·5 min czytania

Przychody z korepetycji – co zrobić, aby prawidłowo je rozliczyć?

Przychody z korepetycji – co zrobić, aby prawidłowo je rozliczyć?

Osoby, które potrafią i lubią przekazywać wiedzę, mogą z powodzeniem posiadać dodatkowe źródło dochodu. Wówczas polecane jest dla nich udzielanie korepetycji. Wśród tego pojawia się cały szereg pytań związanych z legalnością jak i kwestią rozliczania uzyskiwanych przychodów. Udzielanie korepetycji jest w Polsce pełni legalne, jednak należy wiedzieć, jak wygląda aspekt związany z opodatkowaniem i co należy zrobić, aby dokonywać tego w pełni legalnie. Przedstawiamy, jakie przychody z korepetycji można osiągać, a także w jaki sposób należy wyliczyć podatek.

Przychody z korepetycji – jak duże mogą być?

Z zasady udzielanie korepetycji może być opodatkowane na różne sposoby. Z biegiem czasu wyspecjalizowały się firmy, które zatrudniają specjalistów z danej dziedziny w celu przekazywania wiedzy uczniom. Wówczas zatrudnienie opiera się na umowie o pracę lub też zawierana jest umowa-zlecenie. Wiele osób podejmuje jednak decyzję o świadczeniu usługi na własny rachunek i zaczyna prowadzić działalność gospodarczą. Alternatywnym rozwiązaniem, dedykowanym dla osób, które udzielają korepetycji na małą skalę jest skorzystanie z działalności nierejestrowanej. Warunkiem kwalifikującym do tej możliwości jest uzyskiwanie przychodu, który w żadnym miesiącu nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Zatem w pierwszej połowie 2023 roku maksymalna granica wynosić będzie 1745 zł miesięcznie, a w drugiej połowie wzrośnie do 1800 zł miesięcznie. W konsekwencji, jeżeli osoba udzielająca korepetycji, nie chce zakładać działalności gospodarczej, to w skali miesiąca w 2023 roku nie może osiągnąć przychodu większego niż 1745 zł. Nawet jednorazowe przekroczenie tej kwoty obliguje do zarejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG w ciągu 7 dni, czego lepiej nie zaniechać.

Z zasady udzielenie korepetycji jest dodatkowym zajęciem, a nie działalnością gospodarczą, dlatego osoba, która wykonuje tę czynność nie musi dokonywać rejestracji jako przedsiębiorca. Sposób interpretacji tego zagadnienia przez Urząd Skarbowy zmienił się z czasem, bez wątpienia na korzyść podatnika. Kilka lat temu zachodziła konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej. W pozostałych przypadkach, tudzież sposobach rozliczenia podatkowego odnoszących się do osób prowadzących działalność gospodarczą, nie występują progi dochodowe uniemożliwiające rozliczenie przychodów.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Podatek od korepetycji – ile wynosi?

Wartość podatku opłaconego od udzielonych korepetycji uzależniona jest od formy opodatkowania. W przypadku świadczenia tych usług  w oparciu o umowę o pracę to podatek naliczany jest na podstawie obowiązujących w Kodeksie pracy przepisów.

Podatek od udzielonych korepetycji powinien być bezwzględnie opłacony. W ramach działalności nierejestrowanej można tego dokonać na dwa sposoby. W pierwszej kolejności można tego dokonać do 20 dnia następnego miesiąca i wówczas należy przestrzegać tej zasady. Ewentualnie można opłacić go zbiorczo po zakończeniu roku i po naniesieniu wartości do zeznania rocznego. W obu przypadkach należy przede wszystkim obliczyć podstawę podlegającą opodatkowaniu. Następnie od osiągniętego przychodu należy odjąć koszty uzyskania przychodu. Wówczas wartość przychodu należy pomniejszyć o 20%. Uzyskaną kwotę należy zaokrąglić i od tej kwoty należy wyliczyć podatek wynoszący 17%.

Korepetytor, który kupuje odpowiednie materiały umożliwiające udzielanie korepetycji, może skorzystać z odliczenia tych kwot od uzyskanych przychodów. Równolegle osoby, które udzielają korepetycji na podstawie umowy o pracę, mogą skorzystać z podstawowych odliczeń od podatku, np. podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli miejsce zamieszkania znajduje się w innej miejscowości. Z takimi możliwościami można coraz częściej się spotkać, ponieważ obecna sytuacja gospodarcza sprzyja zakładaniu tego typu działalności. Początkujący przedsiębiorcy korzystają z pomocy Inkubatorów Przedsiębiorczości. Są to miejsca, które odpowiadają za udzielanie wsparcia początkującym działalnościom. Z powodzeniem można skorzystać z rad dotyczących sposobu rozliczania, jak również zasad związanych z przyrządzeniem grafiku pracy.

Osoby, które udzielają korepetycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej muszą wybrać jedną z trzech form opodatkowania. Dotyczy to korepetytorów, którzy pomoc traktują jako stałe źródło dochodów i korepetycje mają charakter ciągły i zorganizowany. Musi stanąć przed wyborem opodatkowania na podstawie zasad ogólnych, podatku liniowego, a także opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 roku zniesiono możliwość wyboru karty podatkowej. Kwota opłacanego podatku od korepetycji w każdym miesiącu jest uzależniona od wysokości uzyskanych przychodów, a także poniesionych kosztów. Dodatkowo wpływ na to posiada także obowiązująca forma opodatkowania.

Korepetycje – do jakiej kwoty bez podatku?

W społeczeństwie panuje przekonanie, że osoba która udziela korepetycji nie musi odprowadzać podatku. Potwierdzają to liczne zapytania umieszczane w sieci w stylu: "korepetycje - do jakiej kwoty bez podatku". Należy zdementować tę informację, ponieważ korepetycje zwolnione z podatku nie są. Zatem od uzyskanych z tego tytułu przychodów należy odprowadzić podatek od korepetycji. Nawet w przypadku, gdy udzielane są w ramach działalności nierejestrowanej, należy odprowadzić podatek.

Wyjątek stanowią osoby, które obejmują obecnie wprowadzone pity "0", jeżeli forma opodatkowania udzielanych korepetycji spełnia określone warunki, zatem jeżeli korepetytorem jest osoba poniżej 26 roku życia i udziela korepetycji w ramach umowy o pracę. Ewentualnie odnosi się to do sytuacji, gdy poniesione wydatki równoważą się z uzyskanymi przychodami i w konsekwencji dochód wynosi 0 zł.

Nielegalne korepetycje – kara – ile wynosi?

W zasadzie udzielać korepetycji może niemalże każdy, bez względu na posiadane wykształcenie. Prawo tej kwestii nie reguluje, wystarczy, aby były chętne osoby do skorzystania z tych usług. Jednak istotne jest, aby osoba, która udziela korepetycji, dokonywała właściwych rozliczeń z urzędem skarbowym. W konsekwencji wszystkie przychody, które są uzyskane w trakcie roku powinny zostać rozliczone w zeznaniu rocznym o uzyskanych przychodach. Za nielegalne korepetycje kara została wyznaczona zgodnie z definicją "nieujawnionych dochodów" na podstawie ustawy o podatku dochodowym. W przypadku osób, które zostaną skontrolowane przez organ i okaże się, że nie został za korepetycje opłacony podatek dochodowy i także nie zostały uzyskane przychody wykazane w rozliczeniu, muszą one ponieść odpowiedzialność. Zazwyczaj skutkuje to nałożeniem kary na nielegalnego korepetytora oraz niesie za sobą konieczność obowiązku zapłaty należnego podatku za dany rok.

Na największe konsekwencje narażają się osoby, które pomimo przekroczenia danego progu przychodów, który uniemożliwia dalsze korzystanie z działalności nierejestrowanej, nie decydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej. Wówczas może zostać objęty nie tylko konsekwencjami o podłożu finansowym, ale także prawnymi, zatem warto nieustannie monitorować narastające kwoty przychodów za dany miesiąc.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.