·4 min czytania

Podatek od dywidendy – jak go rozliczyć?

Podatek od dywidendy – jak go rozliczyć?

Podatek od dywidendy – co to?

Zacznijmy od wyjaśnienia podstawowych pojęć, a mianowicie wytłumaczenia dywidendy. Co to jest dywidenda? Podmioty posiadające akcje lub udziały w spółkach mają prawo do jej otrzymania w momencie wniesienia własnego kapitału. Celem takiej inwestycji jest osiągnięcie zysku, a jednym z dochodów może być właśnie wyżej wspomniana dywidenda. Jednak w praktyce akcjonariusz nie ma pewności, czy otrzyma zysk w tej formie. Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione pewne warunki, o których więcej napiszemy w dalszej części artykułu. Teraz zajmiemy się równie ważną kwestią, a jest nią opodatkowanie dywidendy.

Jak już wspomnieliśmy, dywidenda jest dochodem otrzymywanym przez udziałowców oraz akcjonariuszy z tytułu wniesienia do spółki określonego kapitału. Oznacza to, że podlega ona zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, czyli nie pomniejsza się go o koszty uzyskania przychodu. Jeżeli odbiorcą jest osoba fizyczna, dywidenda staje się jej przychodem z kapitału pieniężnego. Natomiast podatnikiem w tym przypadku staje się spółka wypłacająca środki pieniężne akcjonariuszowi. Warto przy tym pamiętać, że dywidendy nie wlicza się do zeznania rocznego, w którym uwzględnia się dochody podlegające standardowemu opodatkowaniu. Zasady naliczania ryczałtu oraz jego wysokość reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

wyplata-dywidendy-na-jakich-warunkach

Jakie jest opodatkowanie dywidendy?

Odpowiedź na pytanie, czym jest dywidenda, umożliwia zrozumienia zasad jej opodatkowania. Zasady mające na celu doprecyzowanie odprowadzania podatków od wypłat z zysku. Miały one zostać wprowadzone już 1 stycznia 2019 roku. Jednak termin ten został przełożony na dzień 1 lipca. Zacznijmy jednak od kwestii stawki opodatkowania. Dochód posiadacza akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo–akcyjnej podlega opodatkowaniu wynoszącemu 19%. Podatek od dywidendy powinien zostać naliczony z chwilą przekazania środków osobie posiadającej akcje lub udziały w danej spółce. Pobraną na tym etapie kwotę należy przekazać na konto urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu wypłacającego dywidendę). Termin wpłaty podatku wyznacza się do 20 dnia miesiąca, który następuje po wypłaceniu środków akcjonariuszowi.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Formalności a dywidenda i podatek

W takiej sytuacji należy pamiętać o tym, jakich formalności powinny dopilnować strony transakcji, aby opłacić podatek od dywidendy. Do obowiązków płatnika należy dostarczenie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym. Termin złożenia formularza PIT–8AR został wyznaczony do końca stycznia roku następującego po przekazaniu dywidendy. Jednak warto zaznaczyć, że płatnik nie musi przekazywać tego dokumentu podatnikowi, czyli spółce, która wypłaciła mu dywidendę. Ponadto jak już wspomnieliśmy, nie musi on uwzględniać w rozliczeniu rocznym dochodu z tego tytułu. Ten obowiązek należy do płatnika.

Warto również wspomnieć, że w niektórych przypadkach dywidenda może przybrać formę rzeczową, a co za tym idzie, nie jest możliwe pobranie odpowiedniej kwoty podatku. Jeżeli wystąpi taka sytuacja, wówczas należy liczyć się z koniecznością wpłacenia na konto spółki środków odpowiadających wysokości opodatkowania. Jednocześnie trzeba pamiętać o podatku VAT, któremu w takim przypadku podlega dywidenda rzeczowa.

Wypłata dywidendy – na jakich warunkach?

Wypłata dywidendy następuje najczęściej w gotówce. W takiej sytuacji podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu. Może się również zdarzyć, że akcjonariusz otrzyma dodatkowe akcje lub inną formę rzeczową w zamian za wpłacony kapitał finansowy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wspólnik nie ma gwarancji otrzymania dywidendy. Według definicji jest to część zysku spółki, której nie przeznacza się na cele inwestycyjne. Pieniądze mogą pochodzić z kapitału zapasowego lub zysków niepodzielonych pochodzących w ubiegłych latach. Pula środków przeznaczona na wypłatę dywidendy zależy od kilku czynników. Wśród nich znajduje się: zakończenie roku obrotowego, przygotowanie i analiza sprawozdania finansowego, wydanie decyzji walnego zgromadzenia, a następnie ustalenie podziału zysku oraz dywidendy.

Według zapisów prawnych, wypłata dywidendy zależy od zysków wykazanych za ostatni rok obrotowy, powiększonych o kwoty z kapitałów rezerwowych z ubiegłych lat oraz pomniejszone o straty i kwoty z funduszy, które zostały zablokowane i nie mogą posłużyć jako środki przeznaczone na dywidendę. Szczegółowe zapisy na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 15 września 200 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037).

Wypłata dywidendy – rodzaje

W zależności od wewnętrznych decyzji firmy można wyróżnić pięć rodzajów wypłaty dywidendy. Pierwsza z nich to systematyczne przekazywanie środków na rzecz akcjonariuszy. Może się również zdarzyć, że spółka zdecyduje się na wypłatę dodatkowej dywidendy pieniężnej. Czasami pojawia się wzrost funduszy w firmie, który pozwala na przeznaczenie większych kwot akcjonariuszom. Nazywana jest ona dywidendą specjalną, co oznacza, że prawdopodobnie już się nie powtórzy. Kiedy został wykorzystany zysk lub fundusze na zabezpieczenie zobowiązań są niepotrzebne, wówczas można liczyć na otrzymanie dywidendy likwidacyjnej. Może pojawić się sytuacja, kiedy zysk w większości został przeznaczony na budżet inwestycyjny, a jedynie pozostała część będzie wypłacona jako dywidenda rezydualna.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.