiał zwrócić otrzymane pieniądze.

Ile wynosi wysokość bonu zasiedleniowego?

Decyzję o tym, czy zostanie przyznany bon zasiedleniowy, ile wynosi i kiedy nastąpi wypłata, zawsze podejmuje starosta. Taka forma wsparcia może być udzielona wyłącznie na wniosek bezrobotnego. Oznacza to, że osoba spełniającą wszystkie wymagania nie otrzyma dofinansowania automatycznie. Bon zasiedleniowy w praktyce wymaga podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą a starostą. Dopiero wypełnienie niezbędnej dokumentacji uprawnia do otrzymania dodatkowych pieniędzy. Kwota przyznawana w ramach tego bonu nie jest stała, jednak nie może przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. W 2022 roku maksymalna wysokość tej rekompensaty pieniężnej wynosi nieco ponad 12 000 złotych. Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie może być niższe, a wpływ na jego wysokość będzie miała rzeczywista odległość od miejsca pracy. Im więcej kilometrów będzie dzielić siedzibę nowej firmy od miejsca dotychczasowego zamieszkania, tym większa szansa na otrzymanie wysokiego świadczenia.

Nie istnieje żaden taryfikator, który określałby wysokość przyznawanej rekompensaty. W każdym przypadku jest to kwestia indywidualna, którą ustala osoba rozpatrującą dany wniosek. Urzędnik podczas podejmowania decyzji dotyczącej wielkości rekompensaty może wziąć pod uwagę takie czynniki jak sytuacja na lokalnym rynku pracy, indywidualne potrzeby bezrobotnego oraz uzasadnienie wniosku o przyznanie tej formy pomocy. Dokładną wysokość bonu zasiedleniowego określa się w umowie zawieranej pomiędzy bezrobotnym a wnioskodawcą. 

Bon zasiedleniowy – komu przysługuje?

Jeżeli zastanawiasz się, co należy zrobić, aby otrzymać bon zasiedleniowy — warunki jego przyznawania są dokładnie określone i identyczne dla każdego miejsca zamieszkania. Ważne jest, aby nie wnioskować w tym samym czasie o inne dofinansowania. Otrzymanie bonu nie wyklucza otrzymywania w przyszłości różnych dodatków finansowych do podjętej pracy. Podstawowym wymogiem przyznania dotacji jest znalezienie zatrudnienia w innym mieście, najlepiej wymagającym przeprowadzki. Bardzo ważne, aby było ono oddalone co najmniej o 80 kilometrów od dotychczasowej lokalizacji. Jedynym wyjątkiem jest podjęcie pracy w miejscu położonym nieco bliżej, jednak pokonywana trasa musi zajmować przynajmniej trzy godziny dziennie. Wnioskodawca powinien udowodnić, że przemieszczenie się ze swojego mieszkania do siedziby firmy rzeczywiście zajmuje tyle czasu.

Każda osoba ubiegająca się o bon zasiedleniowy musi spełniać następujące warunki:

  • mieć poniżej 30 lat,
  • podjąć zatrudnienie lub założyć działalność poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,
  • zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny.

Bon zasiedleniowy — ile trzeba być bezrobotnym, żeby otrzymać świadczenie? Co ciekawe, czas nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Liczy się jedynie fakt rejestracji w urzędzie pracy jako osoba pozostająca bez zatrudnienia. Oznacza to, że o dofinansowanie można się starać już od pierwszego dnia oficjalnego bezrobocia. Pomocy na pewno nie otrzyma osoba, która ukończyła 30. rok, życia, ponieważ celem tego świadczenia jest aktywizacja młodych bezrobotnych.

Forma wsparcia w postaci bonu może być przyznana, jeżeli wykonywana praca zapewni co najmniej minimalne wynagrodzenie ustalone na dany rok, a zatrudniony podlega wszystkim ubezpieczeniom społecznym. Ten warunek łatwo jest spełnić dzięki podjęciu pełnego etatu na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku pracodawca musi zagwarantować zarówno minimalną pensję, jak i opłacanie ubezpieczenia. Inne formy zatrudnienia nie dają takiej gwarancji, a miesięczna stawka może być zależna od czasu pracy. W trudniejszej sytuacji znajdują się przyszli przedsiębiorcy, ponieważ ich wynagrodzenie nie jest odgórnie regulowane, a w pierwszej fazie rozwoju firma może nie przynosić zamierzonych zysków. Ostatnim warunkiem koniecznym jest utrzymanie zatrudnienia w nowym miejscu przez 6 miesięcy. Do półrocznego okresu nie wolno wliczać bezpłatnego urlopu.

Po otrzymaniu bonu zasiedleniowego bezrobotny ma 30 dni na dostarczenie dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub założenie działalności gospodarczej. W tym samym terminie należy złożyć oświadczenie o tym, że odległość nowego miejsca pracy od dotychczasowego adresu zamieszkania wynosi co najmniej 80 kilometrów. Beneficjent dofinansowania w ciągu 8 miesięcy musi dostarczyć dokument potwierdzający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu przez co najmniej pół roku. Jeśli któryś z tych obowiązków nie ostanie spełniony, należy zwrócić przyznane pieniądze w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania starosty. 

Jak należy przygotować wniosek o bon zasiedleniowy?

Wbrew pozorom, wnioskowanie o otrzymanie bonu zasiedleniowego wcale nie jest skomplikowane. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w celu złożenia wniosku, jest rejestracja jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy i zgłoszenie chęci ubiegania się o tę dotację. Niektórym osobom może przysługiwać zasiłek dla bezrobotnych. Po dokonaniu rejestracji pracownik ustali z wnioskodawcą indywidualny plan działania oraz przedstawi alternatywy, którą może być na przykład dodatek aktywizacyjny. Następnie należy wypełnić wszystkie niezbędne formalności. 

Bon zasiedleniowy — dokumenty, które należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy:

  • formularz wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie,
  • oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub oświadczenie wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej,
  • dokumenty dotyczące zabezpieczenia bonu na zasiedlenie.

Wniosek o bon zasiedleniowy można pobrać ze strony powiatowego urzędu pracy albo poprosić opiekuna osoby bezrobotnej o wydrukowanie tego formularza. W dokumencie należy podać dane wnioskodawcy, przewidywaną datę i miejsce podjęcia zatrudnienia oraz wskazać nowego pracodawcę i proponowane wynagrodzenie. Wniosek składa się równocześnie z całą resztą dokumentów. Kiedy wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi, a urząd dysponuje budżetem, to dofinansowanie powinno być przyznane. Jeżeli masz wątpliwości, czy możesz ubiegać się o bon zasiedleniowy, urząd pracy jest miejscem, w którym otrzymasz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.