·6 min czytania

Body leasing – na czym polega leasing pracowników?

Body leasing – na czym polega leasing pracowników?

Problem braków kadrowych dotyczy coraz więcej przedsiębiorstw. Wiele firm ma też trudności z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Rozwiązaniem w ich przypadku może być leasing pracowniczy. Na czym polega leasing pracowniczy i kiedy warto z niego skorzystać? Czy jest tym samym co outsourcing pracowniczy?

Leasing pracowniczy – co to jest?

Body leasing, czyli leasing pracowniczy określić można jako formę wypożyczenia pracownika przez jedną firmę innej firmie w celu realizacji konkretnych zadań. Obie strony, czyli leasingodawca i leasingobiorca zawierają ze sobą umowę leasingu pracowniczego określającą konkretne zasady i warunki takiego wypożyczenia. Na czas wypożyczenia udzielany jest pracownikowi urlop bezpłatny w macierzystej firmie. Umowa leasingu pracowniczego zawierana między firmami musi określać czas wypożyczenia, typ pracy, opis zajmowanego stanowiska, a także zakres obowiązków. Body leasing często oferowany jest przez agencje pracy tymczasowej. To one formalnie zatrudniają pracowników, a następnie wypożyczają ich do zainteresowanych firm. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które zwiększają zatrudnienie sezonowo. Kiedy jeszcze przedsiębiorcy decydują się na wynajem pracowników? Przykładem może być tu potrzeba zastąpienia pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim bądź potrzeba pozyskania pracownika z konkretnymi kwalifikacjami, których zatrudnieni na stałe pracownicy w firmie nie posiadają. 

Jak wspomniano, taka forma współpracy cieszy się coraz większą popularnością. Wynika to z kilku konkretnych powodów. Po pierwsze, body leasing daje możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników niemal natychmiast bez dodatkowych kosztów. Firma nie musi przeprowadzać żmudnego procesu rekrutacji. Po drugie, takie rozwiązanie wiąże się zarówno z oszczędnością czasu, jak i pieniędzy. Proces rekrutacji, badania medycyny pracy i szkolenie BHP jest po stronie agencji pracy tymczasowej. Przedsiębiorstwo pozyskuje pracownika, który od razu gotowy jest do podjęcia pracy. Po trzecie, jeśli wypożyczony pracownik sprawdzi się, firma ma możliwość jego zatrudnienia u siebie na stałe. To dobra dla firmy możliwość sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Wiąże się z mniejszymi kosztami i formalnościami w porównaniu z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę na okres próbny.

Leasing pracowniczy może nieść też korzyści dla pracowników. Tymczasowa praca u innego pracodawcy sprzyja pozyskaniu nowych doświadczeń i kompetencji zawodowych, pozwala utrzymać ciągłość zatrudnienia, a także daje możliwość zdobycia stałej pracy u innego pracodawcy, jeśli strony będą zadowolone ze współpracy.

Jakie są rodzaje leasingu pracowniczego?

leasing-pracowniczy

Wyróżnia się dwa rodzaje leasingu pracowników. Mowa tu o leasingu indywidualnym oraz o leasingu za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. 

W pierwszym przypadku wypożyczenie pracownika realizowane jest między dwoma prywatnymi przedsiębiorstwami. Obie firmy ustalają warunki takiego wypożyczenia i na tej podstawie organizują między sobą opisywaną współpracę. Do takiej sytuacji często dochodzi wówczas, kiedy w jednej firmie następuje okres zmniejszenia intensywności pracy, natomiast w drugiej – odwrotnie. Wówczas pierwsza firma wypożycza pracownika lub pracowników drugiej. 

Drugi rodzaj body leasingu to leasing za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. W takim przypadku przedsiębiorstwo zainteresowane wypożyczaniem pracowników nawiązuje współpracę z agencją pracy tymczasowej, która zajmuje się zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i ich wypożyczaniem przedsiębiorstwu, z którym współpracuje. Warto podkreślić, że w przypadku tego drugiego rozwiązania leasingobiorca nie musi prowadzić dokumentacji pracowniczej. Choć np. sam grafik pracy ustala oczywiście pracodawca użytkownik. Wskazać tu warto na jeszcze jedną różnicę. W przypadku leasingu indywidualnego firma będąca leasingobiorcą wypłaca wypożyczonemu pracownikowi wynagrodzenie. Z kolei w przypadku leasingu za pośrednictwem agencji tymczasowej, to właśnie na agencji spoczywa obowiązek wypłacania wynagrodzenia.

Leasing pracowników a outsourcing – podobieństwa i różnice

Leasing pracowników i outsourcing to pojęcia, które często są ze sobą mylone. Nierzadko używane są zamiennie, co także jest błędem. Tymczasem są to usługi, które w dużym stopniu różnią się od siebie. W przypadku outsourcingu mowa jest tu o zleceniu jakiegoś konkretnego zadania podwykonawcy. To firma zewnętrzna odpowiada za realizację powierzonego jej zadania. Przedsiębiorstwo takie zlecające określone zadania firmie outsourcingowej nie przyjmuje do swojej organizacji żadnych pracowników. Innymi słowy, outsourcing polega na zleceniu przez jedną firmę wykonania określonych zadań drugiej firmie (firma outsourcingowa). Przykładem może być tu outsourcing usług kadrowo-płacowych, który polega na zleceniu prowadzenia kadr i płac firmy wybranemu biuru księgowemu. Wówczas to wynajęte biuro odpowiedzialne jest choćby za taką funkcję jak rejestracja czasu pracy. Inaczej wygląda to w przypadku leasingu pracowników. Nawiązując do wspomnianego przykładu, leasing pracownika polegałby na wypożyczeniu specjalisty ds. kadr i płac przez firmę z biura rachunkowego, które taką usługę by oferowało. Taki specjalista pracowałby przez okres wypożyczenia w przedsiębiorstwie, które skorzystało z leasingu pracownika.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Co o leasingu pracowników mówią przepisy prawa?

Zasady leasingu pracowniczego określa Kodeks pracy, a konkretnie art. 174. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pisemną zgodą pracownika pracodawca może mu udzielić bezpłatnego urlopu i oddelegować go do pracy w innej firmie. Oznacza to, że stosunek pracy w macierzystej firmie ulega zawieszeniu, a pracownik podpisuje z drugą firmą umowę o pracę tymczasową. Jeśli jednak chodzi o leasing za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, to w tym przypadku stosowana jest Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jak wspomniano, aby wynajem pracowników był możliwy, konieczne jest podpisanie stosowanej umowy. Zgodnie z przepisami musi ona określać dokładny czas wypożyczenia, rodzaj pracy i zakres obowiązków wypożyczanego pracownika, a także wysokość wynagrodzenia. Na koniec warto jeszcze kilka słów powiedzieć o tym, ile kosztuje leasing pracowniczy. Ogromną zaletą omawianego rozwiązania są właśnie dość niskie koszty. Są one znacznie niższe choćby w porównaniu z zatrudnieniem pracownika na klasyczną umowę o pracę. Cała obsługa kadrowo-płacowa, w tym ewidencja czasu pracy, leży po stronie leasingodawcy. Ile konkretnie kosztować będzie wynajęcie danego pracownika, jest już kwestią indywidualnego ustalenia między obiema stronami.

Wady i zalety leasingu pracowniczego

body leasing

Firmy korzystające z leasingu pracowniczego wskazują na wiele zalet tego rozwiązania. Oto najważniejsze z nich!

  • Elastyczność: Firma leasingowa może dostarczyć pracowników w zależności od bieżących potrzeb klienta. Może to obejmować krótkoterminowe projekty, sezonowe zatrudnienie lub tymczasowe zastępstwa.
  • Redukcja ryzyka: Przenoszenie odpowiedzialności za procesy rekrutacyjne, szkoleniowe i zarządzanie personelem na firmę leasingową może pomóc zminimalizować ryzyko związane z zarządzaniem personelem.
  • Łatwość zarządzania: Klienci mogą skorzystać z wygodnych i sprawdzonych procesów zarządzania personelem oferowanych przez firmę leasingową, co pozwala im skupić się na głównych obszarach działalności.
  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy: Firmy leasingowe mogą mieć dostęp do wyspecjalizowanych pracowników, których trudno znaleźć na rynku pracy. Dla klientów oznacza to możliwość skorzystania z wykwalifikowanych specjalistów do realizacji swoich projektów.
  • Minimalizacja kosztów: W niektórych przypadkach koszty zatrudnienia pracownika przez leasing pracowniczy mogą być niższe niż tradycyjne koszty zatrudnienia na etat, ponieważ niektóre koszty, takie jak ubezpieczenia społeczne czy szkolenia, mogą być pokrywane przez firmę leasingową.

Tak liczne zalety leasingu pracowniczego nie oznaczają oczywiście, że rozwiązanie to nie ma żadnych wad i nie łączy się z żadnym ryzykiem. Rozważając leasing pracowniczy warto rozważyć poniżej wymienione zagrożenia.

  • Koszty: Chociaż koszty zatrudnienia pracowników przez leasing mogą być początkowo niższe, długoterminowe koszty mogą być wyższe niż w przypadku tradycyjnego zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej mogą naliczać dodatkowe opłaty za swoje usługi, co może zwiększyć ogólne koszty zatrudnienia.
  • Brak pełnej kontroli: Korzystając z leasingu pracowniczego, firma traci pewną kontrolę nad procesem rekrutacji i zarządzania personelem. Decyzje dotyczące selekcji kandydatów i ich szkolenia mogą być podejmowane przez firmę leasingową, co może prowadzić do niezgodności z kulturą i standardami firmy klienta.
  • Zależność: Korzystanie z usług leasingu pracowniczego może stworzyć zależność od firmy leasingowej, która najczęściej jest agencją pracy tymczasowej. Jeśli firma leasingowa nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej liczby pracowników lub nie spełnia oczekiwań co do jakości usług, może to negatywnie wpłynąć na działalność klienta.
  • Trudności w integracji: Pracownicy zatrudnieni przez leasing mogą mieć trudności w integracji z zespołem klienta, ponieważ nie są bezpośrednio zatrudnieni przez firmę, dla której pracują. Mogą też okazywać mniejszą lojalność wobec pracodawcy i mniejsze zaangażowanie. Może to prowadzić do problemów z komunikacją, współpracą i budowaniem zaufania w zespole.

Leasing pracowniczy - podsumowanie

Leasing pracowniczy to korzystne rozwiązanie dla wielu firm. Pozwala na szybkie pozyskanie pracownika z innej firmy bądź też z agencji pracy tymczasowej. Z body leasingu często korzystają przedsiębiorstwa borykające się z brakami kadrowymi. Dotyczy do choćby branż sezonowych. Aby takie rozwiązanie było możliwe, obie strony muszą zawsze podpisać odpowiednią umowę, a sam pracownik musi wyrazić zgodę na tymczasowe przeniesienie. Wielu pracodawców decydując się na body leasing, korzysta przede wszystkim z usług agencji pracy tymczasowej. Wynika to z wymiernych korzyści, jakie się z takim wyborem wiążą. To agencja pracy tymczasowej odpowiedzialna jest za wszelkie kwestie administracyjne. Mowa tu choćby o formalnościach związanych z medycyną pracy. Oznacza to, że leasingobiorca otrzymuje pracownika, który od razu gotowy jest do pracy. Poza tym agencja pracy tymczasowej odpowiedzialna jest także za formalności związane z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Wszystko to sprawia, że body leasing cieszy się dziś coraz większą popularnością.

Zobacz również:

Czterobrygadówka a życie prywatne: Jak pogodzić obowiązki z rodziną?

Czterobrygadowy system pracy cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników sektorów przemysłowych i produkcyjnych.

Czterobrygadowy system pracy a życie prywatne: Jak godzić pracę w czterobrygadówce z rodziną i hobby?

Formy zatrudnienia w Polsce - podobieństwa i różnice między nimi

Podstawową wiedzę na temat form zatrudnienia powinni posiadać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Jakie są różnice i podobieństwa między formami zatrudnienia?

Formy zatrudnienia w Polsce – poznaj podobieństwa i różnice między nimi

Czym jest praca zmianowa? Co należy zapewnić pracownikowi?

W zakładzie pracy można stosować różne systemu czasu pracy. Jednym z nich jest praca zmianowa, stosowana ze względu na rodzaj lub organizację pracy.

Czym jest praca zmianowa? Co należy zapewnić pracownikowi przy jej wykonywaniu?

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.