Decyzja o tym, jaki rodzaj podatku wybierzemy jest ważna głównie z tego względu, że można ją zmienić zaledwie raz w roku. To dlatego wielu przedsiębiorców, nie wiedząc jeszcze, jak firma będzie prosperować przez cały rok, ma spory dylemat, na co postawić. Być może dobrym wyjściem z sytuacji będzie karta podatkowa? Czym jest i do kogo jest skierowana?


Zakładanie firmy i wybór podatku


Formę opodatkowania należy wybrać już przy samej rejestracji działalności gospodarczej. Każdy, kto chce założyć firmę, musi wypełnić formularz CEiDG - 1 i złożyć go we właściwym urzędzie gminy lub miasta. W jednym z punktów tego wniosku należy podać właśnie rodzaj podatku, jaki będzie obowiązywać danego przedsiębiorcę. Istnieją cztery warianty: zasady ogólne (17% lub 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt ewidencjonowany (różne stawki w zależności od rodzaju działalności - 3%; 5,5%; 8,5%; 17% lub 20%), a także karta podatkowa


Czym jest karta podatkowa


To jedna z najprostszych form opodatkowania, ale - co warte podkreślenia już na samym początku - zarezerwowana tylko dla wybranych firm. Karta podatkowa charakteryzuje się tym, że przedsiębiorca, który z niej korzysta, nie jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a ponadto - istnieje wyłącznie jedna stała kwota tego podatku. Jakie są dokładne stawki karty podatkowej? To zależy od decyzji urzędu skarbowego i kilku zasadniczych kryteriów. 


Kto może skorzystać z karty podatkowej


Z tego względu ten rodzaj opodatkowania jest dość wyjątkowy. Przedsiębiorcy, którzy z niego korzystają mają odmienne stawki i warunki opłacania podatków. Przy tej opcji daninę płaci się nawet wówczas, gdy firma nie osiąga żadnego dochodu. Karta podatkowa dla kogo? Zgodnie z artykułem 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym z karty mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Prawodawca podkreśla, że przedsiębiorca, który chce rozliczać się na zasadzie karty podatkowej nie może prowadzić równocześnie innej działalności. Nie ma bowiem możliwości połączenia dwóch różnych rodzajów opodatkowania, a nawet odmiennych stawek karty podatkowej. 


Karta podatkowa ustawa 


Ponadto, właściciel firmy nie może korzystać na przykład z usług podwykonawców lub osób, którzy nie są u niego zatrudnieni na umowie o pracę. Wyjątek stanowią jedynie firmy eksperckie, które świadczą specjalistyczne i ściśle określone usługi. Widzimy więc, że karta podatkowa będzie dobrym rozwiązaniem głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub podmiotów, w których każdy z pracowników ma stałe zatrudnienie. Zgodnie z przepisami karta dotyczy wyłącznie konkretnych i wskazanych branż: działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej, handlu detalicznego żywnością oraz artykułami nieżywnościowymi, usług transportowych, rozrywkowych czy też edukacyjnych. Przed założeniem firmy warto więc dokładnie prześledzić przepisy, ponieważ może okazać się, że nasza działalność nie uprawnia nas do rozliczania się na zasadzie karty. 


Karta podatkowa stawki - jak zgłosić?                                    


Aby móc korzystać z karty podatkowej nie wystarczy wpisanie tego do wspomnianego formularza CEiDG - 1. Przy tym rodzaju opodatkowania niezbędne będzie udanie się do właściwego urzędu skarbowego. To bowiem w gestii fiskusa leży podjęcie decyzji co do proponowanej stawki podatku oraz zasad, na jakich przedsiębiorca będzie się musiał rozliczać. Jeśli dana osoba prowadzi już firmę i chce być opodatkowana według karty, powinna dostarczyć druk PIT-16. Ma na to czas do 20 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku nowych przedsiębiorców należy to zrobić jeszcze przed rejestracją podmiotu gospodarczego. 


Karta podatkowa – limity


Stawka podatku jest niezależna od osiąganych przez przedsiębiorcę dochodów. Na decyzję fiskusa w sprawie przyznania karty trzeba czekać miesiąc. Podatnik nie może sam zaproponować wysokości stawki, o niej decyduje naczelnik urzędu skarbowego, którego wiążą przepisy rozporządzenia. Od czego zależy wielkość podatku? Przede wszystkim od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych osób, a nawet wielkości czy liczby mieszkańców w mieście, w którym funkcjonuje dany podmiot gospodarczy. 


Karta podatkowa limit - co jeszcze warto wiedzieć?


Czy podatnik ma możliwość odwołania się od decyzji naczelnika urzędu skarbowego, jeśli uzna stawkę za zawyżoną? Przepisy dopuszczają taki krok. W tym celu musi złożyć wniosek i uzasadnić swoje zdanie. Kluczowe może okazać się w tej materii powołanie na konkretny przepis, który - zdaniem przedsiębiorcy - dopuszcza do podjęcia decyzji o niższej stawce. 


Jakie obowiązki spoczywają na właścicielu firmy w związku z rozliczaniem się na zasadach karty podatkowej? Okazuje się, że stosunkowo niewielkie w porównaniu do przedsiębiorców opodatkowanych na innych zasadach. Warto wspomnieć o tym, że podatnik nie musi prowadzić ewidencji przychodów i rozchodów ani uiszczać zaliczek na podatek dochodowy. Nie jest także zobligowany do składania zeznań podatkowych. Musi za to zachowywać wszelkie rachunki i faktury. Termin zapłaty podatku mija w przypadku karty 7. dnia każdego miesiąca.  


Jak zrezygnować z karty?


Przedsiębiorca może podjąć decyzję o rezygnacji z karty podatkowej, ale zgłoszenie takiego faktu jest możliwe wyłącznie do 20 stycznia roku następnego. Po rezygnacji z karty dochód z firmy będzie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że właściciel zmieni formę na inną. Rezygnacji dokonuje się we właściwym urzędzie skarbowym, a także zaznaczając ten fakt we wniosku CEiDG - 1. Jest jeszcze jedna sytuacja, w której można wycofać się ze stosowania karty podatkowej. Mowa o przypadku, gdy przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją w sprawie stawki. Na zrzeczenie się stosowania karty ma wówczas 14 dnia od doręczenia postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.