·4 min czytania

Wolontariat pracowniczy, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu

Wolontariat pracowniczy, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce

Wolontariat pracowniczy – jaka jest jego definicja?

Wolontariat pracowniczy definicja dotyczy działań związanych z działalnością społeczną pracowników, która jest angażowana przez danego pracodawcę. Dzięki temu osoby te wykonują określone zadania z zakresu swoich umiejętności związanych z pracą lub nie. Rolą pracodawcy jest czynne wspieranie oraz inicjowanie podejmowanych działań z szerokiego zakresu. Wolontariat ten definiowany jest jako działania wykonywane dobrowolnie oraz nieodpłatnie, dla dobra i na rzecz ogółu.

Wolontariat pracowniczy może być wspierany przez pracodawcę na różne sposoby. Najczęściej dotyczy to zakresu czasowego, w momencie gdy pracodawca zezwala na realizację działań związanych z wolontariatem także w czasie pracy. Dodatkowo zapewnia on niezbędne zaopatrzenie finansowe oraz pozyskuje fundusze, które mogą być wykorzystane podczas realizacji tych zadań, a także wszelkie inne zasoby, które mogą być spożytkowane podczas wolontariatu. Najczęściej zakres ten obejmuje użyczenie samochodu służbowego, sprzętu służbowego czy biurowego, ale nie tylko.

Warto w tym miejscu podkreślić również fakt, iż działania te nie muszą być wykonywane we wszystkich trzech obszarach, natomiast aby mogły być one nazwane wolontariatem pracowniczym jako faktycznym, powinno dotyczyć przynajmniej jednej z wyżej wymienionych czynników - czasu pracy, funduszy lub też zasobów firmowych.

Wolontariat pracowniczy przepisy na obecny moment nie regulują dokładnie tego zakresu. Opisują go jednak ogólne regulacje dotyczące wolontariatu jako ochotniczej działalności wolontariuszy precyzowanej ustawą z 24 kwietnia 2003 roku tj. Dz. U. Nr 96 poz. 873 O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W razie jakichkolwiek potrzeb związanych z wolontariatem pracowniczym warto skorzystać z zapisów powyższych regulacji.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę brak dokładnego doprecyzowania odnośnie pracowniczego wymiaru wolontariatu, warto wesprzeć się również aktualnymi zapisami pochodzącymi z Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Pracy.

Czy pracownicy zaangażowani w wolontariat pobierają pensję?

Wolontariat pracowniczy - co to jest? Jest to działanie na zasadach podobnych do tradycyjnego wolontariatu, stąd też dotyczą go uregulowania z tego zakresu. Wolontariusz działający w ramach działań pracowniczych nie otrzymuje za nie żadnego wynagrodzenia (także dodatkowego), co jest w pełni zgodne z ideą dobrowolności i braku odpłatności wykonywanych zadań. Osoba ta może jednak otrzymywać odpowiednie świadczenia, także w formie nagród lub innych dodatków. Nie są one jednak odpowiednimi środkami stosowanymi w zamian za wykonaną pracę, lecz dodatkowymi pomocami w różnej formie. Możliwe jest również dokładne określenie obowiązujących nagród, które przysługują wolontariuszom w zamian za pełnione przez nie zadania i podejmowane działania. Nie jest to jednak regułą i dotyczy indywidualnych przypadków.

Co daje wolontariat pracowniczy w praktyce?

Wolontariat pracowniczy w praktyce słusznie uzupełnia strategie danego przedsiębiorstwa oraz pomaga integrować pracowników wobec istotnych kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych. Dodatkowo jego założenia doskonale wpisują się w idee społecznej odpowiedzialności biznesu, której strategie realizowane są przez wiele podmiotów. Dzięki temu zarówno pracowniczy jak również pracodawcy zyskują wiele korzyści, niemożliwych do uzyskania w inny sposób. To ważne kwestie, które mają duże znaczenie także z uwagi na doświadczenie oraz nabywanie nowych, cennych umiejętności na stanowisku pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR, to odpowiednio określona strategia dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem istotnych interesów społeczeństwa, kwestii ochrony środowiska czy pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami. Dlatego też w jego aspekty dobrze wpisują się zasady wolontariatu pracowniczego, z którym jednoznacznie się wiążą. Jeśli pracodawcy szukają dodatkowych sposobów na angażowanie pracowników w nowe, rozwijające zadania, powinni oni z pewnością sprawdzić możliwości wolontariatu. Biorąc pod uwagę uregulowania oraz charakter, ten typ wykonywanych działalności dotyczy wielu możliwości działań, a także ma swój stały charakter oraz uwarunkowania.

Wolontariat pracowniczy - cechy:

 • dobrowolność,
 • świadome działanie,
 • brak wynagrodzenia,
 • możliwość uzyskania nagród lub świadczeń,
 • działanie na rzecz osób, instytucji lub organizacji pozarządowych,
 • działania w różnych obszarach.

Poprzez uczestnictwo w wolontariacie pracownicy korzystnie wpływają na swoje umiejętności pracy w grupie, a także pozytywnie oddziałują na relacje pomiędzy sobą. Dzięki temu wykonywana przez nich praca w danym teamie jest o wiele sprawniejsza i bardziej wydajna. To bardzo ważne cechy zarówno dla pracodawców, jak i również ich podwładnych.

Wolontariat ten może być realizowany w dowolny sposób, zgodnie z potrzebami lub oczekiwaniami biznesu, gospodarki czy społeczeństwa. Nie ma odgórnie ustalonych ram czy zakresu tych działań. Są one dowolnie stosowane oraz dotyczyć różnych prac w obrębie firmy lub poza nią.

Wolontariat pracowniczy - przykłady to między innymi:

 • szkolenia,
 • kursy,
 • spotkania i konsultacje biznesowe,
 • organizacje zbiórek,
 • pomoc o charakterze społecznym,
 • pomoc biurowa,
 • usługi remontowe itd.

Dodatkowo często istnieje możliwość przekazywania określonych środków finansowych jako wsparcia w ramach wolontariatu na dany cel, czyli odpisy od pensji. Zadania związane z wolontariatem biznesowym zapewniają także korzyści dla pracownika, który pozytywnie poszerza swoją wiedzę oraz zdobywa nowe umiejętności.

Działania te charakteryzują się również dokładnymi informacjami na temat wykonywanych działań, takimi jak, chociażby ramowy program wolontariatu pracowniczego czy regulamin obejmujący prawa i obowiązki wolontariusza.

O czym należy pamiętać, podejmując współpracę z organizacją pozarządową?

Podejmując współpracę z organizacją pozarządową, warto dokładnie sprawdzić prawa i obowiązki wolontariusza, a także dokładny regulamin oraz inne niezbędne kwestie. Wszystkie mogą mieć znaczenie podczas późniejszego wywiązywania się z określonych zadań. Warto wybrać odpowiedni zakres, który pasuje do umiejętności, rodzaju wykonywanej pracy czy innych czynników. Dzięki temu okres wolontariatu będzie ciekawym i pozytywnym wspomnieniem oraz nie dostarczy żadnych problemów i niejasności.

Wolontariat pracowniczy dotyczy realizacji różnych zadań z zakresu pracy biznesowej, społecznej, środowiskowej, ale nie tylko. Dzięki temu zapewnia on różnorodne zadania, które mogą być wykonywane przez każdego pracownika, niezależnie od jego kompetencji czy personalnych umiejętności. To również ważna lekcja w rozwoju każdego pracownika, która z pewnością pozytywnie zaprocentuje. Choć jego wykonywanie może być związane z dodatkowymi obowiązkami, to warto ten czas dobrze wykorzystać.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.