·4 min czytania

Najniższa krajowa 2025 - ile będzie wynosić?

Najniższa krajowa 2025 - ile będzie wynosić

Zagadnienie płacy minimalnej jest istotne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Co roku jej wysokość ulega zmianom, wpływając na warunki życia wielu Polaków. Na 2025 rok rząd Donalda Tuska proponuje kolejne zmiany w tej kwestii. Jakie minimalne wynagrodzenie za pracę będzie obowiązywać w przyszłym roku i jakiej minimalnej stawki godzinowej możemy się spodziewać?

Propozycje rządu na 2025 rok w sprawie płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej

W 2025 roku planowane jest podwyższenie płacy minimalnej do 4626 zł brutto, co stanowi wzrost o 7,6 proc. w porównaniu do 2024 roku. Obecnie, od początku 2024 roku, minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł brutto, a od lipca ma wzrosnąć do 4300 zł brutto. 

Minimalna stawka godzinowa obecnie wynosi 27,70 zł, a w drugim półroczu wzrośnie do 28,10 zł za godzinę. Tymczasem proponowana minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. ma wzrosnąć do 30,20 zł, co stanowi wzrost o 7 proc. w stosunku do kwoty obowiązującej w 2024 roku.

Takie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na 2025 rok przedstawiła Rada Ministrów Radzie Dialogu Społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że inflacja nieco wyhamowała, to podwyżka płacy minimalnej przełoży się na realny wzrost wynagrodzenia u pracowników zarabiających najniższą krajową.

Najniższa krajowa 2025 - ile będzie wynosić_ 2

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także minimalnej stawki godzinowej, nie wykracza poza to, co przewiduje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada ona bowiem, że przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Warto przy tym zaznaczyć, że gdy w roku poprzednim rzeczywisty wzrost cen różnił się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego, poprzez zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym a prognozowanym wzrostem cen w roku poprzednim. Zaproponowana przez rząd kwota minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej jest konsekwencją, czyli prognozy przyszłorocznej inflacji oraz 2/3 zakładanego wzrostu PKB wraz ze wskaźnikiem korygującym.

Minimalne wynagrodzenie w ostatnich latach

Choć wzrost płacy minimalnej o ponad 7 proc. może wydawać się sporą podwyżką, to po ostatnim rekordowym wzroście wynagrodzeń na poziomie 17,72 proc., zaproponowana płaca minimalna w 2025 roku nie wydaje się szczególnie wysoka. Nic nie zmieni jednak faktu, że minimalne wynagrodzenie za pracę rośnie w niezwykle szybkim tempie. Jeszcze pięć lat temu, czyli w 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 2250 zł, a dziesięć lat temu, czyli w 2014 roku jedynie 1680 zł, co daje odpowiednio wzrost o 47,67 proc. i 60,93 proc. na przestrzeni ostatnich pięciu i dziesięciu lat.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Rosnące koszty zatrudnienia

Zgodnie z szacunkiem, liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,1 mln pracowników. Ustanowione przepisy, których konsekwencją jest systematyczny wzrost pensji, mają za zadanie poprawiać sytuację pracowników, którzy dostają najniższe wynagrodzenie. Niestety każdorazowa zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wiele innych wskaźników. Na jej podstawie oblicza się między innymi kwoty odpraw pieniężnych, dodatków za pracę w nocy, a nawet wysokości niektórych składek ZUS — społecznych i zdrowotnych. Dla pracodawców decyzja o podniesieniu płacy minimalnej oznacza znaczny wzrost kosztów zatrudnienia, które już teraz nie należą do najniższych. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy już ledwo radzą sobie z rosnącymi kosztami pracy, zgłaszają pilną potrzebę zmian, na przykład wiążących wysokość minimalnego wynagrodzenia z połową przeciętnej płacy czy też mediany wynagrodzeń. 

Unijna dyrektywa o adekwatności wynagrodzeń

Obowiązujące obecnie zasady mają szansę się zmienić, gdyż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o minimalnych, adekwatnych wynagrodzeniach w Unii Europejskiej, która zakłada, że ocena adekwatności minimalnego wynagrodzenia może odnosić się do jednej lub kilku wartości referencyjnych i nie musi to być, tak jak jest to obecnie — prognozowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała w ostatnich tygodniach, że wspomniana dyrektywa musi być wprowadzona do jesieni tego roku.

Najniższa krajowa 2025 - ile będzie wynosić_ 3

Sytuacja na rynku pracy

Warto wiedzieć, że stopa bezrobocia pozostaje w Polsce na jednym z najniższych poziomów wśród państw UE. Rośnie także aktywność zawodowa Polaków. Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w I kwartale 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4 proc. w stosunku do I kwartału 2023 roku. Jednocześnie w I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5 proc. w stosunku do I kwartału 2023 roku. Przy tym realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2 proc.

Najniższa krajowa 2025 - podsumowanie

Propozycje rządu na 2025 rok zakładają znaczący wzrost płacy minimalnej, co wpłynie na wiele aspektów finansowych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W 2025 roku możemy się spodziewać, że płaca minimalna wyniesie 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 30,20 zł. Wyższe wynagrodzenie minimalne przełoży się oczywiście na zwiększone składki, wyższe świadczenia oraz dodatki, co jest istotnym elementem w planowaniu budżetów domowych i firmowych na kolejne lata.

Cechy dobrego szefa – jak je wypracować?

Choć może wydawać się inaczej, to w rzeczywistości bycie dobrym szefem nie jest prostym zadaniem.

Cechy dobrego szefa – jak je wypracować?

Planuj pracę z głową - grafiki czasu pracy

Elementem planowania czasu pracy jest grafik, określający liczbę godzin, dni i tygodni pracy, liczbę dni wolnych od pracy, zaplanowanych urlopów, delegacji.

Grafiki pracy

Rozmowa rekrutacyjna – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej stanowi integralną część starań o zatrudnienie, dlatego musi zostać poprzedzone dostarczeniem niezbędnej dokumentacji.

Rozmowa rekrutacyjna – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.