·3 min czytania

Nienormowany czas pracy – kiedy ma zastosowanie?

Nienormowany czas pracy – kiedy ma zastosowanie?

Nienormowany czas pracy - co to jest?

Nienormowany czas pracy odnosi się do zadaniowego trybu pracy. W ogólnym ujęciu Kodeksu pracy czas pracy wyznacza się w trybie ośmiu godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, obowiązuje więc czterdziestogodzinny tydzień pracy. Rozdział II - Normy i ogólny wymiar czasu pracy zapisany w Kodeksie pracy, a dokładniej w Art. 129. § 1 stanowi:

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144”.

Nienormowane godziny pracy pojawiają się w momencie, gdy pracodawca wymaga od pracownika, by ten przychodził do pracy w specyficznych godzinach, wykonywał pracę w różnym przedziale czasowym. Często podyktowane jest to charakterem prowadzonego biznesu. Nienormowany czas pracy może mieć np. kierownik sklepu.

nienormowany-czas-pracy

Nielimitowany czas pracy - kto ma do niego prawo?

Nienormowane godziny pracy mają zastosowanie tylko w szczególnych warunkach. Nie od każdego pracownika pracodawca może wymagać, by ten przyjął nienormatywny czas pracy. Kto więc i w jakiej sytuacji może liczyć na nienormowany czas pracy? Spójrzmy ponownie do Kodeksu pracy:

“Art. 140. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129”.

Według artykułu 140 wynika, że nienormowany czas pracy ma zastosowanie do szczególnego rodzaju pracy lub miejsca pracy, gdy charakter wykonywanych obowiązków wymaga wykonania specjalnie ustalonych zadań.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Nienormatywny czas pracy - kogo dotyczy?

Nienormowany czas pracy dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych. W ramach nienormowanego czasu pracy mogą wykonywać pracę według ustalonego z pracodawcą czasu pracy oraz grafiku. Rezygnują wtedy z dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, do którego mieliby prawo, gdyby pracowali według normalnego czasu pracy. Jak taka sytuacja wygląda w praktyce? Np. kierownik może ustalić z pracodawcą nienormowany czas pracy, pracując danego dnia tyle godzin, ile wymaga np. sytuacja w miejscu pracy. Nie chodzi jednak o to, że taki pracownik ma pracować ponad stan. Wciąż obowiązuje go czas pracy określony w Kodeksie pracy. Może natomiast przychodzić do pracy o dowolnej godzinie i nie może domagać się od pracodawcy dodatku za godziny nadliczbowe, ponieważ sam w inne dni powinien dostosować swój czas pracy w taki sposób, by ewidencja czasu pracy zgadzała się z ustaleniem z pracodawcą.

Czy pracownik zarządzający lub kierownik komórki organizacyjnej, który wykonuje swoją pracę według ustalonego, nienormowanego trybu pracy, musi pracować również w niedziele i święta? Jeśli praca w niedzielę lub święta są nadliczbowymi godzinami pracy, a pracodawca nie przewiduje dnia wolnego w ramach pracy w te określone dni, pracownikowi należy się pełne wynagrodzenie wraz z dodatkiem za godziny pracy nadliczbowej.

Warto przytoczyć jeszcze jedną definicję z Kodeksu pracy, która mówi, że pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeśli:

“W porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w § 1; w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik”.

W tym ujęciu może być ustalony nienormowany czas pracy oznaczający godziny nadliczbowe. Taki pracownik nie podlega też standardowej ewidencji czasu pracy. Jeśli np. zakład pracy otwarty jest od godziny 6 i wszyscy pracownicy zaczynają pierwszą zmianę o tej godziny, pracownik z ustalonym nienormatywnym czasem pracy może rozpocząć pracę o dowolnej godzinie, w taki sposób by dopełnić odpowiednio swoich obowiązków.

Nienormowany czas pracy definicja - podsumowanie

Jak wynika bezpośrednio z analizy Kodeksu pracy i przywołanych artykułów, nienormowany czas pracy nie może być pomysłem na ominięcie płacenia pracownikowi za wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych, czy też w godzinach nocnych. Nienormowany czas pracy wynika ze specjalnych warunków pracy, jej rodzajem, charakterem organizacji oraz miejsca pracy. Można powiedzieć, że nienormowany czas pracy z definicji dotyczy głównie kadry zarządzającej, pracowników, którzy ustalili z pracodawcą zakres obowiązków i prawo do płynnego czasu pracy, nieraz nadliczbowej z powodu charakteru wykonywanej pracy.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.