·4 min czytania

Nagroda jubileuszowa - czym jest i komu przysługuje?

Nagroda jubileuszowa - czym jest i komu przysługuje?

Polscy pracownicy podczas okresu trwania ich zatrudnienia otrzymują od pracodawcy liczne nagrody i dodatkowe składniki wynagrodzenia. Wielu może liczyć między innymi na dodatek funkcyjny, motywacyjny, jak i liczne nagrody finansowe. Dziś skupimy się na jednej z nich.

Motywacja dla pracownika

Wszelkiego rodzaju dodatki do pensji podstawowej mają sprawić, że osoba zatrudniona poczuje się doceniona i zwiększy się jej motywacja do dalszej pracy. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na ustanawianie własnego regulaminu nagród. Do popularnych sposobów mobilizacji zespołu pracowniczego należy na przykład tworzenie rankingów najlepszych pracowników miesiąca, co zwiększa rywalizację w firmie, a jednocześnie pozwala na wzrost produktywności.

Nagroda jubileuszowa - co to?

Istnieją więc nagrody, które przyznawane są na podstawie tego, jakie zasługi dla firmy ma pracownik, jak efektywnie pracuje, jakie wyniki osiąga. Kryteria przyznania dodatków w tej kategorii są więc mierzalne i zależą od postawy samego zatrudnionego. Wyróżnieniem, które niejako wymyka się z tych schematów jest nagroda jubileuszowa. Podobnie jak pozostałe formy docenienia pracowników, ma ona postać finansową. Tak zwana jubileuszówka wypłacana jest na zasadach i w trybie określonym w powszechnych aktach prawnych, które regulują zatrudnienie w danym sektorze lub po prostu w regulaminie wewnętrznym przedsiębiorstwa.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Nagroda jubileuszowa a kodeks pracy

Nagroda jubileuszowa kodeks pracy obowiązujący w Polsce nie wspomina o niej ani słowem, co oznacza, że nie jest ona adresowana do wszystkich pracowników zatrudnionych na etacie. Pewne ramy prawne tego wyróżnienia określają jednak zapisy karty nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, normy ustawowe dotyczące służby cywilnej, czy też pracowników urzędów skarbowych. Oznacza to, że mimo braku regulacji w prawie pracy, nagroda jubileuszowa nie jest bytem oderwanym od systemu prawnego i obowiązują ją ściśle określone reguły. Warunkiem nadania nagrody, na co wskazuje już sama jej nazwa, jest osiągnięcie określonego stażu pracy.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Listę potencjalnych odbiorców tego typu świadczenia można więc stworzyć na podstawie wspomnianych już aktów prawnych oraz obowiązujących na rynku pracy zwyczajów. Nagrody jubileuszowe należą się w szczególności nauczycielom, pracownikom samorządowym, pracownikom służby cywilnej, górnikom, pracownikom bibliotek, pracownikom instytucji kulturalnych, pracownikom urzędów skarbowych, a także służby zdrowia. Nagroda jubileuszowa jest wręczana na podstawie decyzji szefa danej placówki, jednostki czy zakładu pracy. Z powyższego wynika jasno, że z nagrody tej mogą cieszyć się głównie pracownicy sfery budżetowej. Jak wygląda to w przypadku przedsiębiorstw prywatnych? Tej materii nie regulują niestety powszechne akty, a więc przedsiębiorcy nie są zobligowani prawnie do wręczania nagród z okazji jubileuszu lat pracy.

Nagroda jubileuszowa w regulaminie wynagrodzeń

Nie oznacza to jednak, że prywatne firmy nie wprowadzają do swoich wewnętrznych przepisów tego rodzaju wyróżnienia. Jest to naturalnie miły i motywujący gest dla pracowników. Wielu przedsiębiorców tak drobnym akcentem chce podkreślić, jak ważną rolę w istnieniu ich firmy odegrał dany pracownik. Nagroda jubileuszowa jest zazwyczaj przyznawana w firmach, które działają od pokoleń i w których niektórzy z zatrudnionych przepracowali dużą część swojego życia. Aby jednak móc mówić o nagrodzie jubileuszowej, pracodawca powinien określić jej wysokość, a także zasady przyznawania. Dobrze, aby tego typu zapisy znalazły się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub też wewnątrzzakładowych regulacjach płacowych. Jednym słowem: aby były gdzieś zapisane, dzięki czemu kryteria będą jasne i równe dla całego personelu.

Wysokość nagrody jubileuszowej

Wszelkie kwoty czy też sposób obliczenia wysokości nagrody określają poszczególne akty prawne. W wielu grupach zawodowych uprawnienie do pierwszej nagrody jubileuszowej pracownik nabywa po osiągnięciu 20 lat stażu pracy, kolejne natomiast - co do zasady - w odstępach pięciu lat. Nagroda jubileuszowa wynosi zazwyczaj co najmniej 50% miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku długiego stażu pracy, na przykład 40 lub 50 lat, nawet kilkaset procent miesięcznej wypłaty. Do stażu pracy zalicza się z reguły wszystkie obecne oraz poprzednie okresy zatrudnienia, okres edukacji, a także czas, w którym pracownik przebywał na urlopie wychowawczym lub pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Niestety, do stażu pracy nie można wliczać okresu, w którym było się zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych, a także, gdy prowadziło się własną działalność gospodarczą.

Nagroda jubileuszowa a emerytura

Nagroda jest wypłacana w momencie, w którym zatrudniony uzyskał prawo do jej otrzymania. Bardzo często jednak, ze względów czysto praktycznych, następuje poślizg w przekazaniu tych środków. Ma to związek z tym, że pracodawca potrzebuje czasu na skompletowanie wszystkich dokumentów, które są podstawą wyliczenia nagrody. Jedną z ciekawych kwestii, o których warto wspomnieć, jest to, czy nagroda jubileuszowa należy się pracownikowi, który nie osiągnął wymaganego stażu i przeszedł już na emeryturę? W tych okolicznościach nie ma wątpliwości, że nagroda powinna zostać wypłacona. Jest jednak jeden warunek. Emerytowany pracownik otrzyma nagrodę tylko wtedy, gdy w chwili przejścia w stan spoczynku do nabycia prawa do nagrody brakowało mu nie więcej niż 12 miesięcy. W takiej sytuacji nagrodę wypłaca się w dniu ustania zatrudnienia.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.