·4 min czytania

Ulga prorodzinna na dzieci – co to?

Ulga prorodzinna na dzieci – co to?

Złożenie rocznego zeznania podatkowego daje niektórym osobom możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Jedną z bardziej znanych jest ulga na dziecko, która wpływa na pomniejszenie wielkości należnego podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

Kto może korzystać z ulgi na dziecko?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że z ulgi na dzieci skorzystać może podatnik, który:

  • posiada władzę rodzicielską i ją wykonuje,
  • jest opiekunem prawnym dziecka (jeśli dziecko z nim zamieszkuje),
  • korzysta z formy opodatkowania na zasadach ogólnych - według skali podatkowej,
  • opiekuje się dzieckiem w ramach rodziny zastępczej w zgodzie z orzeczeniem sądu lub umową zawartą ze starostą.

Pamiętajmy o tym, że ulga prorodzinna przysługuje zarówno w przypadku dzieci małoletnich, jak i dzieci do 25. roku życia kontynuujących naukę i nieprzekraczających 3098 zł rocznego dochodu (wyłączając rodzinną rentę). W przypadku takowego żądania organów podatkowych, podatnik ma obowiązek dostarczyć niezbędną dokumentację, która wskazuje na prawo do skorzystania z ulgi na dziecko. W tym przypadku jest to zazwyczaj odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu prawnego opiekuna dziecka, odpis orzeczenia sądowego o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej ze starostą, czy też zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Zastosowanie ulgi prorodzinnej jest także związane z limitem dochodów. Jeśli posiadamy dwójkę lub więcej dzieci, wtedy wysokość dochodów nie ma znaczenia, w przeciwieństwie do przypadku posiadania tylko jednego dziecka.

Podatnicy wychowujący jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi wtedy, gdy ich dochody w danym roku nie są większe niż:

  • 112 tysięcy złotych - dla podatników pozostających w związku małżeńskim,
  • 56 tysięcy złotych - dla podatników niepozostających w związku małżeńskim.

Ponadto wyjątek stanowią osoby samotnie wychowujące dzieci - tutaj limit wynosi tyle, ile dla podatników pozostających w związku małżeńskim, czyli 112 tysięcy złotych. Znaczenie ma także forma opodatkowania dochodu lub przychodu podatnika. Nie każdy może zatem skorzystać z odliczenia na dziecko.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Ulga prorodzinna w zeznaniu rocznym

Rozliczenie ulgi na dzieci dokonywane jest za pomocą załącznika PIT/O, który należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami. W części C załącznika ujmuje się liczbę dzieci i kwotę przysługującego zwrotu. Na trzeciej stronie natomiast zamieszczany informacje o dzieciach - w części E wpisujemy numery PESEL dzieci, ich imiona, nazwiska i daty urodzenia. Konieczne jest także wskazanie, czy ulga przysługiwała przez cały rok, czy też za kilka miesięcy, np. w przypadku urodzenia dziecka.

Odliczenie na dziecko wskazywane jest w części J formularza PIT-36 lub w części G jeśli mówimy o formularzu PIT-37. Na żądanie urzędu skarbowego trzeba także przedłożyć wspomniane wyżej dokumenty, które poświadczą o przysługiwaniu ulgi na dzieci.

Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

Podatnicy mogą nie tylko korzystać z ulgi na dziecko, lecz także występować o zwrot kwoty, której nie udało się odliczyć od podatku. Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko jest możliwy w momencie, gdy rodzice/opiekunowie spełniają warunki korzystania z prorodzinnej ulgi, jednakże nie posiadają wystarczających dochodów, co z kolei sprawia, że podatek do zapłaty jest niski i nie mają oni od czego odliczyć takiej ulgi.

W tym celu konieczne jest wnioskowanie o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, która została odliczona lub o całą wartość (jeśli podatek wynosi zero złotych). Pamiętajmy o tym, że istnieje limit, co do którego możliwe jest odzyskanie kwoty ulgi, której nie możemy odliczyć od podatku. Maksymalnie zwrot ulgi na dziecko przysługuje do wartości składek zdrowotnych i ZUS, jakie są opłacane lub pobrane od podatnika, który rozlicza się za pomocą deklaracji PIT-36 lub PIT-37. W niektórych sytuacjach rozliczenia następuje na drukach PIT-28 lub PIT-36L, co odnosi się do obniżenia wcześniejszej sumy składek z deklaracji PIT-37 i PIT-36.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci

Jeśli chodzi o złożenie takiego wniosku, w PIT-37 wypełnia się część H deklaracji, natomiast w PIT-36 część K deklaracji. W takiej sytuacji należy pamiętać o podaniu:

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ( w wartości, do której wniosek jest limitowany) - podawana jest kwota składek zapłaconych w danym roku oraz podlegających odliczeniu w podatkowym zeznaniu,
  • kwoty zwrotu, jaka nam przysługuje, co wynika z porównania limitu składek ubezpieczeniowych i kwoty niewykorzystanej ulgi, która przysługuje małżonkom lub podatnikowi,
  • różnicy między odliczoną kwotą od podatku a kwotą ulgi prorodzinnej, która nam przysługuje (wszelkie dane wykazane są w załączniku PIT/O),
  • kwotę łączną zwrotu, która przysługuje nam z urzędu skarbowego (jeśli w deklaracji występuje nadpłacony podatek, kwoty te się sumują, natomiast jeśli musimy zapłacić podatek - kwota zwrotu ulgi niewykorzystanej pomniejsza kwotę podatku, jaki zapłacimy).

Wysokość ulgi na dziecko

Ulga prorodzinna jest zależna w dużej mierze od liczby dzieci w rodzinie - im więcej dzieci podatnik wychowuje, tym większą ulgę prorodzinną otrzyma. Na pierwsze dziecko otrzymamy 92,67 zł na miesiąc lub 1112,04 zł na rok. Na drugie dziecko podatnik otrzyma tyle samo, natomiast na trzecie kwota ta wynosi już 166,67 zł miesięcznie lub 2000,04 zł na rok.

Wszystkie ulgi ulegają zsumowaniu oraz brana jest pod uwagę liczba dzieci, nad którymi sprawuje się opiekę. Ponadto, jeśli suma ta przewyższa kwotę podatku, skorzystać możemy z dodatkowego zwrotu nadpłaty podatkowej. Odliczenie na dziecko jest jedną z najpopularniejszych form odliczeń, z jakich korzystamy z rocznej deklaracji podatkowej.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.