·4 min czytania

Rozmowa rekrutacyjna – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Rozmowa rekrutacyjna – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Rozmowa rekrutacyjna to jedna z najbardziej wymagających konwersacji, z jaką musi zmierzyć się osoba, ubiegająca o zatrudnienie w firmie. Ze względu na zróżnicowane warunki pracodawców i profesjonalny służbowy charakter, powinna odbywać się na wcześniej ustalonych zasadach, w dogodnym dla obu stron terminie. Nie zawsze jednak przeprowadzana jest zgodnie z planem, gdyż osiągnięcie korzystnego porozumienia wymaga poświęcenia określonego czasu, co niekiedy umyka uwadze zainteresowanych. Nieodpowiednie przygotowanie, wszechobecne bariery kulturowe i trudności w komunikacji często przekładają się na brak roboczego konsensusu, co w konsekwencji prowadzi do spadku morale pracownika czy osłabienia wizerunku przedsiębiorstwa. Warto zatem rozsądnie określić możliwości i należycie wprowadzić w życie wszystkie kluczowe aspekty.

Rozmowa rekrutacyjna – najważniejsze elementy przygotowania

Przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej stanowi integralną część starań o czasowe bądź stałe zatrudnienie, dlatego musi zostać poprzedzone dostarczeniem niezbędnej dokumentacji. Każdy aplikant zobowiązuje się do osobistego lub zdalnego przekazania danemu podmiotowi sporządzonych przez siebie pism, którymi są życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny. Istotne w tej kwestii jest prawidłowe i rzetelne wskazanie wszystkich posiadanych kompetencji oraz obiektywny charakter wartościowania podanych informacji. Szczególnie istotne wydają się opis cech osobowości oraz stopień znajomości języków obcych, które mogą zostać zweryfikowane podczas premierowej konwersacji z potencjalnym pracodawcą. Duże znaczenie ma bowiem efekt pierwszego wrażenia, który w dużym stopniu przekłada się na ostateczną decyzję rozmówcy.

Sporządzając curriculum vitae, upewnij się, że nie brakuje w nim obowiązkowej treści, a każda informacja podana jest zgodnie z prawdą. Poza urzędową częścią opisu (dane osobowe, np. imię, nazwisko, płeć, wiek, adres zamieszkania), istnieje bowiem szeroki wachlarz możliwości o charakterystyce naukowej i zawodowej przeszłości. Umieszczając w niej posiadane kwalifikacje i umiejętności, jak również ukończone szkoły czy poprzednie miejsca zatrudnienia, możesz zostać poproszony o słowne odniesienie do podanych przez Ciebie informacji. Wszystkie one bowiem mogą zostać dogłębnie sprawdzone i zweryfikowane przez przedstawicieli firmy, do której aplikujesz. Nie warto tym samym przypisywać sobie nierealnych osobowo cech ani podniośle eksponować zdolności o niskim stopniu znajomości. Wszystkie dane muszą zostać zatwierdzone stosowną klauzulą wiarygodności, oznaczającą akceptację kontaktu i jednorazową zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna?

Każdy, kto doświadczył tego, co niesie za sobą profesjonalna rozmowa rekrutacyjna (jak się przygotować?, co powiedzieć? itp.), stał się pełnoprawnym adeptem biznesowych konwersacji. Ten rodzaj komunikacji to przede wszystkim estetyczna i rzeczowa prezentacja wizerunku osoby zatrudnianej, oparta na wymianie zdań, przy zachowaniu interaktywnej formy kontaktu. Potencjalny pracodawca w dowolnie wybrany sposób i optymalnym dla siebie czasie, stara się uzyskać szereg kluczowych informacji, koniecznych do podjęcia ostatecznej decyzji w kwestii zatrudnienia. Celem każdego rekrutera jest uzyskanie twierdzących odpowiedzi na szereg zadawanych pytań lub wynikających z wypowiedzi aplikanta w trakcie autoprezentacji kandydatury. Podczas tego typu konwersacji często dochodzi do formowania wniosków, opiniowania wypowiedzi, a nawet tworzenia dygresji ze strony rozmówców.

Co jeszcze powinna zawierać w sobie aktywna rozmowa rekrutacyjna? - pytania, których odpowiedzi powinny zadowalać obie strony dialogu. Aspekt ten zależy od wielu czynników i zazwyczaj odnosi się do tematyki branży, przyszłych oczekiwań pracodawców czy aktualnych celów przedsiębiorstwa. Jeśli interesuje Cię głębsze poznanie członków bądź wykaz osiągnięć firmy, zapoznaj się z oficjalną stroną przyszłego pracodawcy. Możesz też poczytać opinie lub osobiście zapytać rekrutera, który w miarę możliwości powinien wyjaśnić Ci wszystkie nurtujące kwestie. Pytania nie mogą dotyczyć spraw intymnych ani zawierać treści, wywołujących agresję lub zniewagę osobowości/poglądów rozmówców. Oprócz konkretnej i zwięzłej merytoryki, warto mieć na uwadze estetyczny galowy wygląd oraz w pełni świadome urzędowe zachowanie. Aktywne uczestnictwo w rozmowie to nie tylko instynktowna aprobata i dialog, ale także wyważona gestykulacja, stabilny wzrok czy poważnie usposobiona mimika.

Rozmowa rekrutacyjna online – czym się różni od stacjonarnej?

Realizacja rozmów o charakterze rekrutacyjnym nie musi wcale odbywać się bezpośrednio z przedstawicielem firmy i w fizycznym kontakcie "twarzą w twarz". Dużą popularnością cieszą się zdalne konwersacje za pośrednictwem sieci, do których wymagane jest posiadanie stabilnego łącza oraz sprawnych urządzeń audiowizualnych (np. kamera, mikrofon). Wszystko za sprawą nowoczesnych i w pełni profesjonalnych komunikatorów (np. TeamViewer Business, Microsoft Teams Essentials), z których korzystają miliony użytkowników globalnej wioski. Dyskusje te - bez względu na liczbę uczestników - mogą być prowadzone z dowolnego miejsca na świecie. Każdy z nich może tym samym zająć wygodne miejsce w wybranej przez siebie lokalizacji, nie ograniczając się do przestrzeni biura czy domowego salonu. Na uwagę zasługuje też częściowa prezentacja wizerunku osoby, która nie wymaga osobistej stylizacji zapachu czy ekspozycji kompletnego stroju służbowego.

Rozmowa rekrutacyjna – słabe strony

Podejmując się dyskusji na temat podjęcia pracy, trzeba mieć na uwadze nie tylko własne interesy, ale również rzeczywiste oczekiwania pracodawcy. Niekiedy zdarza się, że nie wszystkie kryteria mogą zostać zweryfikowane podczas służbowego spotkania w biurze. Aprobowane cechy kandydatów (m.in. komunikatywność, punktualność, uczciwość) nie zawsze odzwierciedlają realia, a do głębszej analizy niezbędne jest udostępnienie określonych warunków pracy. Pierwsze wrażenie w niektórych przypadkach bywa złudne, a faktyczny stan kondycji zatrudnionego obrazuje dopiero wykonywanie rutynowych obowiązków w czasie trwania okresu próbnego. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza wtedy, gdy pierwszy kontakt nastąpił za pośrednictwem Internetu, a potencjalny pracodawca znajduje się w znacznej odległości od aplikanta. Utrudnienia zapoznawcze może powodować również głosowa rozmowa rekrutacyjna przez telefon, kiedy rekruter nie ma możliwości wizualnej weryfikacji odbiorcy.

Udzielenie zgody na odbycie rozmowy o rekrutację, wiąże się z estetyką prowadzenia wizerunku, nie tylko w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą. Kluczem do osiągnięcia porozumienia jest bowiem umiejętne posługiwanie się środkami masowego przekazu, w których dominują tzw. Social Media. Budowa atrakcyjnego i nieinwazyjnego wizerunku w sieci stanowi solidną podstawę do sprawnej komunikacji z otoczeniem, które wydawać się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy. Dlatego też nie warto zwlekać z odbyciem rozmowy w kontakcie ani w przesadny sposób cieszyć się ze zdobycia "wymarzonego" zatrudnienia.

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.