·4 min czytania

PIT-4R – co to i jak należy go wypełnić?

PIT-4R – co to i jak należy go wypełnić?

Mnogość przepisów skarbowych i formularzy sprawia, że można się nieco zagubić. Nie każdy ma analityczny umysł i zamiłowanie do księgowości. Można powiedzieć, że dla większości z nas składanie zeznań podatkowych oraz wizyta w urzędzie skarbowym to ostatnia rzecz, jaką chcielibyśmy robić. PIT-4R – co to? - to pytanie pada ze strony podatników bardzo często.

PIT 4R - co to?

To deklaracja, którą składa się do właściwego urzędu skarbowego w związku z zaliczkami pobranymi i odprowadzonymi na rzecz urzędu przez płatnika (w tym przypadku pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przedsiębiorstwach zajmuje się tym zazwyczaj księgowa, która posiada wszelkie upoważnienia do składania tego typu dokumentów w imieniu przedsiębiorcy.

PIT 4R co to jest - istota deklaracji

Co ważne, PIT 4R to informacja potrzebna tak naprawdę głównie fiskusowi. Pracodawca nie musi przekazywać go pracownikowi. Ten ostatni nie zostanie nawet powiadomiony o tym, czy pracodawca albo inny płatnik przesłał PIT 4R do urzędu skarbowego. Kwota widniejąca na deklaracji musi zgadzać się z faktyczną sumą wpłaconych zaliczek. W przeciwnym razie należy dokonać stosownych obliczeń i korekty, a jeśli jest taka konieczność - wyrównać łączną wysokość podatku.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

PIT 4R do kiedy?

PIT-4R – do kiedy należy go dostarczyć? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklaracja za rok poprzedni musi zostać złożona zawsze do końca stycznia. Dla przykładu, PIT 4R za 2018 roku powinien trafić do urzędu skarbowego w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Zeznanie płatnik przekazuje fiskusowi osobiście lub poprzez pośredników. Gdzie konkretnie należy dostarczyć dokument? Do urzędu właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, prowadzenia przez niego działalności gospodarczej albo jego siedziby. Termin złożenia deklaracji zmienia się w przypadku, gdy płatnik zakończy działalność gospodarczą przed końcem stycznia danego roku podatkowego. W takiej sytuacji PIT 4R przekazuje się do dnia zaprzestania działalności.

PIT 4R jak wypełnić

Jak wypełnić PIT-4R? Okazuje się, że nie jest to tak trudne zadanie, jak się może wydawać. W przypadku, gdy pracodawca nalicza i pobiera podatek wielu zatrudnionym, w deklaracji rocznej PIT 4R powinien wskazać sumy pobranych zaliczek z podziałem na poszczególne miesiącu w roku podatkowym. Ważną praktyką jest zaokrąglanie liczb do pełnych złotówek według reguł matematycznych, czyli od 51 groszy wzwyż, poniżej 50 groszy w dół. Na druku deklaracji płatnik musi podać między innymi swój identyfikator podatkowy nadany w momencie zgłoszenia do KRS lub CEiDG; rok za który składane jest zeznanie; nazwę właściwego Urzędu Skarbowego; cel złożenia formularza (w przypadku podatników, którzy zmieniają dane). Poza tym konieczne będzie wypełnienie pola z rodzajem płatnika, a także wpisanie danych osobowych podatnika takich jak data urodzenia, nazwisko, imię, numer REGON oraz nazwę przedsiębiorstwa.

PIT 4R jak wypełnić - informacje o dochodach

W kolejnej części deklaracji płatnik zostanie poproszony o wyszczególnienie dochodów od których naliczana jest zaliczka na podatek. Chodzi głównie o kwoty ze stosunku pracy pracownika czy na przykład zasiłki z ubezpieczeń społecznych wypłacane przez zakład pracy. Niezbędne jest, jak już wspomniano wcześniej, podanie danych pracowników, których zaliczki dotyczą. Zsumowaniu natomiast ulegają wynagrodzenia osób zatrudnionych na część etatu lub na krótki okres w danym roku podatkowym. Przy każdym z pracowników należy podać informację, których miesięcy dotyczy zaliczka.

PIT 4R do kiedy zaliczki?

Płatnik jest zobowiązany do obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym zaliczka została pobrana. Termin ten wskazuje ustawa o ordynacji podatkowej, a także wynika on z przepisów szczegółowych. Co ważne, PIT 4R zawiera informacje o zaliczkach, które płatnik miał obowiązek uiścić do urzędu skarbowego. Nie ważne jest więc to, czy tego dokonał, czy też posiada zaległości podatkowe. Ponadto, w deklaracji tej wskazuje się również liczbę zatrudnionych pracowników, których dotyczą zaliczki, a więc i tych, którzy w danej firmie już nie pracują, ale posiadali umowę w tym konkretnym roku podatkowym. Warto dodać, że podatnik ma możliwość obniżenia wartości należnych zaliczek o kwotę 7,75% obowiązującej w danym roku składki zdrowotnej.

Kiedy nie składa się PIT 4R?

Deklaracji nie trzeba składać fiskusowi w kilku przypadkach. Po pierwsze, gdy płatnik nie dokonał żadnej wpłaty, która mogłaby rodzić skutki prawne na gruncie podatkowym. Drugą sytuacją jest ta, w której podatnik nie zatrudnia pracowników, lecz odprowadza składki wyłącznie za samego siebie. Nie należy więc przygotowywać zerowych deklaracji! Istotne jest także to, że deklaracji PIT 4R nie składa się, jak w przypadku niektórych zeznań, do naczelnika Urzędu Skarbowego, lecz do samej instytucji.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.