·5 min czytania

Jak otrzymać ulgę termomodernizacyjną?

Jak otrzymać ulgę termomodernizacyjną?

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W poniższym artykule podpowiadamy kiedy oraz na jakich zasadach możesz z niej skorzystać. Odpowiemy także na pytanie: „Ulga termomodernizacyjna co można odliczyć?”.

Co obejmuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie podatkowe, dzięki któremu podatnik może odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki na przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym, którego jest właścicielem. Ulga obejmuje wydatki poniesione na urządzenia, materiały budowlane oraz usługi zrealizowane w ramach wcześniej wspomnianego przedsięwzięcia, które ma być zakończone w ciągu kolejnych 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, kiedy podatnik poniósł pierwszy wydatek).

Dom jednorodzinny to budynek wolno stojący lub pozostający w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej; pod względem konstrukcyjnym stanowiący samodzielną całość oraz służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (dopuszcza się w nim wydzielenie maksymalnie 2 lokali o przeznaczeniu mieszkalnym, bądź jednego lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym oraz lokalu o przeznaczeniu użytkowym, którego powierzchnia całkowita nie przekracza 30% całej powierzchni budynku).

Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika

Od 2019 dzięki uldze termomodernizacyjnej możliwe jest odliczenie kosztu instalacji fotowoltaicznej od podatku PIT. Dzięki temu wdrożenie instalacji staje się jeszcze bardziej opłacalne.

Aby odliczyć koszt fotowoltaiki, konieczne jest:

 • zrealizowanie przedsięwzięcia na przestrzeni 3 lat;
 • zakupienie towarów, produktów oraz skorzystanie z usług, które mogą zostać odliczone na podstawie ustawy termomodernizacyjnej;
 • bieżące rozliczanie wydatków na instalacje termomodernizacyjne w deklaracji PIT wraz z fakturami VAT.

Ulga termomodernizacyjna – przykład:

Pani Anna jest współwłaścicielką domu jednorodzinnego. Drugim współwłaścicielem jest jej mąż. Małżonkowie w 2020 roku przeprowadzili docieplenie swojego domu, którego koszt wyniósł 60 000 zł. Pani Anna oraz jej mąż posiadają dowody zakupu w postaci faktur. Czy Pani Annie zostanie przyznana ulga termomodernizacyjna w postaci 60 tysięcy złotych?

Pani Anna może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jednak należy pamiętać, że maksymalną kwotą ulgi jest 53 000 zł. Pani Anna może więc skorzystać z ulgi na kwotę 53 000 zł. Z kolei jej mąż, który jest współwłaścicielem domu, może odliczyć pozostałe 7 000 zł, ponieważ jemu również przysługuje limit w wysokości 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna — kiedy możesz z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Urządzenia oraz materiały budowlane:

 • węzeł cieplny posiadający programator temperatury;
 • kondensacyjny kocioł gazowy posiadający armaturę regulującą oraz zabezpieczającą, a także sterowanie oraz układ odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza;
 • materiały budowlane używane do docieplania płyt balkonowych, przegród budowlanych oraz fundamentów (materiały te muszą chronić przed zawilgoceniem, bądź zaliczać się do systemów dociepleń);
 • zbiornik na olej, bądź na gaz;
 • przyłącze do sieci gazowej, bądź ciepłowniczej;
 • materiały budowlane, które zaliczają się do instalacji ogrzewczej lub instalacji służącej przygotowaniu użytkowej wody ciepłej;
 • kocioł na paliwo stałe, który spełnia kryteria odnośnie wymogów dotyczących ekoprojektu przeznaczonego dla kotłów na paliwo stałe;
 • materiały budowlane, które zaliczają się do systemu elektrycznego ogrzewania;
 • kolektor słoneczny posiadający cały osprzęt;
 • ogniwo fotowoltaiczne posiadające cały osprzęt;
 • stolarka drzwiowa oraz okienna (poza tym – drzwi balkonowe, okna zwykłe i połaciowe posiadające systemy montażowe, powierzchnie nieotwieralne przezroczyste oraz bramy garażowe);
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu wentylacji mechanicznej posiadającej odzysk chłodu i ciepła, bądź samego ciepła.
 • pompa ciepła posiadająca cały osprzęt.

Usługi:

 • przeprowadzenie termograficznej analizy obiektu;
 • przeprowadzenie ekspertyz: chiropterologicznej oraz ornitologicznej;
 • przeprowadzenie energetycznego audytu obiektu przed przystąpieniem do realizacji termomodernizacji;
 • wymiana elementów wchodzących w skład stolarki zewnętrznej, do których należą: okna połaciowe, zwykłe okna, bramy garażowe, drzwi zewnętrzne i balkonowe, przezroczyste powierzchnie nieotwieralne;
 • przeprowadzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, która ma związek z termomodernizacją;
 • zamontowanie kondensacyjnych kotłów: olejowego oraz gazowego;
 • docieplenie fundamentów, płyt balkonowych, bądź przegród budowlanych;
 • zamontowanie pompy ciepła lub kolektora słonecznego;
 • wdrożenie nowej instalacji służącej przygotowaniu użytkowej wody ciepłej, bądź przeznaczonej do ogrzewania wewnątrz budynku (niekiedy może to być sama wymiana elementów wchodzących w skład wcześniej wymienionych instalacji);
 • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej;
 • równoważenie oraz regulacja hydrauliczna instalacji;
 • zamontowanie systemu mechanicznej wentylacji posiadającej opcję odzyskiwania ciepła z powietrza, które jest wywiewane;
 • zdemontowanie źródła ciepła na rzecz paliwa stałego;
 • włączenie oraz regulowanie źródła ciepła, a także przeprowadzenie analizy spalin.

Zastanawiasz się, czym jest ulga mieszkaniowa?

Ulga termomodernizacyjna – ile procent można odliczyć?

Dzięki uldze termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć nawet 100% poniesionych przez siebie wydatków w czasie realizacji danego przedsięwzięcia. Warto jednak dodać, że limit odliczeń wynosi 53 000 zł. Na tę kwotę składa się suma wszystkich wydatków poniesionych w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Limit ten dotyczy podatnika niezależnie od ilości przeprowadzanych przez niego przedsięwzięć termomodernizacyjnych na przestrzeni ostatnich lat.

Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie skali:

 • 17% - mogą uzyskać do 9 010 zł zwrotu;
 • 19% - mogą uzyskać do 10 070 zł zwrotu;
 • 32% - mogą uzyskać do 16 960 zł zwrotu.

Podatek katastralny — kiedy należy go zapłacić?

Ulga termomodernizacyjna – jak rozliczyć PIT?

Podatnik może przeprowadzić odliczenie dzięki rozliczeniu w skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), poprzez ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), bądź liniowo (PIT-36L). Wydatki odlicza osoba, która jest właścicielem, bądź współwłaścicielem danego obiektu przechodzącego termomodernizację oraz, która te wydatki poniosła (warto dodać, że ulga termomodernizacyjna zostanie przyznana na budynek już wybudowany, a niebędący w budowie). Podatnik wykazuje ulgę w deklaracji podatkowej oraz w załączniku PIT/O (wskazuje sumę odliczeń, które zostały wykazane w PIT/O).

Jeśli dochody podatnika były niższe od kwoty ulgi – należy ją wykazać w całkowitej poniesionej wartości. Kwota odliczenia, która nie znajdzie pokrycia w dochodzie rocznym danego podatnika, zostanie odliczona w następnych latach (maksymalnie przez 6 lat począwszy od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek).

Warto dodać, że podatnik dokonuje odliczenia w zeznaniu za ten rok podatkowy, w którym poniósł wydatek. Niemożliwe jest więc zbiorcze odliczenie od dochodu wydatków, które podatnik poniósł na przestrzeni kilku lat. Dopuszcza się natomiast poprawienie deklaracji złożonej za wcześniejsze lata – np. jeśli podatnik nie wiedział o tym, że odliczenie następuje w tym roku, w którym poniósł wydatek, bądź zapomniał odliczyć daną ulgę. W celu rozliczenia podatnik może skorzystać np. z aplikacji Twój e-PIT.

Podatek dochodowy — w jaki sposób go obliczyć?

Ulga termomodernizacyjna jest z pewnością bardzo praktycznym rozwiązaniem dla każdego podatnika, który przeprowadzał w swoim domu przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Warto z niej skorzystać, ponieważ pozytywnie rozpatrzona może zwrócić poniesione koszty. Jak wcześniej wspomnieliśmy – z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać jedynie właściciel, bądź współwłaściciel domu jednorodzinnego.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.