·5 min czytania

Kwarantanna podczas delegacji – jakie procedury obowiązują?

Kwarantanna podczas delegacji – jakie procedury obowiązują?

Kwarantanna to słowo, które wzbudza ogromne poruszenie – i to od początków epidemii koronawirusa. Czy jednak podlega jej pracownik na delegacji? Przeczytaj i dowiesz się, jak długo musi on odbywać się kwarantanna, co z pracą oraz jak je obie połączyć. Podpowiadamy również, jakie obowiązki i prawa przysługują pracownikowi, który w trakcie delegacji jest na kwarantannie!

Kwarantanna – ile trwa?

Obecnie kwarantanna została skrócona do 10 dni. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach inspekcja sanitarna może ją skrócić, np. po okazaniu negatywnego wyniku testu na koronawirusa, który zrobiono w trakcie odbywania kwarantanny. Niestety może ona zostać również i przedłużona, np. u osób, które miały kontakt z chorymi na koronawirusa. Co więcej, taką 10-dniową kwarantannę muszą również odbyć pracownicy, powracający do Polski z obszarów występowania koronawirusa SARS-CoV-2. w tym trakcie mają oni obowiązek pozostać w domu oraz poinformować o tym właściwą Powiatową Stacją Sanitarną. Zgodnie z przepisami kwarantannie tej nie muszą jednak podlegać osoby, które przyjeżdżają do Polski w celach służbowych z krajów sąsiadujących. Warunkiem zwolnienia z odbywania 10-dniowej kwarantanny jest przedstawienie przez pracownika zaświadczenia wystawionego przez jego pracodawcę, który potwierdza, że przyjeżdża on do Polski w celach zawodowych. Warto również dodać, że powyższe zasady nie obowiązują osób zaszczepionych oraz tzw. ozdrowieńców, którzy po przekroczeniu polskiej granicy nie muszą odbywać kwarantanny.

Kwarantanna – co z pracą w tym czasie?

Z perspektywy wielu pracowników korzystniejszym pod względem finansów rozwiązaniem byłoby to, by złożyć elektroniczny wniosek urlopowy i zrobić sobie urlop wypoczynkowy w trakcie kwarantanny. Jest tak, ponieważ jest on pełnopłatny.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kwarantanna – co z pracą?

W przypadku podróży służbowej wygląda to jednak inaczej – jeżeli są oni bowiem w delegacji zagranicznej do Polski – po przedstawieniu zaświadczenia od pracodawcy, nie muszą oni odbywać kwarantanny. W praktyce więc mogą oni od razu przystąpić do pracy. Z kolei pracowników delegowanych z Polski w zagraniczną podróż służbową, obowiązują przepisy państwa, na którego terenie pracownik przebywa. Teoretycznie jednak nawet jeżeli z przyczyn niezależnych od siebie, nie może on opuścić pokoju do końca trwania kwarantanny – istnieje możliwość pracy zdalnej.

Przymusowa kwarantanna a praca – jak to pogodzić?

Zastanawiasz się nad tym, jak wygląda kwarantanna po powrocie a praca? Czy da się połączyć te dwie rzeczy? Do chwili obecnej nie ma żadnych przepisów, które uregulowałyby tą kwestię. Oznacza to, że skierowanie pracownika do pracy w trybie home office jest prawnie dozwolone. W rzeczywistości jednak wszystko zależy od samopoczucia pracownika.

Przymusowa kwarantanna a praca

Zgodnie z Ustawą z dn. 22 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID­­‑19 czytamy, że praca zdalna w trakcie kwarantanny jest możliwa. W art. 4h. 1. wspomniano, że "osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie". Co więcej, mogą oni również "otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie".

Nakaz pracy na kwarantannie

Czy pracodawca może wymusić na swoim pracowniku to, by w trakcie kwarantanny pracował? Odpowiedź brzmi nie, nie ma on ku temu żadnych podstaw prawnych. Jeżeli jednak pracodawca wywiera w tej sprawie na zatrudnionych dużą presję, pracownik zawsze może skorzystać z prawa do zaległego urlopu, jaki przysługuje przy pracy zdalnej. W ramach umowy o pracę i opłacanej składki zdrowotnej osobie zatrudnionej przysługuje także od 20 do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Kwarantanna podczas delegacji – prawa i obowiązki pracownika

Każdemu pracownikowi, który w okresie pandemii zostaje wysłany w delegację, przysługuje szereg praw i obowiązków. Zacznijmy od tego, że jeszcze zanim wyruszy on w podróż służbową, ma on prawo odmówić pracodawcy wyjazdu do kraju, w którym panuje epidemia koronawirusa. Jeżeli jednak się zgodzi – pracodawca musi mu zagwarantować takie same warunki zatrudnienia w kraju przyjmującym pracownika. W praktyce więc dotyczy to m.in.: wynagrodzenia, minimalnego czasu odpoczynku, maksymalnego czasu pracy, minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych itd. To jednak jeszcze nie wszystko. Pracodawca musi bowiem odpowiednio wcześniej poinformować o planowanej delegacji administrację kraju, który ma przyjąć delegowanego pracownika. Odbywa się to na podstawie złożenia wniosku PD A1, który można pozyskać z zakładu ubezpieczeń społecznych w kraju, w którym pracownik jest ubezpieczony. Warto również zaznaczyć, że w zależności od danego państwa mogą się zmieniać obowiązujące pracowników restrykcje i obowiązki. Poniżej wyjaśnimy, jak wygląda to w przypadku pracowników jadących w delegację do Belgii, Niemiec oraz Norwegii.

Belgia

Podróże służbowe w Belgii są dozwolone. Pracownicy wyjeżdżający w delegację do tego kraju, muszą posiadać oświadczenie (Déclaration sur l’honneur), które jest związane z formularzem lokalizacji pasażera (Passenger Locator Form). Przyjeżdżając do Belgii, muszą oni jednak okazać negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR), który zrobiono na 72 godziny przed przyjazdem do kraju. Powinien on być wystawiony w języku angielskim, niderlandzkim, francuskim lub niemieckim. Po okazaniu negatywnego wyniku testu, podróżujący po kraju są zwolnieni z konieczności odbycia kwarantanny. Nie dotyczy to jednak osób w podróży służbowej, które posiadają wystawiony przez pracodawcę dokument z numerem BTA.

Niemcy

Rząd Niemiec uznał Polskę za obszar podwyższonego ryzyka, w związku z czym przed wyjazdem pracownika do Niemiec należy zgłosić wyjazd, a na 48 godzin przed wyjazdem wykonać test. Pracownicy wyruszający w podróż służbową przed wjazdem do Niemiec muszą przedstawić negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu, który sprawuje kontrolę. Z obowiązku wykonywania testu są zwolnione osoby, które:

  • Jedynie przejeżdżały przez obszar zwiększonego ryzyka zakażeniem bez postoju;
  • Są w tranzycie;
  • Zawodowo przewożą osoby, towary i dobra, a na terenie Niemiec nie spędzają więcej niż 72 godziny;
  • Posiadających zgodę właściwego urzędu ds. zdrowia ze względu na powód wjazdu.

Norwegia

Na końcu warto również wspomnieć o Norwegii, gdzie od 3 grudnia zaostrzono przepisy i wszystkie osoby przekraczające jej granicę muszą zarejestrować swoją podróż. Podróżujący z unijnym certyfikatem COVID nie mają obowiązku kwarantanny, ale muszą one wykonać test na przejściu granicznym. Osoby bez certyfikatu muszą zarejestrować swoją podróż, okazać negatywny wynik testu (wykonanego na 24h przed wjazdem do kraju), wykonać test na przejściu granicznym oraz przejść 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny zwolnione są osoby, które posiadają ważny koronasertifikat – czyli unijny certyfikat COVID. O tym, gdzie ma odbyć się kwarantanna pracownika, decyduje dana gmina, która opłaca pobyt pracownika – o ile nie zapewnia go pracodawca. Zgodnie z prawem pracownik powinien mieć do dyspozycji obiekt z osobną łazienkę i kuchnią do przygotowywania posiłków, pokojem oraz dostępem do Internetu i TV. Lokal ten powinien również zostać zatwierdzony przez Arbeidstilsynet – norweską Inspekcję Pracy.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.