·5 min czytania

Dodatek osłonowy – co to za rodzaj świadczenia i komu przysługuje?

Dodatek osłonowy – co to za rodzaj świadczenia i kto na niego może liczyć?

Problem wysokiej inflacji z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej dotkliwy dla wielu Polaków, dlatego konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które mogą udzielić finansowego wsparcia. Jednym z nich jest dodatek osłonowy. To świadczenie, które przeznaczone jest dla osób o niskich dochodach, które są szczególnie narażone na odczuwanie skutków rosnącej inflacji.

Dodatek osłonowy – co to jest?

Problem rosnących cen dotyka nie tylko uboższych mieszkańców naszego kraju, ale również tych, którzy do tej pory świetnie radzili sobie finansowo. Zmieniają się nie tylko koszty żywności, artykułów przemysłowych, paliwa, ale również raty kredytów i rachunki za prąd, ogrzewanie, wodę i wiele innych. Właśnie w związku z tym wprowadzona została ustawa z dnia 9 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wsparcie finansowe ma być udzielone w 2022 roku. To świadczenie rodzinne, które przysługuje nie tylko mniej zamożnej klasie społecznej Polski, ale również zamieszkujących w naszym państwie cudzoziemcom. Dodatek osłonowy przeznaczony jest na pokrycie części kosztów rosnących cen energii, a także cen paliwa i żywności. To świadczenie, które obejmie nawet połowę mieszkańców naszego kraju. Wniosek o dodatek osłonowy składa się w gminie, ze względu na miejsce zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek o dodatek osłonowy, według wzoru określonego przez ministra klimatu i środowiska, składa się w gminie właściwiej ze względu na miejsce zamieszkania. Co istotne, wniosek można złożyć nie tylko osobiście, ale również elektronicznie uwierzytelniając za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wnioski można składać od 1 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku.

Komu należy się dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest przyznawany ze względu na kryterium dochodowe. Zgodnie z ustawą z dnia 9 grudnia o dodatku osłonowym przysługuje on:

 • Osobie, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdzie wysokość przeciętnego dochodu miesięcznego nie przekracza kwoty 2100 zł;
 • Osobom, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a wysokość przeciętnego dochodu miesięcznego nie przekracza kwoty 1500 złotych na osobę.

Co istotne, wniosek o dodatek osłonowy mogą również składać osoby, które przekraczają powyższe kwoty. Dodatek osłonowy jest przyznawany także osobom, które otrzymują wyższe miesięczne przychody. W ich przypadku wypłacana będzie różnica o którą przekroczony zostanie dochód miesięczny. W sytuacji, gdy wysokość dodatku wyliczonego przez urząd będzie niższa niż 20 złotych, nie będzie ono wypłacane. Ważne! Gospodarstwo wieloosobowe otrzymuje jedno świadczenie należne dla całej rodziny.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Kiedy wypłata dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy to tarcza antyinflacyjna dla Polaków, która ma wspomóc ich budżet w czasie rosnących cen życia. Oczywiście istnieje wiele ulg podatkowych np. ulga mieszkaniowa czy ulga termomodernizacyjna, jednak często nie są one w stanie pokryć większości rosnących cen. Tym bardziej, że coraz częściej wprowadza się nowe podatki np. ten od wynajmu mieszkania. Kupując nieruchomość, musimy również zapłacić podatek od nieruchomości. To wszystko sprawia, że społeczeństwo wraz z rosnąca inflacją może stać się uboższe. Składając wniosek o dodatek osłonowy, każde gospodarstwo domowe może liczyć na pomoc w zniwelowaniu rosnących kosztów życia. Termin wypłaty świadczenia prezentuje się następująco:

 • Kiedy wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 roku będzie wypłacany w dwóch ratach. Pierwsza z nich wpłynie na konto wnioskodawcy do 31 marca 2022 roku, natomiast druga w terminie od 1 kwietnia do 2 grudnia 2022 roku;
 • Kiedy wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 roku będzie wypłacany jednorazowo, w terminie do 2 grudnia 2022 roku.

Co ważne, każdy wniosek złożony po 31 października 2022 roku nie będzie rozpatrzony, dlatego konieczne jest, aby zmieścić się w terminie od 1 stycznia do 31 października 2022 roku.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy nie wymaga wydania decyzji. W sytuacji odmowy, urząd musi poinformować wnioskodawcę na piśmie. Należy wiedzieć, że dodatek osłonowy to świadczenie przyznawane jednorazowo i wynosi rocznie:

 • 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Co istotne, istnieją również podwyższone kwoty dodatku osłonowego. Są one uzależnione od posiadania innej formy ogrzewania. Osoby posiadające kocioł na paliwa stałe, kozę, kominek, trzony kuchenne, piecokuchnie, ogrzewacze powietrza, kuchnie węglową czy piec kaflowy na paliwa stałe zasilany węglem czy paliwem węglopodobnym mogą liczyć na świadczenie w wyższej wysokości. Co istotne, aby otrzymać wyższy dodatek, należy zgłosić swoją formę ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Podwyższona kwota świadczenia dodatku osłonowego wynosi:

 • 500 złotych jednoosobowego dla gospodarstwa domowego;
 • 750 złotych dla gospodarstwa domowego, które składa się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 złotych dla gospodarstwa domowego, które składa się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 złotych dla gospodarstwa domowego, które składa się z co najmniej 6 osób.

Jak wyliczany jest dochód do dodatku osłonowego?

Dochód według ustawy to kwoty netto, czyli te otrzymywane "na rękę". To przychody osiągane na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu), a także dochody z działalności podlegające pod zryczałtowany podatek dochodowy oraz inne dochody, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku od osób fizycznych.

Co istotne, to urząd na wniosek wnioskodawcy ma obowiązek sprawdzić przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny. Wysokość miesięcznego dochodu określana jest za rok 2020 lub 2021, w zależności od terminu, w jakim został złożony wniosek.

 • Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku brany będzie pod uwagę dochód z 2020 roku;
 • jeśli wniosek zostanie złożony od dnia 1 sierpnia do 31 października urzędnicy wezmą pod uwagę rok 2021.

Co istotne, w przypadku uzyskania odmowy przy wyliczaniu dochodu za rok 2020, wnioskodawca może złożyć drugi wniosek w terminie od 1 sierpnia 2022 roku. Ważne! O dodatek osłonowy mogą ubiegać się osoby żyjące w konkubinacie, a także osoby, które mieszkają w wynajmowanych mieszkaniach. Pamiętajmy jednak, że każda osoba może wchodzić tylko w skład jednego gospodarstwa domowego.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.