·5 min czytania

Nieprzekazanie PIT-11 – jakie mogą być konsekwencje?

Nieprzekazanie PIT-11 – jakie mogą być konsekwencje?

Obowiązek złożenia PIT-11 – na kim ciąży?

To po stronie pracodawcy leży obowiązek związany z prawidłowym wystawieniem i przekazaniem swoim pracownikom dokumentu, jakim jest PIT- 11. Ostatecznym terminem przekazania PIT-11 jest ostatni dzień lutego, każdego roku. Jedynym odstępstwem, które przesunie tę datę, jest sytuacja, kiedy ostatni dzień lutego wypada w dzień wolny od pracy, wtedy automatycznie przesunięciu ulega także ostateczna data dostarczenia dokumentu do pracownika.

PIT- 11 to deklaracja, która otrzymują osoby, które świadczą pracę na rzecz pracodawcy, na tym dokumencie zawarte są wszystkie informacje o tym, jaki dochód osiągną pracownik u danego pracodawcy, a także wysokość potrąconych składek, a także zaliczek na podatek dochodowy. Co ważne, to na pracowniku ciąży obowiązek, który polega na tym, żeby złożyć rozliczenie w narzuconym przez urząd terminie. Istnieje jeden wyjątek od tej sytuacji – kiedy pracownik jest rozliczany przez zakład pracy. Nadal jednak to na pracowniku ciąży obowiązek dopilnowania wszystkich terminów, to on będzie z nich rozliczony i to zatrudniony poniesie ewentualne konsekwencje związane z niedotrzymaniem terminu.

Ważne więc jest to, do kiedy pracodawca musi dać PIT, jednak dopilnowanie i ewentualne zgłoszenie niedotrzymania terminu, tego do kiedy pit od pracodawcy powinien się znaleźć u zatrudnionego, leży po jego stronie. Urzędników pracujących w urzędzie skarbowym, nie będzie interesował fakt, że pracownik nie został rozliczony z winy pracodawcy, cała odpowiedzialność, za zaistnienie tego faktu spadnie na niego, a poniesienie konsekwencji przez pracodawcę nie zmniejszy, w żaden sposób odpowiedzialności podatnika. To podatnik musi sprawdzić, czy płatnik dopełnił ciążących na nim obowiązków. Nie tłumaczy go fakt niedotrzymania terminu przez pracodawcę, nawet jeżeli wiemy, do kiedy pracodawca musi dać PIT pracownikowi, a ten nie spełnił swojego obowiązku.

PIT-11 – jak go rozliczyć?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest u jednego pracodawcy rozliczenie PIT-11 jest naprawdę proste i nie przysparza nawet niedoświadczonym podatnikom zbyt wielu trudności. Największa liczba podatników rozlicza się na podstawie PIT-36 i PIT-37. Informacje o osiągniętym przez pracownika dochodzie, potrąceniach, zaliczkach na podatek, pracodawca zobowiązany jest umieścić na PIT-11, który dostarcza dwutorowo – do urzędu skarbowego, jak i do pracownika. Może się to obyć w dwojaki sposób – dokument może być przekazany drogą elektroniczną, jak i tradycyjną – listowną. Kiedy podatnik zastanawia się jak rozliczyć PIT-11, na szczęście nie jest to zbyt skomplikowane. PIT-11 jak rozliczyć – konieczne jest uwzględnienie danych na nim zawartych w rozliczeniu rocznym, które podatnik składa w urzędzie skarbowym na dokumencie np. PIT-36 i PIT-37.

Jaki jest czas na rozliczenie PIT-u 11?

Po stronie pracodawcy leży złożenie PIT-11 w urzędzie skarbowym do końca stycznia (chyba że ostatni dzień stycznia przypada na niedzielę, wtedy ten termin przesuwa się na 1 lutego), a pracownikowi do końca lutego. Kiedy pracownik otrzyma PIT-11 drogą elektroniczną albo tradycyjną, listową, od tej chwili ma możliwość samodzielnego rozliczenia się z fiskusem. Ma na to czas do końca kwietnia. Jeżeli pracownik zatrudniony jest tylko u jednego pracodawcy, sprawa jest niezwykle prosta.

Ustawodawca, wykonał ogromny ukłon w stronę podatników, udostępniając im usługę Twój e-pit. Dzięki temu cała procedura składania deklaracji została mocno uproszczona. Jeżeli pracownik, zatrudniony jest u jednego pracodawcy, tak naprawdę jego rola przy rozliczaniu się jest zmarginalizowana, sprowadza się jedynie, do zatwierdzenia rozliczenia widniejącego w usłudze Twój e–pit. Takie rozwiązanie jednak jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik nie korzysta z żadnej ulgi np. rodzinnej, czy ze względu na niepełnosprawność. W przypadku chęci skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych podatnik musi samodzielnie dostarczyć do urzędu skarbowego rozliczenie, uwzględniające naniesione przez niego zmiany. Wiele osób zbyt ufnie podchodzi to usługi Twój e–pit, uważając, że nie musi już wykonywać ze swojej strony żadnego ruchu. Niestety jednak system niejednokrotne sam nie akceptuje utworzonego przez siebie rozliczenia, podatnik zawsze dla pewności powinien potwierdzić prawidłowość rozliczenia samodzielnie to najprostszy sposób na to, jak rozliczyć PIT-11.

Jak sprawdzić, czy pracodawca wysłał PIT do US?

Większość podatników orientuje się w najprostszych terminach oraz terminologii związanej z rozliczeniem w urzędzie skarbowym. Niewielu z nas jednak ma rozeznanie w bardziej skomplikowanych sprawach oraz tym, jak rozliczyć rozmaite podatki np. ten od dywidendy. Wiele trudności może też przynieść skontrolowanie pracodawcy, czyli wiedza o tym, jak sprawdzić, czy pracodawca wysłał PIT do US. Najprostszą drogą do tego okazuje się znowu nowa platforma Twój e-pit, która umożliwi nam sprawdzenie interesujących nas informacji. Jeżeli więc zastanawiasz się, jak odzyskać pit wysłany przez Internet, wystarczy zalogować się na platformie, używając do tego danych zawartych na bieżącym PIT-11 lub tych z zeszłorocznego rozliczenia z fiskusem w celu uwierzytelnienia i wejście w zakładkę „lista dokumentów”, następnie sprawdzenie zawartych tam informacji.

Czy brak PIT-u można zgłosić do urzędu skarbowego?

Niezwykle ważne jest posiadanie wiedzy, co jeśli pracodawca nie wyślę PIT-u ani do nas, ani do urzędu skarbowego. Obowiązkiem pracodawcy jest wywiązanie się z tego, jest to zagrożone sprawą karną skarbową, wiąże się także z poniesieniem konsekwencji, za niedopilnowanie tej ważnej powinności. Nie zmienia to jednak faktu, że podatnik nie ma możliwości dokonania rozliczenia z urzędem skarbowym bez danych zawartych na tym dokumencie. Pracownik, który nie otrzymał PIT-11 powinien bezzwłocznie skontaktować się z pracodawcą, najlepiej drogą listową – wysyłając ponaglenie listem poleconym. Jeżeli takie postępowanie także nie przyniesie pożądanego skutku – pracodawca nadal nie prześle PIT-11, nie zwalnia to podatnika ze złożenia deklaracji do końca kwietnia. Należy to zrobić, przyjmując wartości szacunkowe i później, już po otrzymaniu rozliczenia od pracodawcy, wykonuje się korektę zeznania, nanosząc dokładne dane.

Wiele dokumentów, które należy złożyć w urzędzie skarbowym, jest popularnych i większość z nas orientuje się, kiedy są terminy ich złożenia, inne z kolei są mniej popularne jak np. PIT-2. Warto więc na bieżąco śledzić przepisy skarbowe, które nas dotyczą, ponieważ nieznajomość prawa szkodzi i niewiedza nie zwalnia nas w żaden sposób z ciążących na nas obowiązkach.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.