·4 min czytania

Jak prowadzić firmę transportową?

Jak prowadzić firmę transportową?

Prowadzenie firmy w naszym kraju nie należy do najprostszych zadań, ale nadal co roku wiele tysięcy osób decyduje się na to wyzwanie. Istnieją branże, w których działalność biznesowa jest co prawda trudna, ale jednocześnie niezwykle opłacalna. Jedną z nich jest szeroko pojęty transport. Aby jednak zarejestrować podmiot gospodarczy w tym obszarze należy spełnić szereg formalności i zachować duży poziom determinacji.

Na naszym rodzimym rynku istnieją zawody, które można wykonywać wyłącznie po uzyskaniu stosownych kwalifikacji, a także różnego rodzaju zgód od organów państwowych. Ogromne znaczenie odgrywa więc nie tylko samo doświadczenie właściciela firmy, ale przede wszystkim kompetencje zatrudnionych w niej pracowników oraz osób, które odpowiadają za całą logistykę. Ma to duże znaczenie w przypadku branży transportowej, na której skupimy się w poniższym materiale. Kto może rozpocząć przygodę z transportem? Na jakich zasadach? Jakich ludzi powinno się zatrudniać i jak podnosić kwalifikacje, aby być bardziej konkurencyjnym? Podpowiadamy!

Rejestracja przedsiębiorstwa w Polsce

Zanim jednak dokładnie przyjrzymy się samej branży transportowej, warto zastanowić się nad tym, w jaki właściwie sposób można zarejestrować firmę w naszym kraju. Polski ustawodawca pozostawia w tym obszarze wielkie pole możliwości i przyszły przedsiębiorca może wybrać najbardziej optymalne dla niego rozwiązanie. Wśród najpopularniejszych możliwości znajdują się oczywiście jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki prawa handlowego. Jeśli mowa o tych pierwszych, można je zarejestrować we właściwym urzędzie gminy składając formularz CEIDG-1 i automatycznie rejestrując się do ZUS oraz urzędu skarbowego. W przypadku spółek procedura jest nieco dłuższa i bardziej skomplikowana. Opiera się na zawarciu między wspólnikami umowy, rejestracji nowego podmiotu w KRS, zebraniu kapitału zakładowego i wielu innych czynnościach, które są zależne od rodzaju powoływanej spółki.

Firma transportowa - jak zacząć

Obecnie świat biznesu stoi otworem i może wejść do niego niemal każdy. Jedną z najszybciej rozwijających się branż jest właśnie transportowa. To dlatego wielu przedsiębiorców rozpoczyna swoje interesy w tym obszarze. Firmy transportowe ze swej natury organizują czynności, które są związane z przesyłem towarów i dostarczaniem ich we wskazane miejsce. Na początku zakładanie firmy transportowej nie różni się niczym od rejestracji podmiotu w innej branży. Właściciel musi więc wybrać formę prawną, rodzaj opodatkowania, kod PKD, podpisać umowę z biurem rachunkowym oraz wybrać miejsce wykonywania działalności lub minimum adres do korespondencji.

Jak prowadzić firmę transportową – zasady prowadzenia działalności

Kolejnymi krokiem jest już zadbanie o to, aby przedsiębiorstwo mogło działać w tej branży, a więc posiadać wszystkie wymagane prawem elementy. Funkcjonowanie firmy transportowej regulują szczegółowe akty prawne takie jak między innymi ustawa o prawie przewozowym, a także o transporcie drogowym. Ponadto, przedsiębiorca zatrudniający pracowników podlega uregulowaniom Kodeksu pracy i stosownym rozporządzeniom ministerialnym. Jednym z kluczowych warunków do tego, aby móc w pełni działać w branży transportowej jest uzyskanie odpowiedniej licencji oraz certyfikatu kompetencji zawodowych. O czym dokładnie mowa? Tak naprawdę jedno jest zależne od drugiego. Licencję nadaje się bowiem wówczas, gdy członkowie organu zarządzające spółką lub osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku albo warunkom pracy i płacy. Osoba taka nie może posiadać ponadto sądowego zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego. Kolejnym z warunków jest to, aby przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą legitymowała się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Kwalifikacje kierowcy prowadzącego firmę transportową

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza posiadane przez konkretną osobę kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę do podjęcia i wykonywania działalności w zakresie transportu. Droga do uzyskania certyfikatu jest długa i kończy się egzaminem przed komisją działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego. Aby do niego przystąpić, należy złożyć wniosek. Istnieje kilka wyjątków, kiedy przedsiębiorca nie musi podchodzić do egzaminu. Następuje to wówczas, gdy może pochwalić się dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich lub podyplomowych, których program obejmuje zagadnienia związane z transportem drogowym. Dokładne ramy tematyczne określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1071/2009.

Firma transportowa - rodzaje prowadzonej działalności

Firma transportowa międzynarodowa lub działająca wyłącznie w naszym kraju powinna być zarejestrowana w CEIDG lub KRS. Rodzaj prowadzonej działalności jest tak naprawdę zależny od woli właściciela oraz uwarunkowań rynkowych. Jeśli chodzi o niewielkie przedsiębiorstwa najpopularniejszą formą jest jednoosobowa działalność. Rozwinięte i funkcjonujące od dłuższego czasu podmioty przekształcane są później w spółki kapitałowe lub osobowe. Firma transportowa czy się opłaca - to pytanie pojawia się często i wielu ekspertów twierdzi, że branża ta będzie się dynamicznie rozwijać. Jeśli prowadzi się firmę w odpowiedni sposób, nie będzie można narzekać na brak zleceń.

Jak jest najkorzystniejsza forma opodatkowania firmy transportowej?

Własna firma transportowa ile można zarobić - wszystko zależy od skali działalności, wielkości kontrahentów oraz rodzaju realizowanych zadań. Bardzo trudno jest określić szacunkowe zarobki, ponieważ branża transportowa jest szeroka i występuje tutaj wiele zmiennych. Firma transportowa koszty stałe to jeden z kluczowych czynników jeśli chcemy choćby w minimalnym stopniu przewidzieć rentowność biznesu transportowego. Składają się na nie przede wszystkim opłaty związane z utrzymaniem i użytkowaniem pojazdów, wynagrodzenia pracowników, wszelkie świadczenia na rzecz państwa itp. Warto odpowiedzieć sobie jeszcze na pytanie, jaka forma podatkowa będzie najbardziej optymalna. Jak się okazuje, tutaj także nie ma reguły i przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować swoją sytuację i wybrać pomiędzy zasadami ogólnymi, podatkiem liniowym a ryczałtem, który wynosi 5,5%.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.